< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Характеристика впливу на довкілля

У навколишнє середовище викидається велика кількість газоподібних відходів, які мають підлягати вторинному використанню і переробленню. Крім зважених часток, у вилученому повітрі наявні легколеткі речовини. При переробці фарб дрібнодисперсного пилу забруднення повітря у цехах залежить від якості обробки сировини. Нові технології спрямовані на зниження пиловиділення і удосконалення очищення від волокнистого пилу, що видаляється з цехів очищення бавовни і вовни. Значну частину пилу видаляють з переробних волокон.

Аналіз відсоткового і фракційного складу пилу показав, що для очищення запиленого повітря треба застосовувати пилоуловлювачі третього класу, які мають ефективність очищення від 80 до 99%. Це циклони і вологі пилоуловлювачі. У текстильній промисловості спочатку використовують фільтри з сітчастими барабанами, рукавні фільтри. Особливістю легкої промисловості є відсутність значних забруднень повітря, тому підприємства розташовують у межах зони, призначеної для забудови. На підприємствах бавовняної, льняної, вовняної промисловості виникають забруднення при транспортуванні, сортуванні, обробці сировини. За складом пил буває мінерального й органічного походження, за ступенем токсичності – інертним і токсичним. На фабриках первинної обробки виникає мінеральний пил, що складається з часток ґрунту. На вовняних, льняних підприємствах утворюється органічний пил (табл. 24.1). Концентрація пилу на бавовняних підприємствах у сортувальних і чесальних цехах – 2–16 мг/м , у ткацьких і прядильних – 2–8 мг/м3. Вода у технологічних процесах широко використовується для переробки, обробки сировини.

Таблиця 24.1

Органічний склад осадів легкої промисловості,% маси

Осад

С

Н

N

О

S

Зольність

Фабрик пошиву

54-61

10-11,5

4,5-7

21-30

Сліди

65-75

Шкіряних заводів

42-52

9-10

8-17

19-40

1,3-3

20-45

Трикотажних комбінатів

50-58

7-10

7-12

17-18

1-4

25-35

Осад стічних вод шкіряного заводу відбувається за наявності великої кількості завислих речовин. Осад відстоюється 1,5 год. У ньому містяться хром, жир, сульфати, сульфіди, бактеріальні і біологічні забруднювачі. Осад стічних вод трикотажних комбінатів створюється у фарбувально-оздоблювальних цехах. Там містяться розчинні і нерозчинні суміші. Це ганчір'я, волокна, зшита шліхта, волос, фарба Але головні забруднювачі – це розчини з кислотою, високомолекулярні препарати. Осад займає 1% загального об'єму води, яку очищують.

Специфіка трикотажної промисловості полягає у наявності двох потоків – токсичного (з'являється внаслідок фарбування і оброблення висококонцентрованого продукту), нетоксичного (процес мерсеризації). У стічних водах міститься близько 20 видів компонентів. Концентрація перевищує допустимі норми, тому необхідне попереднє очищення стоків від фарби.

Підприємства хутрової промисловості за рік потребують 9 млн м3 води і витрачають різних хімічних елементів до 100 тис. т. Основний напрям інтенсифікації обробки шкіри полягає у застосуванні більш концентрованих технологічних розчинників і сухих реагентів, що розчиняються у капілярах сировини. Більш ефективним процесом є вичинка і фарбування хутра в органічних розчинах, без води. Токсичність стічних вод у хутровому виробництві зумовлена наявністю у них шестивалентного хрому барвників та формаліну.

Підприємства шкіряної промисловості належать до високозабруднювальних і токсичних. Вони мають різні забруднювачі: мездра, вовна, кров, жири, сульфати, сульфіди, хлориди, луги, кислоти. Через наявність великої кількості важкоокиснюваних органічних речовин стічні води можуть загнивати. Можливе використання стічних вод: пряма рециркуляція розчинів з їх регенерацією, що зменшить споживання води до 10%; оборотне використання біологічно очищених стічних вод зменшить споживання води на процесах до 50%, неодноразове використання умовно очищених вод від сушарок зменшить витрати води на 5%.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >