< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Угорщина

Первинна допомога. Муніципалітети відповідальні за організацію первинної медичної допомоги. Лікарі загальної практики зазвичай працюють за одним із двох способів. Більшість (близько 80 %) мають приватну практику та працюють за контрактом із місцевими урядами. Вони отримують подушну оплату з Національного фонду страхування здоров'я згідно з реєстром пацієнтів. Місцеві уряди працевлаштовують решту (21 %) лікарів ЗП на основі фіксованих ставок заробітної плати. Три відсотки лікарів ЗП обирають третій спосіб роботи у сфері первинної допомоги, а саме ведуть власну приватну практику без укладання контрактів з муніципалітетами. У таких випадках вони мають право отримувати подушну оплату зі страхового фонду за умови, якщо вони мають у реєстрі обслуговування понад 200 пацієнтів.

Вторинна та третинна допомога. Районні лікарні надають вторинну допомогу населенню незалежно від місця проживання. Муніципалітети також є надавачами частини вторинної та спеціалізованої допомоги, хоча і через поліклініки, диспансери та невеликі лікарні. Третинна допомога надається в диспансерах та хоспісах, а також в університетських лікарнях. Лікарні для надання невідкладної допомоги, хронічної допомоги, а також реабілітаційні центри перебувають у власності національного уряду. Різноманітні національні клініки та інституції, призначені для лікування певних хвороб: рак, алкоголізм, психічні розлади, хвороб, що передаються статевим шляхом, тощо. Щорічний рівень госпіталізації в Угорщині є достатньо високим – 22 % (серед перших 15 країн ЄС у середньому 15 %). Майже ЗО % всіх пацієнтів лікарень направляються на лікування більше за соціальними, ніж за медичними показниками. Із загальної кількості ліжок Угорщини місцевим урядам належить 77 %, університетським лікарням – 9,5 %, закладам національного значення – 7 %, різноманітним міністерствам близько – 4 % та церквам – 2%.

Лікарські засоби. Іуртова торгівля лікарськими засобами в більшості випадків (90 %) відбувається в приватному порядку. Роздрібну торгівлю також приватизовано. Об'єм фармацевтичного ринку різко зріс в останнє десятиріччя, і не лише в асортименті товарів, але і в показниках витрат на ліки – середньостатистична родина сьогодні витрачає в 10 разів більше на ліки, ніж на початку 90-х. Діяльність фармацевтичного сектора всебічно регулюється.

Джерела фінансування. Національний фонд страхування здоров'я є первинним засобом покриття витрат на охорону здоров'я в Угорщині. Він формується з трьох основних джерел: безпосередні відрахування із фонду заробітної платні (11 % від роботодавців та від 3 % до 4 % від працівників), загального оподаткування (для забезпечення послугами осіб, яким гарантовано надання послуг, але які не можуть робити внески до Фонду) та капіталів, які забезпечуються урядом централізовано. Бюджети місцевих урядів також покривають деякі витрати на охорону здоров'я. Відшкодування витрат на послуги в охороні здоров'я відбувається двома способами. Лікарі загальної практики отримують подушну оплату, послуги спеціалістів амбулаторій оплачуються ретроспективно, згідно з переліком процедур, виконаних ними за схемою оплати за послугу та клінічно споріднених випадків для невідкладної допомоги. Практикуються методики обмеження/контролю витрат.

Вивчені уроки. Угорщина має тривалу незмінну традицію формулювання бачення завдань для системи охорони здоров'я. З початку 90-х країна розробила п'ять послідовних документів з охорони здоров'я національного масштабу. Кожен із них стосується стратегічного питання в межах усієї країни, наприклад, пропаганди здорового способу життя, викликів системи охорони здоров'я, політики інвестування, напрямів довготривалих перетворень тощо. Останній із цих стратегічних документів був розроблений урядом та погоджений парламентом у 2002 році: Національна програма Johan Bela "Десятиріччя здоров'я". Вона має інноваційний підхід. У той час як усі попередні національні програми базуються на високоризикованому підході, програма "Десятиріччя здоров'я" спрямована на зміну загального співвідношення захворюваності/смертності в довготривалому періоді. Одне із завдань програми – забезпечити трикратне зростання тривалості життя як для жінок, так і для чоловіків до кінця десятиріччя. Сталість розвитку відзначається як ключовий фактор для успіху програми, таким чином, позитивний вплив реформ очікується і після закінчення врядування теперішньої адміністрації. Іншим інноваційним аспектом програми є чітке визначення різних ролей, що мають суспільство та уряд у прийнятті рішень з охорони здоров'я.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >