Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Системна модель менеджменту організації Організація як складна система та об'єкт управління Особливості системного та функціонального бачення організації Характеристика основних підсистем менеджменту організаціїУправлінська підсистемаФінансова підсистемаОпераційна підсистемаМаркетингова підсистемаІнформаційна підсистемаІнноваційна підсистемаІнвестиційна підсистема Множинність підпорядкування результативності організації: проблеми узгодження пріоритетів та інтересів учасників діяльності Рівні досконалості організації Еволюція організації Зміни як об'єктивний процес розвитку організації Еволюційні погляди на процеси змін у діяльності організації Значення змін у діяльності організації Особливості менеджменту на основних етапах життєвого циклу організації. Життєвий цикл діяльності організації та стадії виникнення змін Управління процесами змін. Використання системного підходу в управлінні в умовах змін Організаційний механізм менеджменту організації "Жорсткий" та "м'який" системний підхід до управління організаційними процесами Системні правила менеджменту Комплексний механізм управління: економічний, мотиваційний, організаційний, правовий Нормативно-правова регламентація, підстави та порядок організації управління Методологія проектування системи менеджменту та управлінських процедур Проектування ієрархії та складу структурних одиниць Діапазон керованості і фактори, що його визначають Визначення рівня централізації та децентралізації управління Етапи проектування структури організації Організаційний інжиніринг Елементи організаційно-управлінського аналізу Інжиніринговий опис процесів в організації Методологія організаційного інжинірингу Умови інжинірингового підходу. Учасники процесу інжинірингу. загальні правила інжинірингу Організаційний дизайн Дизайн організації як набір параметрів, що визначають рівні поділу праці та координування Рівні та етапи організаційних змін Об'єкти та компоненти організаційних перетворень Модель розвитку внутрішнього потенціалу та конкурентного статусу підприємства Управлінські моделі Моделі організації як відкритої системи Різновиди та комбінації моделей управління організаціями"Алмазна модель" Г. ЛевіттаМодель соціально-орієнтованої організації "7-S"Модель "шести осередків" М. Вайсборда Управлінські технології Керівництво в організації Завдання менеджера щодо керівництва в організації Керівництво спільною діяльністю Комунікативно-інформаційні аспекти розпорядчої діяльності Людина як об'єкт управлінського службового контролю Види помилок. Помилки контролю Управління дисципліною Ризикозахищеність організації Умови виникнення ризикової ситуації Сутність, суб'єкт та об'єкт управлінського ризику. Зовнішні та внутрішні фактори ризику Класифікація та види ризиків Методи кількісного та якісного оцінювання ризику Концепція управління ризиком Критерії ризикозахищеності організації Управління ефективністю та результативністю менеджменту організації Управління ефективністю та результативністю: основні підходи Методи та інструменти інтенсифікації виробництва та розвитку підприємства Цільові концепції управління ефективністю та розвитком організації Діагностика якості менеджменту організації Система показників оцінювання ефективності, результативності і якості менеджменту організації
 
Наст >