< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Порівняння реформ в охороні здоров'я серед країн з перехідною економікою

Чеська Республіка

Первинну допомогу організовано на регіональному рівні, вона налається в закладах, що перебувають у власності громад. Самі ж надавачі первинної допомоги переважно є приватними (98 %). Громадяни вільно обирають лікарів первинної ланки. Це лікарі загальної практики (ЗП) для дорослих, лікарі ЗП для дітей та підлітків, гінекологи та стоматологи. Більшість із них мають приватну практику та отримують подушну оплату, сплату за кожного пацієнта, частково поєднану зі сплатою за послугу. Первинна допомога найчастіше надається в медичних центрах, що перебувають у власності муніципальних влад та винаймаються в оренду приватними лікарями ЗП та фахівцями з надання амбулаторної допомоги.

Вторинна та третинна допомога. Спеціалісти з амбулаторної допомоги зазвичай працюють на приватних засадах. Більшість лікарень перебувають у комунальній власності регіону, району чи муніципалітету. Держава управляє університетськими лікарнями та спеціалізованими закладами. Також існують приватні лікарні, як комерційні, так і некомерційні, хоча лише 9 % ліжок є приватними. Страхові фонди компенсують лікарням, що перебувають у державній власності, та університетським лікарням, як районного, так і муніципального підпорядкування, лише операційні витрати. Капітальне інвестування забезпечується державою або регіональними органами. Всі лікарні незалежно від форми власності укладають контракти з фондами страхування здоров'я. На додачу до 216 лікарень у країні діють 218 центрів для допомоги пацієнтам зі спеціальними погребами.

Лікарські засоби. Існує три категорії медикаментів: генерики, вартість яких покривається соціальною страховкою; негенерики, витрати на які компенсуються страховою компанією за медичними показаннями; негенерики, за які пацієнти сплачують самостійно. Більшість аптек є приватними. Фармацевтичне виробництво також майже повністю приватизовано. Частка фармацевтичної продукції, що імпортується, швидко зростає, при цьому вітчизняні лікарські засоби все ще мають суттєве значення для системи охорони здоров'я.

Джерела фінансування. Фінансування системи охорони здоров'я в Чеській Республіці засноване на принципі солідарності та справедливості, основними джерелами фінансування є державні кошти. Фінансування первинної ланки відбувається з обов'язкового страхування здоров'я, яким покривається майже 80 % загальних витрат сектора, у той час як загальні податки покривають лише 11%. Приватне добровільне страхування здоров'я (ДСЗ) та готівкові розрахунки становлять лише 7 %. Обов'язкове страхування здоров'я фінансується за рахунок внесків працівників (4,5 %) та роботодавців (9 %). Самозайняті особи сплачують приблизно ту саму частину – 13,5 %, однак не більше 35 % від їх задекларованого прибутку. Існує 9 фондів страхування здоров'я. Вони конкурують один з одним, обговорюючи контрактні умови безпосередньо з приватними постачальниками амбулаторних послуг та лікарнями. Відшкодування витрат базується на принципі оплати за послугу. Загальний Фонд страхування здоров'я є найбільшим, та його платоспроможність гарантується державою.

Вивчені уроки. Два чеських міністерства (охорони здоров'я та праці) спільно працюють над двома проектами, покликаними на запровадження стандартів ЄС для регулювання соціального захисту. Перший проект було здійснено у співпраці з партнерами з Великобританії, а другий – при партнерстві з експертами з Фінляндії. До 2002 року багато чого було досягнуто в межах першого проекту, що мав за мету посилення спроможності державного адміністрування для приведення системи відшкодувань відповідно до правил ЄС. З кінця 2002 року другий проект проводив випробування чеської системи щодо здатності запровадити модель ЄС із соціального захисту. Проект також направлений на систему розрахунків за послуги охорони здоров'я між країнами, взаємне визнання ліцензування медичних спеціалістів, прав пацієнтів та стандартів надання медичних і соціальних послуг.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >