< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Ліцензування певних видів господарської діяльності

Ліцензування певних видів господарської діяльності є засобами державного регулювання у сфері господарювання, спрямованими на забезпечення рівності прав, законних інтересів усіх суб'єктів господарювання, а також захист прав, життя та здоров'я громадян, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави.

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" визначає види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлює державний контроль у сфері ліцензування, відповідальність суб'єктів господарювання та органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування.

Реалізацію державної політики у сфері ліцензування здійснює Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважений орган з питань ліцензування, а також органи виконавчої влади, визначені Кабінетом Міністрів України (Мінагрополітики, МВС, Мінприроди, Мінекономіки, МОЗ, Мінпраці, Мінфін, Держкомзем, Мінпромполітики, ДФС України, СБУ, Мінтрансзв'язку, Державний департамент пожежної безпеки МНС тощо), спеціально уповноважені виконавчі органи рад, уповноважені провадити ліцензування певних видів господарської діяльності.

Види господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню:

 • 1) банківська діяльність;
 • 2) професійна діяльність на ринку цінних паперів;
 • 3) надання фінансових послуг;
 • 4) зовнішньоекономічна діяльність;
 • 5) діяльність у галузі телебачення і радіомовлення;
 • 6) діяльність у сфері електроенергетики та використання ядерної енергії;
 • 7) діяльність у сфері освіти;
 • 8) діяльність у сфері інтелектуальної власності;
 • 9) виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами;
 • 10) діяльність у сфері телекомунікацій;
 • 11) будівельна діяльність;
 • 12) діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • 13) виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду;
 • 14) виробництво вибухових матеріалів промислового призначення (згідно з переліком, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду);
 • 15) виробництво особливо небезпечних хімічних речовин;
 • 16) операції у сфері поводження з небезпечними відходами, збирання і заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини;
 • 17) видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
 • 18) виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
 • 19) виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;
 • 20) торгівля пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин);
 • 21) виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж;
 • 22) розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації;
 • 23) надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації;
 • 24) впровадження, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів;
 • 25) надання послуг у галузі технічного захисту інформації;
 • 26) виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності;
 • 27) транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами та їх розподіл;
 • 28) постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим та нерегульованим тарифом;
 • 29) зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ в обсягах, що перевищують рівень, встановлений ліцензійними умовами;
 • 30) централізоване водопостачання та водовідведення;
 • 31) розроблення випробування, виробництво, експлуатація ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземного комплексу управління космічними апаратами та його складових частин;
 • 32) медична практика;
 • 33) переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини;
 • 34) ветеринарна практика;
 • 35) випуск та проведення лотерей;
 • 36) заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
 • 37) надання послуг з охорони власності та громадян;
 • 38) туроператорська діяльність;
 • 39) посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
 • 40) проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів;
 • 41) діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств;
 • 42) діяльність митного брокера;
 • 43) виробництво, експорт та імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць.

Плата за ліцензію здійснюється після отримання повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії, яке надсилається заявникові в письмовій формі протягом 3 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

Оформлення та підписання ліцензії здійснюється протягом трьох робочих після отримання документів, що підтверджують внесення плати. Дані документи зберігаються в наглядовій справі, про що робиться відмітка з зазначенням дати і номера платіжного документа, дати його отримання.

Якщо заявник протягом 30 календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу (переоформлення) ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, або не звернувся за отриманням оформленої ліцензії орган ліцензування має право скасувати рішення про видачу ліцензії або прийняти рішення про визнання такої ліцензії недійсною.

З моменту одержання ліцензії виникає право підприємця здійснювати відповідний вид діяльності, яке він може реалізовувати протягом терміну дії ліцензії, після закінчення якого це право припиняється (у деяких випадках, визначених законодавством, можливе припинення такого права раніше закінчення строку дії ліцензії, наприклад, при анулюванні ліцензії).

Підсумки теми

Зважаючи на значну частину неподаткових надходжень у доходах бюджету України, їхня роль в забезпеченні перерозподільчих процесів є суттєвою і в найближчій перспективі особливо не знижуватиметься. Тому потрібні пошуки шляхів удосконалення механізму мобілізації цих надходжень, ефективного використання його складових у процесі наповнення бюджетів. Одночасно доцільно формувати нові підходи до розробки ринкової моделі податкового механізму, який в перспективі забезпечить суттєве зростання обсягів податкових надходжень з одночасним зменшенням неподаткових.

На відміну від податків неподаткові доходи мають, як правило, цільове призначення, чітко виражений умовний та відплатний характер і можуть частково зараховуватися до доходів тих державних органів, які їх збирають. Саме за цими ознаками здійснюється розмежування податкових та неподаткових доходів. Також, на відміну від податків, неподаткові платежі, зокрема митні, можуть сплачуватися як у національній, так і в іноземній валюті. Серед неподаткових доходів, які також у значному обсязі формують доходну частину Державного бюджету України та відповідних місцевих бюджетів, виділяють митні платежі (мито, що стягується митницею, та державне мито), рентні і ресурсні платежі та інші надходження. Порядок зарахування неподаткових надходжень до бюджетів відповідного рівня визначається Бюджетним кодексом України, поточними актами про бюджет та спеціальними законами й незаконними актами, які встановлюють правовий режим справляння зазначених платежів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >