< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ІНДЕКСИ І МЕТРИКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Коли ми хочемо знати, яка ефективність використання палива автомобілем, ми згадуємо параметр "миль за галон", що застосовується в США, або параметр "кілометрів за літр", що використовується в усьому світі. Оскільки екологічна свідомість зростає, то стає необхідним розробити множину заходів, якими ми можемо виміряти екологічну ефективність будь-якої індустріальної діяльності, компанії, нації і глобально [1].

"Довкілля" складається з фізичного світу (землі, води, повітря), біологічного світу (тварини, рослини, людина) і соціального світу (людство). Очевидно, що спроба виміряти вплив на довкілля кожної можливої діяльності у цьому надзвичайно комплексному світі не є легким завданням і необхідний довгий час, щоб його виконати.

Матриця екологічної оцінки

Для спрощення розглянемо "матрицю екологічної оцінки", рядки якої представляють шість індустріальних видів діяльності:

♦ добування матеріалів (наприклад, гірничі роботи, добування нафти, сільське господарство, лісове господарство, рибальство);

♦ обробка первинних матеріалів (наприклад, виробництво цементу і металів, рафінування нафти, обробка продуктів і лісу);

♦ первинне оброблення (наприклад, виробництво труб і дроту, пластмаси, паперу);

♦ виробництво готової продукції (двигуни, автомобілі, пластмасові та паперові чашки);

♦ використання матеріалів і продуктів громадськістю;

♦ переробка вторинної сировини або утилізація використаних матеріалів.

Стовпчики "матриці екологічної оцінки" представляють шість "класів екологічної занепокоєності" відносно потенційних впливів кожного з класів видів діяльності:

♦ здоров'я людини (канцерогенний вплив, дихальний, естетичний);

♦ екосистема (наприклад, біорізноманітність, тварини, рослини);

♦ ресурси матеріалів/енергій (наприклад, руда і кам'яні паливні ресурси, ліси);

♦ тверді відходи (комунальні або індустріальні тверді відходи);

♦ емісії у воду (неорганічне і органічне забруднення прісної і морської води);

♦ емісії у повітря (неорганічні і органічні гази і зважені частини, які викидаються в атмосферу).

Можна подумки уявити собі створення цієї 6x6 матриці для однієї специфічної індустріальної діяльності, наприклад, виробництво і використання телевізора, що включає всі шість визначених стадій виробництва і використання. Тепер припустимо, що можна визначити "рейтинговий бал" від 0 до 10 стосовно екологічного впливу (10 – "незначний" вплив і 0 – "максимальний" вплив). Якщо знати достатньо про те, з чого виробляється телевізор, то можна заповнити (чарунки) матрицю; абсолютним результатом з екологічного погляду має бути значення 360 (тридцять шість позицій по 10). Фактично результат буде десь між 0 і 360 і будь-що можна зробити для збільшення загального результату (рейтинг), що означає поліпшення для довкілля (приміром, за допомогою зменшення використання енергії за годину перегляду телевізора, або таке проектування телевізора, щоб катодна променева трубка могла бути використана повторно). Одразу можна уявити, що такі рейтинги не можуть бути легкими та простими (але "початок є половина всієї роботи").

Як і у разі розрахунку паливної ефективності автомобіля буде корисним визначати екологічні індекси ефективності, або "екологічні метрики", як співвідношення однієї величини, наприклад, кілограму емісій NOx або СO2, до іншої, наприклад до кіловата за годину, що при цьому виробляється.

Ця специфічна величина має розмірність маса/енергія (кг/кВт) і називається "розмірною". Навпаки, метрика "кілограм міді в продукції з міді А на кілограм міді, яка видобувається в гірничих роботах для виробництва продукції А" має розмірність маса/маса і, таким чином, "безрозмірна".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >