< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Формування та функціонування міжнародних логістичних систем (МЛС)

Любій організації, що діє в рамках національної економіки, потрібна ефективна логістична система, але вона набуває ще більшого значення при проведенні міжнародних операцій.

Підприємства можуть виконувати свої міжнародні операції різними способами [143]:

 • - Франчайзинг — місцеві підприємства виробляють і поставляють продукти під іменем іноземної компанії, виплачуючи їй за це частину свого прибутку.
 • - Експортування готової продукції — випуск продукції та продає її дистриб'юторові, що обслуговує іноземний ринок.
 • - Створення місцевої розподільної мережі — створення власної розподільної мережі на іноземному ринку.
 • - Експортування деталей, вузлів, їхнє місцеве складання й остаточне доведення — випуск більшої частини продукції на підприємствах всередині країни, відкриття на іноземних ринках додаткових підприємств для остаточного доведення або складання готової продукції, наприклад, робота світових автомобільних виробників в країнах східної Європи та СНД.
 • - Повномасштабне місцеве виробництво — створення на іноземних ринках виробництва (торгової мережі) з повним виробничим циклом, наприклад, мережа ресторанів „McDonald's".
 • - Заснування спільного підприємства з місцевою компанією.

Наведені способи організації міжнародних операції можуть передбачати здійснення матеріально-технічного постачання з місцевих ринків або із-за кордону.

Кожний зі способів виходу на міжнародні ринки визначає певні особливості організації міжнародної логістичної діяльності підприємства, структуру його логістичної системи. Вибір варіанту міжнародної логістичної системи здійснює логістичний менеджер.

Міжнародні логістичні системи (МЛС) — це системи, що охоплюють декілька країн або навіть континентів. Міжнародні логістичні системи формуються на тих же принципах, що й системи в межах окремої країни.

Міжнародні логістичні системи підприємств опираються на міжнародну інфраструктуру, об'єкти якої перетинають території двох і більше країн (дороги, тунелі, мости й ін.), або знаходяться на території однієї держави та забезпечують значний обсяг міжнародних перевезень (наприклад, аеропорти).

Виділяють такі основні об'єкти впровадження міжнародних логістичних систем, що потребують створення таких систем для свого ефективного розвитку та формують відповідні передумови [121]:

 • - транснаціональні корпорації (ТНК);
 • - промислово-фінансові групи (ПФГ);
 • - вільні економічні зони (ВЕЗ).

ТНК та ПФГ — форми вираження транснаціоналізації бізнесу під впливом процесів глобалізації. ВЕЗ — елемент зовнішнього середовища, що сприяє розвитку міжнародної логістики.

Успішне функціонування МЛС неможливе без міжнародних логістичних посередників, до яких належать [40]:

 • - міжнародні транспортно-експедиторські фірми;
 • - транспортні компанії;
 • - компанії з управління експортними операціями;
 • - зовнішньоторговельні компанії та представництва;
 • - брокерські й агентські фірми;
 • - склади відповідального зберігання;
 • - компанії з упаковки товарів в експортно-імпортних операціях;
 • - морські порти.

Міжнародні транспортно-експедиторські фірми пропонують великі пакети логістичних послуг. Міжнародні експедитори виконують такі основні функції: визначення маршруту транспортування; забезпечення зберігання товару; вантажно-розвантажувальні операції; повний спектр логістичних послуг; оформлення документації. Міжнародні експедитори забезпечують переміщення товарів від місця їх виробництва до країни розташування споживача. Митний брокер виконує такі функції: сприяє переміщенню товару через митницю; забезпечує необхідними документами, які мають супроводжувати міжнародні перевезення. Експортні пакувальники — це підприємства, що надають експортерам послуги з пакування міжнародних вантажів. Звичайно такі вони розташовуються в портових містах. Портові власники та оператори порту забезпечують пристань, причал та інші об'єкти в порту.

Для забезпечення ефективного управління міжнародними логістичними системами на державному та міждержавному рівнях вирішуються такі завдання [118; 141]

 • - регулювання та спрощення митних і технологічних процедур;
 • - уніфікація стандартів, правил, тарифів, вимог до технологій та технічних засобів перевезення;
 • - визнання державами пріоритетів міжнародних угод, завдяки яким реалізуються принципи логістики;
 • - інвестування в розвиток інфраструктури, розміщення складських та термінальних потужностей;
 • - оптимізація мереж розподілу;
 • - розвиток логістичних послуг.

Управління міжнародною логістикою на підприємстві спрямовано на створення оптимальної логістичної системи для кожного цільового ринку та забезпечення її ефективного функціонування. Розв'язання цих завдань передбачає на першому етапі проведення всебічного аналізу різних характеристик кожного національного ринку й розробку набору стратегій, що дозволяють підприємству досягти своїх цілей. Одержавши набір цілей (стратегій), менеджери визначають найбільш підходящу організаційну структуру підприємства й структуру ланцюгів поставок. Після цього вже визначається структура й інші характеристики оптимальної логістичної системи. На заключному етапі відбуваються вимірювання й оцінка показників діяльності системи й інформації, необхідної для внесення коригувань. На формування стратегій міжнародної логістики й структури МЛС впливають сучасні підходи до організації міжнародної доставки та обслуговування [131]:

 • - швидка пропозиція нових продуктів на ринках в різних регіонах;
 • - зосередження на задоволенні різних вимог конкретних споживачів (проектування, комплектування, складання, пакування й обслуговування за індивідуальним замовленням);
 • - доставка в режимі швидкого реагування на запити споживачів, перехід на системи прямої доставки;
 • - розширення асортименту послуг прозорість логістичних процесів, доступ до інформації про місцеположення та поточний стан товарів будь-який момент часу, цілодобова робота гарячих ліній для забезпечення постійного зв'язку зі споживачами тощо).

При створенні структур логістичного управління враховують необхідність [131]:

 • - координації на стратегічному операційному рівнях;
 • - встановлення правильного співвідношення між централізацією і децентралізацією.

Так, управління та контроль за обслуговуванням споживачів звичайно здійснюються ефективніше, коли ці функції локалізовані на цільових закордонних ринках. Потоки ж матеріальних ресурсів, що надходять в організацію, її інформаційна система часто централізовані.

Загальними вимогами до організаційних структур міжнародної логістики є гнучкість, оперативність й відповідність змінним умовам ведення бізнесу. Тоді, виходячи на іноземні ринки, підприємство буде мати логістичну систему, здатну задовольняти конкретні запити кожного ринку, які можуть істотно відрізнятись. Так, європейські та азійські логістичні мережі розташовані компактніше ніж в багатьох інших місцях світу, а в Південній Америці, Африці, Австралії — навпаки. Для ланцюгів поставок в країнах, що розвиваються, Африки, Південної Америки або Азії часто характерна наявність великої кількості посередників, ненадійність роботи транспортної системи та нерозвинутість складської інфраструктури. Формування логістичних систем в країнах з розвинутою економікою простіше та потребує менших витрат завдяки досконалій інфраструктурі, правовій базі, інформаційним технологіям та ін.

Як свідчить практика логістичної діяльності міжнародних компаній, особливо велика увага при організації функціонування МЛС приділяється таким параметрам [131]: часу реагування на запити споживачів, повноті виконання замовлень, точності відвантаження, стану вантажів.

Загалом, при міжнародних поставках споживачі налаштовані чекати довше у порівнянні з доставкою в межах національних ринків, однак із впровадженням нових технологій тривалість міжнародних доставок зменшується. Повноті виконання замовлення надається набагато більше значення в міжнародній логістиці, ніж у національної через більш високі втрати внаслідок затримок та помилок у виконанні замовлень. Такі ж чинники діють відносно точності відвантаження та стану доставленого вантажу.

Розглянемо особливості виконання логістичних функцій та операцій у міжнародних логістичних системах [24; 40; 128; 131].

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >