< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Визначення можливості роботи при радіоактивному зараженні території ОЕ.

Радіоактивне зараження місцевості звичайно не чинить суттєвого впливу на технологічні процеси, за винятком об'єктів хімічної, електронної і харчової промисловості.

Критерієм оцінки стійкості елементів ОЕ і продукції, яка ним випускається є доза випромінювання. Захист визначається коефіцієнтом послаблення радіації, який розраховується за формулою:

де И - товщина захисного шару, см,

а - товщина шару половинного послаблення, см.

Необхідні для розрахунків дані беруться із довідкових матеріалів ЦЗ. Отримані дані зводяться у таблицю і використовуються для визначення режимів радіаційного захисту, які потрібно впроваджувати при реальній радіаційній обстановці.

При розробки інженерно-технічних заходів ЦЗ визначається необхідність герметизації приміщень, оцінюється можливість і необхідність створення додаткових робочих змін та відпрацьовуються міри для виконання швидкої зміни працюючих.

Таблиця 6.2.3. Характеристика захисних властивостей елементів об'єкта економіки

Найменування цеха

Характеристика цеха

Коефіцієнт послаблення радіації

Пресовий

Стени з/б товщиною 35 см, перекриття товщиною 30 см

10

Механічний

Стени цегляні товщиною 25 см, перекриття товщиною 20 см.

7

Склад сировини

Одноповерхова дерев'яна будівля

2

Оцінка ступеня впливу вторинних уражаючих факторів.

Найбільш важливо визначити можливі джерела виникнення вторинних уражаючих факторів. До внутрішніх джерел вторинних уражаючих факторів відносяться ємкості, резервуари з ЛСР і газами, вибухонебезпечні технологічні установки і комунікації легко спалахуючи споруди, що знаходяться на території досліджуваного об'єкту. Зовнішні джерела вторинних уражаючих факторів знаходяться зовні об'єкта. Це підприємства нафто-, газо-, хімічної промисловості, холодильники, гідровузли.

Визначається порядок впливу уражаючих факторів, встановлюється ступінь цього впливу і його тривалість. Отримані дані зводяться у таблицю 6.2.4 і використовуються для розробки інженерно-технічних заходів ЦЗ щодо зниження збитку.

Таблиця 6.2.4. Імовірність виникнення вторинних уражаючих факторів

Джерело

Відстань

KM

Характер впливу

Початок впливу

Можливий збиток

Міри щодо зниження збитку

Внутрішні

Водопровідна станція

0,5

Вибухова хвиля і пожежа

Негайно після

вибуху

Середні руйнування цеху, втрати

Вихід водню 3 ємкості

Склад ПММ (50т)

0,8

Вибух Пожежа

Негайно До 3 годин

Зупинення транспорту

Заглиблення, розосередження

Зовнішні

Хімічний завод

11

Пари хлору з концентрац. з 100мг/м3

Через 1 годину.

Зупинення виробництва на 2 години, санітарні втрати

Готовність засобів індивідуального захисту

Гребля гідровузла

10

Затоплення, висота хвилі до 3м.

Через 15хв.

Зупинення виробництва

Евакуація

Оцінка хімічного і біологічного впливу в районі розташування ОЕ.

В результаті збільшення наслідків надзвичайних ситуацій - особливо при температурі повітря порядку 35°С і забрудненні води, наявності трупів, територія об'єкту може опинитися в осередку біологічного зараження.

Основними заходами по захисту в даному випадку будуть: забезпечення персоналу засобами індивідуального і колективного захисту, готовність і вміння використовувати ці засоби;

забезпеченість знезараженими продуктами і водою; оцінка можливості розосередження і евакуації людей в межах карантинної зони.

Аналізується вплив зараження на процес виробництва, продукцію, сировину.

Вивчається можливість герметизації цехів і технологічних ліній, можливість роботи з використанням засобів індивідуального захисту.

Забезпечується можливість проведення спеціальної обробки людей, техніки, обладнання, території, а також проведення протиепідемічних заходів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >