< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Докази необхідності чистого виробництва

Вода і повітря в країні надзвичайно забруднені. Табл. 26.3 відображує рівень забруднення води у 2005 та 2006 рр. Найбільша частка відходів (21%) потрапила до басейну Дніпра, майже 16% – до басейну Сіверського Донця та більше ніж 4% – безпосередньо у Чорне море.

Таблиця 26.3

Забруднення водойм у 2007-2008 рр., тис. т / м3

Назва промисловості

2007

2008

Машинобудівництво

833,7

876,3

Чорна металургія

1240,1

1102,1

Вугільна

780,0

737,4

Сільське господарство

253,1

218,5

Комунальні послуги

1259,6

1223,5

Видобувна та енергетична галузі значно впливають на водні ресурси. Спад виробництва за останні роки привів до зменшення обсягу відходів, що потрапляють до водойм. У 2005 р. в Україні було 1355 підприємств, які випускали забруднену воду у водойми, тобто на 20 менше ніж у 2004 р. Загалом у 2005 р. 4 108,9 млн м3 забрудненої води було випущено безпосередньо у водойми, в тому числі 980 млн м3 неочищеної води. Порівняно з 1995 р. об'єм такої води збільшився на 68,1 млнм3, то&го на 7%. Об'єм недостатньо очищеної води зменшився на 611 млн м3 до 3128 млн м3.

Машинобудівні та металургійні заводи – найбільші джерела викидів окису азоту в повітря (до 70%). Більша частина викидів двоокису сірки припадає на машинобудівну, металургійну та вугільну промисловість (87%), вуглеводню та летких органічних сполук – на вугільну, хімічну та нафтопереробну промисловість (63%). За останні 7 років викиди пилу зменшилися на 52,5%, двоокису сірки – на 46%, окису азоту – на 41%.

В Україні є більш ніж 2500 підприємств – організацій, які мають справу з небезпечними речовинами. Щодня по території країни траспортується 220 видів небезпечних речовин. Застарілі технології і порушення правил транспортування можуть спичинити отруєння більше ніж 18 млн людей і забруднення 64,000 км2.

Але в кожному регіоні свої особливості. Екстремальні екологічні ситуації, спричинені технологічним впливом, спостерігаються в індустріалізованих регіонах. Місто Маріуполь на Азовському узбережжі – єдине, де рівень забруднення ретельно реєструється. Атмосферні викиди в Маріуполі становлять 339 000 т, викиди забрудненої води в Азовське море – 880 млн м з них 235 м2 містять токсичні речовини, решта – термічно забруднені. Більше 100 млн м3 побутових та промислових відходів зберігаються в межах міста. Згідно з вимірюваннями і теоретичними розрахунками концентрація токсичних речовин у повітрі в багатьох частинах міста і водах Азовського моря в 3–4 рази перевищує норму. В деяких районах вміст важких металів у ґрунті в 6 (РЬ) – 125 (Zn) разів перевищує норму. Спеціальні дослідження показали, що люди, які проживають у найзабрудненіших районах міста, мають більше проблем зі здоров'ям ніж ті, що живуть у чистіших районах. Програма, спрямована на оздоровлення міста, вартість якої 400 млн дол. США, має бути запроваджена протягом 15 років. Передбачається, що фінансуватимуть програму підприємства та місцевий бюджет.

Розгляд безпеки виробництва

Безпека виробництва вважається частиною загальнонаціональної безпеки. Фактично всі сектори економіки становлять небезпеку. Повідомлено про випадки зберігання пестицидів, заборонених для використання, імпортування і транспортування небезпечних речовин, заборонених у сільському господарстві. Ці випадки спричинені тим, що відповідальність за вчасне використання, транспортування і зберігання небезпечних речовин несуть різні установи. Безпечне збереження, використання і знищення компонентів реактивного пального становить нагальну проблему.

Згідно з міжнародними дослідженнями, головними проблемами України є:

  • – надмірні технологічні забруднення;
  • – висока концентрація потенційно небезпечних підприємств;
  • – застарілість промислових об'єктів;
  • – використання обладнання, яке не відповідає нормам техніки безпеки;
  • – надмірна концентрація токсичних речовин у навколишньому середовищі, в основному пестицидів та продуктів їх розпаду;
  • – незадовільне використання і знищення високотоксичних, радіоактивних і побутових відходів.

Катастрофи та аномальні явища в Україні за 1996 р. часто були спричинені технологічними чинниками, а також змінами клімату порівняно з попередніми роками. Всього за 1996 р. у країні було зареєстровано 2702 метеорологічних, 5 агрометеорологічних і 173 небезпечних гідрологічних і природних явищ, на 25% більше ніж у 1995 р. У 1996 р. сталося 435 значних аномальних технологічних і природних катастроф, з яких 88 мають загальнонаціональне значення з огляду на кількість жертв.

За роки до 1996 р. виникло багато проблем, пов'язаних із газопроводами. Близько 14 400 км (43,5%) головного газопроводу мають ненадійний антикорозійний захист. Три великі нещасні випадки сталися в газовій промисловості у 1996 р. Пожежа, спричинена витоком газу на лінії Новопсковськ – Аксай – Моздок біля Луганська, мала серйозні наслідки.

Занепокоєння викликає поганий стан споруд для переробки відходів у великих населених пунктах. Головна причина полягає у неправильному використанні цих споруд, які перевантажуються, а в деяких регіонах повністю виходять з ладу. Очисні заводи в Кіровоградській, Житомирській, Миколаєвській, Луганській, Одеській областях та в Автономній республіці Крим у поганому стані. Водночас спорудження нових очисних заводів і реконструкція та розширення наявних є незадовільним, або й зовсім занедбаним.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >