Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


УРБОЕКОЛОГІЯУРБОЕКОЛОГІЯ – НОВА ЛАНКА В ЕКОЛОГІЧНІЙ НАУЦІОб'єкт, предмет і основні завдання урбоекологіїНаукові основи урбоекологіїМетодологічні підходи до розвитку урбосоціоекосистем, їх структураІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МІСЬКИХ СИСТЕММіста епохи стародавнього світу і середньовіччяМіста індустріальної епохиМіста постіндустріальної епохиЕкологічні аспекти урбанізаціїМІСТО ЯК УРБОСОЦІОЕКОСИСТЕМАДинаміка взаємодії природної та антропогенної підсистемЕкосистемні характеристики містаЕкологічна ефективність різних видів і форм розселенняПринципи створення екополісуВЗАЄМОДІЯ МІСТ З АБІОТИЧНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ДОВКІЛЛЯРоль Ґрунту в урбоекосистеміПроблема твердих побутових відходівВиди забруднення ґрунтівНебезпечні геологічні процеси на міських територіяхПроцеси взаємодії літосфери з урбанізованим середовищемРоль гідросфери в урбоекосистеміСтруктура водних об'єктів у межах містаАнтропогенний вплив на гідросистему містаВодозабезпеченість містаПоказники якості водиВплив урбоекосистеми на атмосферуСтан атмосфери в урбанізованому середовищі"Внесок" різних галузей промисловості в забруднення атмосфериВЗАЄМОДІЯ МІСТ З БІОТИЧНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ДОВКІЛЛЯРоль флори і фауни в урбоекосистемі та житті міського населенняФітомеліорація міського середовищаВплив антропогенних забруднювачів на урбоекосистемиМіське середовище і здоров'я людиниПІДТРИМКА ЕКОЛОГІЧНОЇ РІВНОВАГИПроцес динамічного гомеостазу в урбоекосистеміТериторіальна основа забезпечення екологічної рівновагиЛОКАЛЬНІ МЕТОДИ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕНСАЦІЇ В УРБОЕКОСИСТЕМАХОхорона ґрунтового покриву і ландшафтуОхорона гідросфериОхорона повітряного басейнуОхорона рослинного і тваринного світу в міських агломераціяхЗахист довкілля від впливу фізичних чинниківТЕРИТОРІАЛЬНІ МЕТОДИ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕНСАЦІЇВимоги до територіально-планувальних заходівОсновні урбоекологічні характеристики міського ландшафтуОцінка антропогенного впливу на міські територіїПриродні каркаси району і містаАРКОЛОГІЯОсновні завдання аркологіїСпособи підвищення екологічного ефекту містобудуванняТЕХНОЕКОЛОГІЯПРИНЦИПИ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЇІндустріальна екологія, екологічні та індустріальні системиКлючові поняття індустріальної екологіїОцінка життєвого циклуГоловні компоненти екосистемПотоки енергії та речовини в екосистемахПРОЦЕСИ В ЕКОСИСТЕМАХПеретворення енергіїІндустріальний метаболізмЗаходи індустріального метаболізмуСпеціальна роль транспорту і послуг зв'язкуІНДЕКСИ І МЕТРИКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІМатриця екологічної оцінки"Головне екологічне рівняння"Національні матеріальні потокиАНАЛІЗ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУІнвентаризаційний аналізВидобування сировини, виробничої і транспортної продукціїВикористання та утилізація відходівЕкоіндикатори-99Впливи на якість екосистемЗАПОБІГАННЯ ЗАБРУДНЕННЮВизначення запобігання забрудненнюЗапобігання забрудненню і сталий розвитокПереваги запобігання забрудненнюІнші види діяльностіГЛОБАЛЬНІ І НАЦІОНАЛЬНІ ТРЕНДИ В ПОТОКАХ МАТЕРІАЛІВПринципи сталого споживанняПотреби людиниЗростання населення і споживанняПороги експлуатації природних системДжерела, тренди та інтенсивність використання матеріалівВИДОБУВАННЯ СИРОВИНИМінерально-сировинні ресурси України і стан користування надрамиДжерела впливу на навколишнє середовищеГірниче виробництво та довкілляЗаходи щодо зниження впливу на навколишнє середовище у процесі видобутку ресурсівЗабезпечення повноти вилучення запасів корисних копалин із надрЕНЕРГЕТИКАНеобхідні ресурсиХарактеристика впливу на довкілляЗаходи боротьби зі шкідливим впливом на довкілляСкорочення шкідливих викидів в атмосферуОчищення димових газів від зали в електрофільтрахОчищення газів у мокрих золоуловлювачахОчищення димових газів у батарейних циклонахВикористання золиЗниження викидів окисів азотуСкорочення забруднення водоймищЗасоби очищення нафтовмісних стічних водСпособи очищення стічних водГідротехнічні спорудиХарактеристика впливу на довкілляТРАНСПОРТЗагальний стан проблемиЗалізничний транспортХарактеристика екологічного впливу залізничного транспортуБоротьба із забрудненням, спричиненим залізничним транспортомАвтомобільний транспортАльтернативні види палива та енергіїВплив автомобільного транспорту на довкілляЗаходи боротьби із забрудненням довкілля автомобільним транспортомШляхи зменшення шкідливості викидів автомобільного транспортуНейтралізація газів двигунів внутрішнього згорянняВодний транспортТверде паливо, використовуване у водному транспортіОхолоджувальна система двигунів водного транспортуВплив водного транспорту на довкілляЗаходи запобігання забрудненню водного басейну транспортними суднамиМетоди ліквідації забруднень, спричинених водним транспортомАвіаційний транспортЗменшення шкідливих викидів авіаційного транспортуЦивільна авіація, вплив шуму на довкілляЗабезпечення збалансованої системи регулювання шуму і зонування території навколо аеропортівРезультати досліджень наслідків впливу авіаційногоАналіз структури та акустичних характеристик парку повітряних кораблівТрубопровідний транспортЧОРНА ТА КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯХарактеристика впливу на довкілляЗаходи боротьби зі шкідливим впливом на довкілляЗменшення шкідливих викидів в атмосферуЗниження рівня забруднення водоймищОсновні шляхи утилізації відходів сталеплавильного виробництваХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬХімічна промисловість УкраїниГоловні показники і географія хімічної промисловості УкраїниМінеральні добриваНайбільш характерні технологічні процеси і основні реактори хімічної промисловостіНеобхідні ресурси хімічної промисловостіХарактеристика впливу на довкілляЗаходи боротьби зі шкідливим впливом на довкілляВиробництво азотних і фосфорних добривВиробництво пластмас і синтетичних матеріалівЛІСОВА, ДЕРЕВООБРОБНА ТА ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬЛісові ресурсиЕксплуатація лісів та лісові пожежіХарактерні технологічні процеси і характеристики сировиниДоставка сировиниХарактеристика впливу на довкілляДжерела викидів та їх складСистема регенераційної печіЗасоби уловлюванняЗаходи боротьби зі шкідливим впливом на довкілляЗаходи щодо захисту лісівАГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКССільське господарствоХарактеристика впливу на довкілляЗаходи боротьби зі шкідливим впливом на довкілляЕрозія ґрунтів та забруднення добривамиЕкологізація захисту рослинПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬХарактеристика галузіРесурси, що витрачаютьсяХарактеристика впливу підприємств харчової промисловості на довкілляЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬВиробничий потенціалХарактерні технологічні процесиХарактеристика впливу на довкілляУПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИСтан проблеми утворення відходівПромислові та інші подібні відходиПобутові (комунальні) відходиСтан поводження з радіоактивними відходамиЗберігання та видалення відходівТехнології утилізації, спалювання та повторного використання відходівЕкономічні інструменти та важелі примусуВисновки та рекомендаціїЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИЗагальний економічний та соціальний контекстДинаміка зростання навколишнього середовища техногенного та природного характеруДокази необхідності чистого виробництваРозгляд безпеки виробництваСпеціальні програми, спрямовані на підвищення безпеки та чистоти виробництваІнтегровані показники сталого розвитку, узгоджені з вимогами Організації економічного співробітництва і розвитку
 
Наст >