< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Складні сполучниково-безсполучникові речення

За характером сполучникового зв'язку і безсполучниковості мовознавці виокремлюють три типи утворень: з сурядністю і безсполучниковістю, з підрядністю і безсполучниковістю, з сурядністю, підрядністю і безсполучниковістю.

Конструкції з сурядністю і безсполучниковістю.

Виділяють три їх різновиди: з сурядністю й однорідною безсполучниковістю; з сурядністю і неоднорідною безсполучниковістю; з сурядністю й однорідною та неоднорідною безсполучниковістю.

Структури із сурядністю й однорідною безсполучниковістю.

З погляду змістового і структурного вони співвідносні із складносурядними реченнями, їх легко трансформувати в сполучникові складносурядні речення, наприклад: Вона явно хотіла здаватися дорослою і досвідченою, а дитя проглядалося в ній в кожному русі, слові, було це кумедно і водночас дратувало (В. Собко); Дібровою загін бійців поїхав, підковами клепали коні путь, і ляск шабель, і брязкіт піхов у тиші чорній чуть (М. Бажан). Це нерідко бувають ряди номінативних речень, наприклад: / день, і дим, і даль, і рими, бадьорий крок, бадьорий спів (В. Сосюра); Траншеї риті-перериті, воронки, надовби і пні (Я. Шпорта).

Ці конструкції часто становлять теоретично не замкнений ряд предикативних одиниць, у зв'язку з чим не поділяються на рівні членування, наприклад: Ось день проминув, зник і вечір погожий, ніч криє і місто, і табір ворожий, і дивляться любо небеснії очі (Леся Українка); А земля лежить медова, а поля пожаті мріють, на городах достигають гарбузи зеленоребрі, і в пташинім сивім свисті крил широких рівний мах (М. Рильський).

Однак нерідко рівні членування виділяються, причому ведучою може бути і сурядність, і безсполучниковість:

  • а) конструкції з ведучим сурядним зв'язком, наприклад: Десь лютують епідемії, шторми ревуть, / а тут така тиша, така сліпучість (О. Гончар); Небо було сіре, під ногами чавкало болото, /аз мокрих стріх нудно спадали краплі, стрибали на тріски й розбивались на маленькі дроби (Петро Панч). Здебільшого ведучими семантичними відношеннями є зіставно-протиставні, рідше — причиново-наслідкові;
  • б) конструкції з ведучою безсполучниковістю, наприклад: Колись шукали істин Піфагори і для жерців горів огонь наук, - / тепер всесвітні перелоги оре у вбогу свитку вдягнений селюк (М. Рильський); Відпахла липа, білим цвітом злита, і покотилася гроза аж до плачу, / ти виглядаєш іншого вже літа, а я, печальний, в цьому ще мовчу... (М. Вінграновський) . Такі конструкції у художніх творах можуть нести велике експресивне навантаження. Так, у реченні Світло сліпить, та не грає веселе проміння, /вітер гуде, та задуха гнітить, мов каміння (Леся Українка) наявна ієрархія семантико-синтаксичних відношень: і ведучими, й інклюзивно-підпорядкованими є протиставні відношення. У цій конструкції важлива роль і лексичних засобів - контекстуальних антонімів світло - вітер, проміння - задуха.

Такі утворення можуть об'єднуватися (повністю або частково) спільним другорядним членом, наприклад: По зелених пагорках паслися вівці, білі гуси щипали травичку, а свиня рила писком (Петро Панч); За цей час Катря трохи змарніла, її гострий носик ще більше загострився і видовжився, але вона й досі пахтіла молодістю і здоров'ям (М. Чабанівський).

Структури з сурядністю і неоднорідною безсполучниковістю.

Вони співвідносні з багатокомпонентними реченнями з сурядністю і підрядністю, однорідною супідрядністю, оскільки семантичні відношення у них ті самі, що і в зазначених сполучникових моделях, наприклад: Він іще щось говорить, але я нічого не чую: думаю про своє (І. Муратов); Ніч теж, як навмисне, видалась сьогодні несамовита: запеклий мороз забивав дух, а снігова буря валила з ніг, крутила і мутила все перед очима (Яків Баш).

Речення з сурядністю й однорідною та неоднорідною безсполучниковістю.

В мовленні використовуються значно рідше, ніж попередні два різновиди, оскільки без сполучникового зв'язку в таких об'ємних структурах важко обійтись, наприклад: Он з пущі ледве чутно стук сокири, з високих круч луна орлиний клекіт, лиш тихі води все стоять мовчазно, і тільки часом камінь з круч зірветься, впаде і кане в темних, тихих водах, — розійдеться і зникне круг тремтячий (Леся Українка); Оригінальності від них не ждіть: шпаки — це імітатори веселі; то іволга у пісні їх дзвенить, то хлопчик, друзів кличучи, свистить, то соловейко розсипає трелі, то колесо немазане скрипить (М. Рильський).

Конструкції з підрядністю і безсполучниковістю.

У цьому типі сполучниково-безсполучникових речень ведучою здебільшого є безсполучниковість. Залежно від характеру безсполучниковості виокремлюють три різновиди конструкцій: з підрядністю й однорідною безсполучниковістю; з підрядністю і неоднорідною безсполучниковістю; з підрядністю і однорідною та неоднорідною безсполучниковістю.

Речення з підрядністю й однорідною безсполучниковістю.

Різноманітні з погляду структури. Найпоширеніші конструкції з трьох - восьми речень, розміщення яких вільне, наприклад: Містечко типово південне, із світлого черепашнику, вдень воно аж очі сліпить і все засипане цвітом акацій, виногради в'ються над самими вікнами, бо тінню тут дорожать... (О. Гончар); Очима прощання дівчина дивиться на вікна, на які метелиця навішує своє ткання; вони, й хата, і присмак вересня

.починають відходити у хуртовину, у темінь, у сон чи забуття (М. Стельмах); Ще сміх наш вогкий, сльози не солоні, роки ще нас у спину не женуть, нам ще не чуть зимових наших дзвонів, хоча й весняних дзвонів вже не чуть... (М. Вінграновський) .

Структури з підрядністю і неоднорідною безсполучниковістю.

На зовнішньому рівні членування поєднуються безсполучниково. Регулярними є структури з трьох-п'яти предикативних одиниць. Компактність цих утворень зумовлена змістовою і структурною єдністю речень, оскільки неоднорідна безсполучниковість співвідносна з підрядним зв'язком, який є більш тісним, ніж сурядний, наприклад: А коли Ярина опинилася на вокзалі, її знову охопив переляк: до кого ж їхати—до брата чи до сестри, чи до тих дрімливих беріз, що погойдують оберемки сонця? (М. Стельмах); Ми туди часто бігали, щоб з вітряка глянути навколо: нас вабили левади, серед яких проступали білі хатки (Петро Панч).

Структури з підрядністю й однорідною та неоднорідною безсполучниковістю.

Складаються як мінімум з чотирьох речень, наприклад: Ти не йди в пишний дім, де музика бринить, де танцюють веселії пари, - там ще гірше серденько тобі заболить, чоло вкриють ще тяжчії хмари (Леся Українка); Щось йому надто пощастило: мотор доставив його туди, там він швидко купив човен, зустрів людей на машині з Лузан і привіз новину, якої фотограф уже ждав (М. Трублаїні).

Конструкції із сурядністю, підрядністю і безсполучниковістю. Залежно від характеру безсполучниковості виділяють три різновиди цих конструкцій: з сурядністю, підрядністю і однорідною безсполучниковістю; з сурядністю, підрядністю й неоднорідною безсполучниковістю; з сурядністю, підрядністю, однорідною і неоднорідною безсполучниковістю.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >