Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Системна модель менеджменту організаціїОрганізація як складна система та об'єкт управлінняОсобливості системного та функціонального бачення організаціїХарактеристика основних підсистем менеджменту організаціїУправлінська підсистемаФінансова підсистемаОпераційна підсистемаМаркетингова підсистемаІнформаційна підсистемаІнноваційна підсистемаІнвестиційна підсистемаМножинність підпорядкування результативності організації: проблеми узгодження пріоритетів та інтересів учасників діяльностіРівні досконалості організаціїЕволюція організаціїЗміни як об'єктивний процес розвитку організаціїЕволюційні погляди на процеси змін у діяльності організаціїЗначення змін у діяльності організаціїОсобливості менеджменту на основних етапах життєвого циклу організації. Життєвий цикл діяльності організації та стадії виникнення змінУправління процесами змін. Використання системного підходу в управлінні в умовах змінОрганізаційний механізм менеджменту організації"Жорсткий" та "м'який" системний підхід до управління організаційними процесамиСистемні правила менеджментуКомплексний механізм управління: економічний, мотиваційний, організаційний, правовийНормативно-правова регламентація, підстави та порядок організації управлінняМетодологія проектування системи менеджменту та управлінських процедурПроектування ієрархії та складу структурних одиницьДіапазон керованості і фактори, що його визначаютьВизначення рівня централізації та децентралізації управлінняЕтапи проектування структури організаціїОрганізаційний інжинірингЕлементи організаційно-управлінського аналізуІнжиніринговий опис процесів в організаціїМетодологія організаційного інжинірингуУмови інжинірингового підходу. Учасники процесу інжинірингу. загальні правила інжинірингуОрганізаційний дизайнДизайн організації як набір параметрів, що визначають рівні поділу праці та координуванняРівні та етапи організаційних змінОб'єкти та компоненти організаційних перетвореньМодель розвитку внутрішнього потенціалу та конкурентного статусу підприємстваУправлінські моделіМоделі організації як відкритої системиРізновиди та комбінації моделей управління організаціями"Алмазна модель" Г. ЛевіттаМодель соціально-орієнтованої організації "7-S"Модель "шести осередків" М. ВайсбордаУправлінські технологіїКерівництво в організаціїЗавдання менеджера щодо керівництва в організаціїКерівництво спільною діяльністюКомунікативно-інформаційні аспекти розпорядчої діяльностіЛюдина як об'єкт управлінського службового контролюВиди помилок. Помилки контролюУправління дисципліноюРизикозахищеність організаціїУмови виникнення ризикової ситуаціїСутність, суб'єкт та об'єкт управлінського ризику. Зовнішні та внутрішні фактори ризикуКласифікація та види ризиківМетоди кількісного та якісного оцінювання ризикуКонцепція управління ризикомКритерії ризикозахищеності організаціїУправління ефективністю та результативністю менеджменту організаціїУправління ефективністю та результативністю: основні підходиМетоди та інструменти інтенсифікації виробництва та розвитку підприємстваЦільові концепції управління ефективністю та розвитком організаціїДіагностика якості менеджменту організаціїСистема показників оцінювання ефективності, результативності і якості менеджменту організації
 
Наст >