< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Стійкість функціонування підприємств харчової промисловості в умовах надзвичайних ситуацій

Основні положення щодо оцінки стійкості функціонування об'єкту економіки в умовах надзвичайних ситуацій

Вирішальне значення для забезпечення життєдіяльності будь якої держави має її економіка, тобто держава повинна забезпечити розвиток економіки в мирний час і зберігати її під час виникнення різноманітних надзвичайних ситуацій.

На кожному об'єкті економіки (ОЕ) завчасно проводиться певний обсяг робіт, який включає наступні заходи:

організаційні, які передбачають планування дій особового складу, штабу, служб і формувань цивільного захисту в умовах надзвичайних ситуацій;

технологічні, які здійснюються для підвищення стійкості функціонування підприємства шляхом впровадження технологічного режиму, який виключає виникнення вторинних вражаючих факторів;

інженерно-технічні, які повинні забезпечувати підвищення стійкості елементів ОЕ до будь яких вражаючих факторів.

Під стійкістю будь якого ОЕ розуміють його здатність зберігати працездатність при нештатному впливі, тобто під стійкістю функціонування ОЕ слід розуміти його здатність виробляти встановлені види продукції в обсягах і номенклатурі, які передбачені для надзвичайних ситуацій.

Для об'єктів, які не пов'язані з виробничою діяльністю (транспорт, зв'язок, НЕП), стійкість визначається їх здатністю виконувати свої функції в умовах надзвичайних ситуацій.

Виходячи з цього слід розрізняти такі поняття:

стійкість функціонування об'єкту економіки держави в цілому - це здатність забезпечити життєдіяльність країни, виробництво продукції (промислової, сільськогосподарської), роботу енергетики, транспорту, зв'язку у воєнний час та у будь яких надзвичайних ситуаціях;

стійкість функціонування галузі харчової промисловості в умовах руйнування частини її об'єктів і часткового порушення виробничих зв'язків - це здатність виробляти основну продукцію в запланованому обсязі в умовах надзвичайної ситуації;

стійкість ОЕ - це здатність всього його комплексу, тобто будівель, обладнання, складів, комунікацій, транспорту протистояти руйнівним діям вражаючих факторів;

стійкість функціонування ОЕ - це його здатність випускати продукцію у запланованому обсязі і номенклатурі в умовах надзвичайної ситуації, а при слабких і середніх руйнуваннях, частковому порушенні виробничих зв'язків відновлювати виробництво в мінімальні терміни.

Всі промислові ОЕ незалежно від їх конкретного призначення мають багато загальних рис, а саме:

будівлі і споруди основного і допоміжного виробництва, складські приміщення і будівлі адміністративно-господарського призначення; технологічне обладнання;

елементи газо паро тепло водопостачання;

між собою будівлі з'єднані мережею внутрішнього транспорту, зв'язком, мережею енергоносіїв.

Середня щільність забудови складає 30-60%.

Стійкість функціонування ОЕ в першу чергу визначається низкою умов:

можливістю захисту працівників і службовців об'єкту від усіх вражаючих факторів, в тому числі і вторинних;

здатністю елементів об'єкту (його будівель, обладнання, комунікаційна - енергетичних мереж) протистояти будь яким вражаючим факторам;

надійністю системи постачання об'єкту усім необхідним для виробничій діяльності (сировиною, паливно-мастильними матеріалами, комплектуючими);

надійністю системи управління, оповіщення, зв'язку;

можливістю відновлювати виробництво після руйнівного впливу вражаючих факторів.

При рішенні задач підвищення стійкості функціонування ОЕ і галузей НГ важливе значення мають норми проектування інженерно-технічних заходів ЦЗ, як частини будівельних норм і правил.

Дослідження стійкості функціонування будь якого ОЕ починається на стадії проектування, технічних, екологічних, економічних і інших експертиз.

Кожна реконструкція або розширення об'єкту (елементів об'єкту) також вимагає нового дослідження стійкості. Таким чином, дослідження стійкості - це не одноразова дія, а динамічний, тривалий процес, який вимагає постійного контролю і уваги з боку керівництва, головних спеціалістів, служб ЦЗ.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >