< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ГЛОБАЛЬНІ І НАЦІОНАЛЬНІ ТРЕНДИ В ПОТОКАХ МАТЕРІАЛІВ

Принципи сталого споживання

Ми часто визначаємо минулі етапи культурної еволюції домінантним матеріалом, який найбільше використовувався на той час: кам'яний вік, бронзовий вік, або залізний вік. Поступовий розвиток і диверсифікація матеріалів і їхнього використання полегшили поступ людини і часто робили революційні впливи на життя наших попередників. Індустріальний вік, який почався близько 200 років тому, оголосив безпрецедентне швидке зростання в різноманітності і сумарному використанні матеріалів, особливо протягом минулих 50 років. Недавнє поширення комп'ютерів і інформаційних технологій, соціальні і економічні зміни поставили знання на верхні сходинки між найважливішими продуктами і є вже багато ознак прискореного перетворення в пост-індустріальний вік.

Протягом віків людство виходило з уявлення про невичерпність природних ресурсів і можливості безмежного розширення своїх "зовнішніх меж" у ході перетворення природи і просторової експансії. Зіткнення із зовнішніми обмеженнями природних ресурсних можливостей на перших порах породило не економне відношення до природних благ, а, навпаки, прагнення до їх хижацької експлуатації. Щоб їх уникнути, необхідний облік цих наслідків, а він реальний лише на основі знання ресурсних можливостей, лімітів експлуатації природних ресурсів і свідомого управління природокористуванням з урахуванням цих обмежень.

Звідси випливає один з основних висновків у межах нової методології аналізу розвитку соціоекологічної системи: період взаємодії біосфери і людства, що не контролюється, неминуче має закінчитися. Йому на зміну прийшла фаза планового господарства на всій планеті, цілеспрямованого управління соціоекологічною системою, регульованого розвитку на основі "тривимірного" економічного, соціального і екологічного аналізу. Поняття ноосфери В. І. Вернадського можна трактувати як розумне управління розвитком, що враховує інтереси всіх людських потреб і збереження природи в геологічній фазі, найбільш відповідній цим потребам [1].

Екологічний баланс будь-якого продукту, наприклад транспортного засобу – це сукупність усіх видів негативного впливу продукту на навколишнє середовище при реалізації його життєвого циклу. Екологічний баланс можна зобразити у вигляді потокових процесів обміну енергією і речовиною, виражених у вигляді сум обсягів споживання матеріалів, викидів шкідливих речовин, енергетичних витрат на кожному етапі життєвого циклу. Кількісна оцінка екологічного балансу важлива для визначення значущості різних заходів щодо вдосконалення продукту і технологій на кожному етапі життєвого циклу; а також для обґрунтування значень показників за їх нормування.

Схема циркуляції (обороту) включає видобування сировини, обробку і видалення домішок, перетворення в бажану форму, виробництво продукції (виробів), експлуатацію (використання), перетворення у відходи, утилізацію відходів, повторне використання (рис. 15.1). Видобування сировини є майже завжди першим етапом будь-якого життєвого циклу, що ми розглядаємо під час аналізу. І завжди цей процес пов'язаний з несприятливим упливом на довкілля – вичерпанням природних ресурсів, забрудненням навколишнього середовища з наступним впливом на здоров'я людини, стан екосистем, зміну клімату, заболочуваність та кислотність територій, де відбувається цей процес.

Сировина (руда, вугілля, нафта, газ, пісок, деревина, гірська порода), що використовується в життєвому циклі різноманітних об'єктів, видобуваються з поверхні або з верхнього шару літосфери.

Мінерал – неметалева або металева тверда речовина, що утворюється в земній корі в ході природних процесів. Неметалеві мінерали – сіль, глина, силікати, пісок, гравій. Сполуки, що містять залізо, золото, алюміній, мідь, – металеві мінерали.

Руда – мінеральна сировина, що містить достатню кількість металів, щоб їх можна було вивільнити і продати з отриманням прибутку. Тенденція, що спостерігається, середнього вмісту заліза в руді за останні ЗО років поменшало з 51 до 35%, а витрати сирої руди зросли з 1,2 до 2,0 т на виробництво 1 т товарної руди. Гірська порода – тверда речовина, що утворилася природним шляхом, яка містить один або більше мінералів.

Зростаюче населення і індустріальне зростання спонукають до попиту на матеріали. Безперервне економічне зростання індустріалізованих країн і надалі потребуватиме дедалі більше матеріалів для розвитку індустрії та інфраструктури. Країни, що розвиваються, ведуть пошук можливостей підвищення якості життя подібно до індустріалізованих країн, тому також використовуватимуть матеріали як будівельні блоки для власного зростання. Колишні централізовані планові економіки продовжуватимуть розширення і глобальний попит на матеріали.

Узагальнена схема видобування і обробки сировини для отримання матеріалів, що використовуються в життєвому циклі транспортних об'єктів

Рис. 15.1. Узагальнена схема видобування і обробки сировини для отримання матеріалів, що використовуються в життєвому циклі транспортних об'єктів

Шкала споживання людства зростала драматично і нерівно протягом XX ст. Звіт про розвиток людства (1998) документує: від 1,5 трлн в 1900 р. до 4 трильйонів доларів США в 1950 р., потім кількість потроїлась – до 12 трильйонів за наступні 25 років (1975) і подвоїлась – до 24 трильйонів дол. США у 1998 р.

Це зростання, так само як і переваги, які принесло споживання, розподілялось нерівно. На 20% людей світу в країнах із найвищими прибутками припадає 86% споживання, на найбідніші 20% населення – 1,3%. Головною причиною безперервного погіршення глобального довкілля є стійке зростання у виробництві, використанні й утилізації матеріалів. (Організація Об'єднаних Націй, Порядок денний XXI ст., звіт Конференції довкілля і розвитку, 1992 р.). На початку XXI ст. країни OECD (Організація економічного співробітництва і розвитку) критично оглянули свої природні ресурси, збитки, завдані навколишньому середовищу, і необхідні дії, що гарантуватимуть чисте, корисне для здоров'я і продуктивне довкілля для майбутніх генерацій.

На рис. 15.2 під знаком:показано проблеми, де тиск на довкілля середовище зменшується або природні умови до 2020 р. позитивні.

Стан довкілля залежно від екологічних проблем

Рис. 15.2. Стан довкілля залежно від екологічних проблем

Стале споживання було визначене на Симпозіумі зі сталого споживання в 1994 р. в Осло як: "... використання послуг і продуктів, які відповідають основним потребам і приносять кращу якість життя, мінімізація використання природних ресурсів і токсичних матеріалів як емісій, відходів і забруднень протягом життєвого циклу послуг або продукції, які не створюють перепон для потреб майбутніх генерацій".

Є п'ять центральних принципів у визначенні симпозіуму:

  • – задоволення основних потреб людини;
  • – перевага якості життя над матеріальними рівнями життя;
  • – мінімізація використання ресурсів, відходів і забруднення;
  • – використання підходу життєвого циклу;
  • – діяння з думкою про майбутні генерації.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >