< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Скорочення забруднення водоймищ

Вода після охолодження конденсаторів турбін та повітроохолоджувачів несе теплове забруднення, оскільки її температура на 8– 10°С перевищує температуру води у водоймищі. Однак охолоджувальні води можуть вносити у природні водойми багато речовин, бо до системи охолодження входять також і маслоохолоджувачі, порушення роботи котрих може призводити до проникнення нафтопродуктів (масел) до охолоджувальної води. Найбільш надійним напрямом розв'язання цього завдання є відділення охолодження таких апаратів, як маслоохолоджувачі та подібні до них, в особливу автономну систему, відокремлену від системи охолодження "чистих" апаратів.

На ТЕС, які використовують тверде паливо, видалення значної кількості золи та шлаку виконується звичайно гідравлічним способом, що потребує багато води. Тому основним напрямом у цій галузі є створення оборотної системи гідрозоловидалення.

Стоки після промивки або консервації теплосилового обладнання різноманітні за своїм складом. Окрім мінеральних кислот – соляної, сірчаної, плавикової, сульфамінової, застосовується багато кислот (лимонна, ортофталева, адипінова, щавелева, мурашина, оцтова та ін.), також використовують трилон та різні суміші кислот, які є відходами виробництв, а як інгібітори корозії вводиться каптакс, поверхнево-активні речовини, сульфовані нафтенові кислоти та ін.

Більшість органічних сполук, які використовують у промивальних роботах, підлягає біологічній переробці і може бути спрямована разом із господарчо-побутовими водами на відповідні прилади. Перед цим необхідно виділити з відпрацьованих промивальних та консервувальних розчинів токсичні речовини, які погано впливають на активну мікрофлору. До таких речовин належать іони металів – міді, цинку, нікелю, заліза, а також гідразин та каптакс. Трилон належить до біологічно "твердої" сполуки, до того ж він знижує активність біологічних факторів, але у формі кальцієвих комплексів припустимий у досить високих концентраціях у стоках, які спрямовують на біологічну переробку. Всі ці умови визначають відповідну технологію переробки стоків від хімічного очищення обладнання. Вони мають бути зібрані у ємкість, у котрій здійснюється нейтралізація кислотної суміші, причому відбувається осадження гідратів окиснів заліза, міді, цинку, нікелю тощо. Якщо для очищення застосовували трилон, тоді при нейтралізації може бути осаджене тільки залізо, бо комплекси міді, цинку, нікелю не руйнуються за високих значень PH. Тому для руйнування цих стійких комплексів застосовують осадження металів у вигляді сульфідів, вводячи у рідину сірчаний натрій. Осадження сульфідів або гідратів окис-

нів відбувається повільно, тому після додавання реагентів рідину витримують протягом декількох діб. За цей час здійснюється повне окиснення гідразину киснем повітря. Далі прозору рідину, яка містить тільки органічні речовини та надлишок реагентів-осаджувачів, поступово відкачують у магістраль господарчо-побутових стоків.

На ТЕС, на яких є гідрозоловидалення, стоки після хімічних очищень обладнання, часто без осадження металів, можуть бути скинуті у пульпопровід.

Засоби очищення нафтовмісних стічних вод

Флотаційне очищення (ефективність видалення нафтопродуктів – 30%); фільтрувальна установка (двокамерні фільтри, завантажені дрібним антрацитом, ефект очищення – 40–50%); фільтри з активованим вугіллям (ефект очищення – 50%) та багато інших систем. Кінцевий вміст нафтопродуктів у стічній воді – у межах 0,5–2,0 мг/л.

Способи очищення стічних вод

Очищення складається з трьох етапів: скиду всіх відпрацьованих розчинів та відмивних вод в усереджувач, виділення з рідини токсичних речовин другої групи з наступним збезводнюванням осаду, який утворюється, очищення від речовин третьої групи. Застосовують осадження (враховується PH) з підпуженням або без нього. Біологічне очищення (в основі лежать процеси, що протікають у природі, – самоочищення води); очищення аерацією; ґрунтовий спосіб очищення (спроможність бактерій, які знаходяться в ґрунті, переробляти різні домішки у нешкідливі речовини) та ін.

Заходи запобігання тепловому забрудненню. Розробка основ класифікації водних організмів відповідно до їх відносної ролі у підтримці рівноваги кожної екологічної системи, обмеження температур змішаної води та води, яка скидається (застосування водозбірних приладів ежекторного або струменево-дифузорного типу для зменшення розмірів зони підвищених температур, завдяки турбулентному перемішуванню), градирні (для охолодження теплої води) та ін.

При комплексному плануванні та фінансуванні всіх засобів запобігання забрудненню навколишнього середовища та розвитку науки і техніки в цій галузі є реальні можливості забезпечити необхідні етапи росту енергетичного виробництва, з дотриманням санітарних норм чистоти атмосферного повітря та вод природних водойм.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >