< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Нормативно-правова база

Ми живемо за законами. Це робить нас громадянами, працівниками, лікарями, людьми. Закон виступає як меч, щит та засторога.

Ronald Dworkin

Міністерством охорони здоров'я України з метою створення відповідних умов для прискорення впровадження засад сімейної медицини у діяльність закладів первинної медико-санітарної допомоги був розроблений і затверджений пакет нормативних документів, які регламентують технології впровадження сімейної медицини. Зокрема:

 • – Наказ МОЗ України від 11.04.2000 № 73 "Про проведення позачергової атестації лікарів, переведених на посади лікарів загальної практики – сімейної медицини".
 • – Наказ МОЗ України від 10.05.2000 № 101 "Про внесення доповнень до наказів МОЗ України від 23.11.93 № 229 та від 19.12.97 №359", яким урегульовано питання проведення атестації лікарів загальної практики – сімейної медицини.
 • – Наказ МОЗ України від 23.02.2000 № 33 "Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я", яким затверджено нормативи навантаження та розрахункові норми обслуговування населення для лікарів загальної практики – сімейної медицини.
 • – Наказ МОЗ України від 29.12.2000 № 372 "Про внесення доповнень до переліку закладів охорони здоров'я", яким доповнено номенклатуру закладів охорони здоров'я – Амбулаторію загальної практики – сімейної медицини.
 • – Наказ МОЗ від 01.02 2001 № 39 "Про внесення доповнень до номенклатури спеціальностей середніх медичних працівників", згідно з яким до номенклатури спеціальностей середніх медичних працівників внесено спеціальність "медична сестра загальної практики – сімейної медицини".
 • – Наказ МОЗ України від 23.02.2001 № 72 "Про затвердження окремих документів з питань сімейної медицини", яким затверджено:
 • – положення про лікаря загальної практики – сімейної медицини;
 • – положення про медичну сестру загальної практики – сімейної медицини;
 • – положення про відділення загальної практики – сімейної медицини;
 • – положення про денний стаціонар;
 • – положення про стаціонар удома.
 • – Наказ МОЗ України від 25.06 2001 № 244 "Про проведення моніторингу реорганізації первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини" регламентує проведення моніторингу за впровадженням сімейної медицини.
 • – Наказ МОЗ України від 12.07.2001 Nq 283, яким затверджено медичну облікову документацію щодо діяльності закладів загальної практики-сімейної медицини (ЗПСМ).
 • – Наказ МОЗ України від 23.07.2001 N° 303 "Про організацію роботи закладів (підрозділів) загальної практики – сімейної медицини", яким затверджено:
  • а) положення про амбулаторію загальної практики – сімейної медицини;
  • б) табель оснащення амбулаторії (відділення) загальної практики – сімейної медицини;
  • в) обладнання сумки-укладки лікаря загальної практики – сімейної медицини;
  • г) обладнання сумки-укладки медичної сестри загальної практики – сімейної медицини;
  • д) перелік лікарських засобів для закладів (підрозділів) загальної практики – сімейної медицини.
 • – Закон України від 07.07.2011 р. № 3612-VI "Про проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві".
 • – Наказ МОЗ України від 28.07.2011 р. № 443 "Про порядок вибору лікаря, що надає первинну медичну допомогу".
 • – Наказ МОЗ України від 05.10.2011 р. № 646:
  • а) "Порядок планування та прогнозування розвитку мережі комунальних закладів охорони здоров'я у пілотних регіонах";
  • б) "Порядок організації медичного обслуговування та направлення пацієнтів до закладів охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу".
  • в) "Порядок медичного обслуговування громадян центрами первинної медичної допомоги".
 • – Наказ МОЗ України № 728 від 27.08.2010 р. "Про диспансеризацію населення".
 • – Наказ МОЗ України від 30.08.2010 р. № 735 "Про затвердження примірних етапів реформування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги".
 • – Наказ МОЗ України від 01.09.2011 р. № 555 "Про затвердження примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів первинної медичної допомоги у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві".
 • – Наказ МОЗ України від 01.09.2011 р. № 556 "Про затвердження примірних штатних нормативів центру ПМСД у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві".
 • – Наказ МОЗ України від 29.06.2011 р. № 384 "Про затвердження примірного статуту центру ПМСД".
 • – Наказ МОЗ України від 20.05.2011 р. № 301 "Про внесення змін до переліку закладів охорони здоров'я".
 • – Наказ МОЗ України від 01.09.2011 р. № 557 "Про затвердження примірного положення про центр ПМСД".
 • – Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р. № 524 "Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".
 • – Постанова Кабінету Міністрів України від 05.03.2012 р. № 209 "Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров'я, що є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров'я".
 • – МОЗ України розроблено проект постанови КМ України "Про додаткові умови оплати праці працівників закладів охорони здоров'я, що є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров'я", встановлення заохочувальних виплат медичним працівникам закладів охорони здоров'я первинної ланки, виходячи з обсягу та якості виконаної роботи.
 • – Наказ МОЗ України від 08.06.2011р. № 347 "Про затвердження Тимчасового типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "охорона здоров'я" для пілотних проектів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві".
 • – Порядок направлення пацієнтів до закладів охорони здоров'я різних рівнів надання медичної допомоги. Рекомендовано вченою радою ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України" 25 серпня 2010 р., протокол № 7. Розраховано на організаторів охорони здоров'я та спеціалістів сімейної медицини.
 • – Наказом МОЗ України № 301 від 20.05.2011 р. Центри ПМСД внесено до переліку закладів охорони здоров'я України.
 • – Науково обгрунтовані підходи до розробки нової кваліфікаційної характеристики лікаря загальної практики – сімейного лікаря з врахуванням компетентнісного підходу.
 • – Наказ МОЗ України № 756 від 04.11.2011 р. "Про затвердження Порядку вибору та зміни лікаря первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та форм первинної облікової документації".
 • – Наказ МОЗ України № 129 від 23.02.2012 р. "Про затвердження Примірних штатних нормативів центру первинної медичної (медико- санітарної) допомоги".
 • – Наказ МОЗ України № 130 від 23.02.2012 р. "Про затвердження Примірного переліку лабораторних досліджень, що виконуються при наданні первинної медичної допомоги населенню".
 • – Наказ МОЗ України № 131 від 23.02.2012 р. "Про затвердження Примірного положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та примірних положень про його підрозділи".
 • – Наказ МОЗ України № 132 від 23.02.2012 р. "Про затвердження Примірного табеля оснащення лікувально-профілактичних підрозділів закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу".

Методичні рекомендації МОЗ України, Український центр наукової медичної інформації і патентно-ліцензійної роботи, Київ, 2010 р.

Розробники:

 • – Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика і Український інститут стратегічного дослідження МОЗ України.
 • – В.Г. Слабкий, старший науковий співробітник Українського інституту стратегічних досліджень МОЗ України. "Перерозподіл видів медичної допомоги між лікарями загальної практики – сімейної медицини та лікарями-спеціалістами".
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >