< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Обов'язки сімейного лікаря

 • 2.1. Надання первинної медико-санітарної допомоги населенню відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики й одержаного сертифіката.
 • 2.2. Проведення санітарно-освітньої роботи з виховання населення в питаннях формування, збереження і зміцнення здоров'я членів сім'ї, само- і взаємодопомоги. Надання консультативної допомоги сім'ям з питань планування сім'ї, етики, психології, гігієни, соціальних аспектів сімейного життя, ведення "школи батьків".
 • 2.3. Здійснення профілактичної роботи, спрямованої на оцінку ролі факторів навколишнього середовища, виявлення ранніх і прихованих форм захворювання і факторів ризику.
 • 2.4. Здійснення динамічного спостереження за станом здоров'я членів сімей з проведенням необхідного обстеження і оздоровлення за індивідуальним комплексом лікувально-оздоровчих заходів.
 • 2.5. Надання екстреної медичної допомоги хворим і потерпілим при невідкладних станах незалежно від місця проживання.
 • 2.6. Своєчасні і в повному обсязі діагностика й лікування захворювань в амбулаторних умовах, денних і домашніх стаціонарах і на дому в межах компетенції лікаря загальної практики.
 • 2.7. Своєчасне цільове направлення хворих для одержання медичної допомоги у випадках, які виходять за рамки компетенції сімейного лікаря; госпіталізація планових і ургентних хворих у встановленому порядку.
 • 2.8. Проведення реабілітаційних заходів.
 • 2.9. Проведення експертизи тимчасової втрати працездатності пацієнтів відповідно до чинного законодавства і направлення на МСЕК.
 • 2.10. Здійснення своєчасної діагностики, раннього виявлення і відповідного лікування інфекційних захворювань, виконання протиепідемічних заходів.
 • 2.11. Проведення імунопрофілактики захворювань.
 • 2.12. Сприяння в організації медико-соціальної і побутової допомоги спільно з органами соціального захисту і службами милосердя самотнім, особам похилого віку, інвалідам, хронічно хворим.
 • 2.13. Участь у виконанні державних та регіональних цільових медичних програм.
 • 2.14. Аналіз стану здоров'я населення, яке обслуговується сімейним лікарем.
 • 2.15. Планування змісту та обсягів своєї роботи і діяльності своїх підлеглих.
 • 2.16. Проведення систематичної роботи щодо підвищення професійного рівня підлеглих медичних працівників.
 • 2.17. Систематичне підвищення рівня своєї професійної кваліфікації як шляхом самопідготовки, так і проходження курсів удосконалення лікарів.
 • 2.18. Ведення затверджених форм обліково-звітної документації.

Права сімейного лікаря

 • 3.1. Організовувати і контролювати роботу підлеглого медичного й іншого персоналу.
 • 3.2. Користуватися і розпоряджатися на правах повного господарського утримання майном лікарської амбулаторії відповідно до угоди (контракту) з власником майна.
 • 3.3. Укладати угоди про надання медичних послуг у межах програм обов'язкового і добровільного медичного страхування з органами влади, підприємствами та іншими організаціями, закладами охорони здоров'я, страховими компаніями, а також з окремими фізичними особами в установленому порядку.
 • 3.4. Вносити пропозиції з питань поліпшення організації і підвищення якості медико-санітарної допомоги населенню.
 • 3.5. Брати участь у нарадах, науково-практичних конференціях, семінарах із питань лікувально-профілактичної допомоги.
 • 3.6. Використовувати медичні заклади для підвищення своєї кваліфікації на договірних умовах.
 • 3.7. Проводити у встановленому порядку експертизу якості надання медичної допомоги пацієнту іншими спеціалістами.
 • 3.8. Бути членом різних професійних, громадських і політичних організацій, чия діяльність не суперечить меті й завданням сімейного лікаря.
 • 3.9. Порушувати позови в суді та арбітражі й відповідати за ними.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >