< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Перелік облікової медичної документації закладу загальної практики – сімейної медицини

 • 1. Карта хворого денного стаціонару поліклініки, стаціонару вдома (ф. 003-2/o).
 • 2. Медична карта амбулаторного хворого (ф. 025/о).
 • 3. Талон амбулаторного пацієнта в закладі загальної практики – сімейної медицини (ф. 025-6-1 /о).
 • 4. Посімейний журнал дільниці сімейного лікаря (ф. 025-8-1 /о).
 • 5. Направлення на консультацію в діагностичні кабінети, в лабораторії та результати обстежень (ф. 028-1/о).
 • 6. Контрольна карта диспансерного нагляду (ф. 030/о).
 • 7. Книга запису викликів лікарів додому (ф. 031/о).
 • 8. Журнал запису пологової допомоги вдома (ф. 032/о).
 • 9. Книга реєстрації листків непрацездатності (ф. 036/о).
 • 10. Відомість обліку відвідувань у поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома (ф. 039/о).
 • 11. Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичну реакцію на щеплення (ф. 058/о).
 • 12. Журнал обліку інфекційних захворювань (ф. 060/о).
 • 13. Карта профілактичних щеплень (ф. 063/о).
 • 14. Журнал обліку профілактичних щеплень (ф. 064/о).
 • 15. Журнал запису амбулаторних операцій (ф. 0б9/о).
 • 16. Довідка для одержання путівки (ф. 070/о).
 • 17. Зведена відомість обліку захворювань та причин смерті вданому

лікувальному закладі серед дітей до 17 років включно (ф. 071/о).

 • 18. Зведена відомість обліку захворювань та причин смерті вданому лікувальному закладі серед дорослого населення (ф. 071-1/о).
 • 19. Зведена відомість обліку вперше зареєстрованих травм та отруєнь в даному лікувальному закладі (ф. 071 -2/о).
 • 20. Санаторно-курортна карта (ф. 072/о).
 • 21. Санаторно-курортна карта для дітей і підлітків (ф. 076/о).
 • 22. Путівка в дитячий санаторій (ф. 077/о).
 • 23. Медична довідка на учня, який від'їжджає в оздоровчий табір (ф. 079/о).
 • 24. Направлення на МСЕК (ф. 088/о).
 • 25. Направлення на обов'язковий попередній медичний огляд працівника (ф. 093/о).
 • 26. Довідка про термін тимчасової непрацездатності для подання до страхової організації (ф. 094-І/о).
 • 27. Лікарське свідоцтво про смерть (ф. 106/о-95).
 • 28. Індивідуальна карта вагітної і породіллі (ф. 111/о).
 • 29. Історія розвитку дитини (ф. 112/о).
 • 30. Список осіб, які підлягають періодичному медичному огляду (ф. 122/0).
 • 31. Журнал обліку померлих (ф. 151 /о).
 • 32. Журнал обліку новонароджених (ф. І52/о).
 • 33. Рецепти ф. 1, ф. 2.

Основні функції та зміст роботи сімейного лікаря. Положення про лікаря загальної практики – сімейного лікаря

Загальні положення

 • 1.1. Лікар загальної практики – сімейний лікар (далі – сімейний лікар) – це спеціаліст з вищою медичною освітою, який має юридичне право надавати первинну медико-санітарну допомогу закріпленим сім'ям і іншим приписним категоріям населення незалежно від віку, статі і характеру патології.
 • 1.2. На посаду сімейного лікаря призначається лікар, який пройшов підготовку в інтернатурі за спеціальністю "загальна практика – сімейна медицина", або лікарі за освітою "лікувальна справа" та "педіатрія", які пройшли підготовку на циклі спеціалізації з сімейної медицини у вищих медичних закладах удосконалення з різними формами навчання лікарів і отримали сертифікат спеціаліста за спеціальністю "загальна практика (сімейна медицина)".
 • 1.3. Сімейний лікар здійснює свою діяльність:
  • – у державному медичному закладі (центрі П МСД, медсанчастині. міській або сільській амбулаторії, амбулаторії ЗПСМ);
  • у недержавному медичному закладі (приватному, акціонерному, громадському тощо).
 • 1.4. Сімейний лікар може працювати індивідуально або в групі сімейних лікарів (групова практика). Залежно від структури населення, що обслуговує бригада лікарів, доцільно залучати і інших спеціалістів, у тому числі соціальних працівників.
 • 1.5. Сімейний лікар працює за контрактом (угодою) з державними або муніципальними органами, страховими медичними компаніями, медичними закладами.
 • 1.6. Контингенти населення, їх чисельність формуються з урахуванням права вільного вибору лікаря й закріплюються умовами контракту.
 • 1.7. Сімейний лікар здійснює амбулаторний прийом і відвідування на дому, проведення комплексу профілактичних, діагностично-лікувальних і реабілітаційних заходів у всіх вікових групах, при всіх видах захворювань і пошкоджень відповідно до кваліфікаційної характеристики фахівця за спеціальністю "загальна практика – сімейна медицина", надає термінову медичну допомогу при невідкладних станах і травматичних пошкодженнях, сприяє у вирішенні медико-соціальних проблем сім'ї.
 • 1.8. За угодою сімейному лікареві можуть бути виділені лікарняні ліжка в денному стаціонарі для ведення хворих. Сімейний лікар організує домашні стаціонари, денні стаціонари в амбулаторно-поліклінічних закладах.
 • 1.9. Сімейному лікарю безпосередньо підпорядковується середній медичний персонал, який має спеціальну підготовку, а також за узгодженням з органами соціального захисту – соціальні працівники.
 • 1.10. У своїй діяльності сімейний лікар керується цим положенням, законодавчими і нормативними документами України з питань охорони здоров'я.
 • 1.11. Контроль за діяльністю сімейного лікаря здійснюється в установленому порядку органами охорони здоров'я за місцем роботи лікаря.
 • 1.12. Оцінка діяльності сімейного лікаря проводиться на основі системи показників обсягу і якості його діяльності.
 • 1.13. Призначення і звільнення сімейного лікаря здійснюється відповідно до чинного законодавства й умов контракту.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >