< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ЗРАЗОК ЗАЯВИ НА ВЧИНЕННЯ ВИКОНАВЧОГО НАПИСУ НА ДОГОВОРІ ПОЗИКИ

Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Мартиненко Катерині Ігорівні

Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОВАРИСТВО", місцезнаходження: м. Київ, вул. Бурмістенка, буд. б, оф. 15, ідентифікаційний код 65847590, в особі генерального директора

Макаренко Дмитра Олександровича, який проживає в м. Києві, вул. Дніпровська Набережна, буд. 5, кв. 5 і діє на підставі статуту

ЗАЯВА

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОВАРИСТВО" уклало 19.01.2012 року з Косяченком Валерієм Михайловичем договір позики, який посвідчено Мартинюк О. В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 19.01.2012 року, реєстровий номер 197. За цим договором Косяченко Валерій Михайлович зобов'язаний повернути Товариству з обмеженою відповідальністю "ТОВАРИСТВО" суму позики, а саме 1300000 (один мільйон триста тисяч) гривень 00 копійок, в строк до 19.01.2013 року.

Повідомляємо, шо станом на 31.01.2013 року зобов'язання Кося-ченка Валерія Михайловича за вищевказаним договором позики щодо повернення суми позики в розмірі 1300000 (один мільйон триста тисяч) гривень 00 копійок не виконано.

У зв'язку з викладеним просимо вчинити виконавчий напис на договорі позики, посвідченому Мартинюк О. В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 19.01.2012 року, реєстровий номер 197, та повідомляємо наступне:

 • 1. Стягувач: Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОВАРИСТВО", місцезнаходження: м. Київ, вул. Бурмістенка, буд. 6, оф. 15, ідентифікаційний код 65847590, р/р № 2600987398434298 в Акціонерному комерційному банку "БАНК", МФО 111111.
 • 2. Боржник: Косяченко Валерій Михайлович, 12.06.1952 року народження, м. Одеса, вул. Коперника, буд. 1, кв. 1, реєстраційний номер облікової картки платника податків 648293049, посада і місце роботи: голова правління Публічного акціонерного товариства "АКЦІЯ", місцезнаходження: м. Одеса, вул. Коперника, буд. 1, кв. 1, ідентифікаційний код 64534231.
 • 3. Сума, яка підлягає стягненню, становить 1301700 (один мільйон триста одна тисяча сімсот) гривень 00 копійок, з них 1300000 (один мільйон триста тисяч) гривень 00 копійок — сума боргу за вищезазначеним договором позики та 1700 (одна тисяча сімсот) гривень 00 копійок — витрати, пов'язані з учиненням виконавчого напису.

Додаток: договір позики, посвідчений Мартинюк О. В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 19.01.2012 року, реєстровий номер 197.

Тридцять першого січня дві тисячі тринадцятого року

Генеральний директор: ПІДПИС (Макаренко Д. О.)

Особу Макаренка Дмитра Олександровича встановлено за паспортом С0534243, виданому Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 12.12.2001 року, справжність його підпису та повноваження перевірено.

Приватний нотаріус: ПІДПИС (К. І. Мартиненко)

ЗРАЗОК ЗАЯВИ НА ВЧИНЕННЯ ВИКОНАВЧОГО НАПИСУ НА ДОГОВОРІ ЗАСТАВИ

Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Мартиненко Катерині Ігорівні

Акціонерного комерційного банку "БАНК", місцезнаходження: м. Київ, вул. Бурмістенка, буд. б, оф. 15, ідентифікаційний код 65847590, в особі Макаренка Дмитра Олександровича, який проживає в м. Києві, вул. Дніпровська Набережна, буд. 5, кв. 5 і діє на підставі довіреності, посвідченої Кириленко Ю.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 11.0S.2010 року, реєстровий номер 5432

ЗАЯВА

Акціонерний комерційний банк "БАНК" уклав 19.01.2012 року з Косяченком Валерієм Михайловичем кредитний договір № 982739/2011 (далі за текстом —- кредитний договір). Для забезпечення виконання зобов'язань Косяченка Валерія Михайловича за вказаним договором між Акціонерним комерційний банком "БАНК" та Косяченком Валерієм Михайловичем 19.01.2012 року було укладено договір застави, посвідчений Мартинюк О. В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 19.01.2012 року, реєстровий номер 197 (далі за текстом — договір застави). За цим договором боржником було передано в заставу автомобіль марки RENAULT MEGANE, тип транспортного засобу — ЛЕГКОВИЙ СЄДАН-В, 2007 року випуску, номер шасі (кузова, рами) VF1LM1В1Н11111111, реєстраційний номер AA1U1IP. За договором застави Косяченко Валерій Михайлович зобов'язувався здійснювати погашення кредиту за графіком, вказаним у п. 1.11. кредитного договору, і повернути суму кредиту, а саме 50000 (п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, в строк до 19.01.2017 року. Але зобов'язання по виплаті кредиту Косяченком Валерієм Михайловичем було порушено. З 18.10.2012 року боржник не здійснював і по даний час не здійснює жодного платежу по погашенню своєї заборгованості перед АКБ "БАНК". 10.11.2010 Косяченку В. М. було відправлено та вручено лист, 30.11.2012 року було направлено телеграму, в яких повідомлялося, що згідно з п. 3.2 кредитного договору кредитор має право вимагати від позичальника дострокового повернення заборгованості за кредитним договором у повному обсязі. Боржнику також було направлено вимогу про дострокову сплату заборгованості за кредитним договором в повному обсязі від 01.02.2013 року у термін до 20.03.2013 року.

Повідомляємо, шо станом на 31.03.2013 року зобов'язання Косяченка Валерія Михайловича за кредитним договором щодо повернення суми кредиту в розмірі 50000 (п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок не виконано.

У зв'язку з вищевикладеним просимо вчинити виконавчий напис на договорі позики, посвідченому Мартинюк О. В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 19.01.2012 року, реєстровий номер 197, та повідомляємо наступне:

 • 4. Стягувач: Акціонерний комерційний банк "БАНК", місцезнаходження: м. Київ, вул. Бурмістенка, буд. 6, оф. 15, ідентифікаційний код 65847590, р/р № 2600987398434298 в Акціонерному комерційному банку "БАНК", МФО 111111.
 • 5. Боржник: Косяченко Валерій Михайлович, 12.06.1952 року народження, м. Одеса, вул. Коперника, буд. І, кв. 1, реєстраційний номер облікової картки платника податків 648293049, посада і місце роботи: голова правління Публічного акціонерного товариства "АКЦІЯ", місцезнаходження: м. Одеса, вул. Коперника, буд. 1, кв. 1, ідентифікаційний код 64534231.
 • 6. Сума, яка підлягає стягненню, становить 53234 (п'ятдесят три тисячі двісті тридцять чотири) гривні 00 копійок, з них 42112 (сорок дві тисячі сто дванадцять) гривень 00 копійок — сума боргу по кредиту, 5760 (п'ять тисяч сімсот шість) гривень 00 копійок — заборгованість по процентам, 3116 (три тисячі сто шістнадцять) гривень 00 копійок — пеня по процентам, 546 (п'ятсот сорок шість) гривень 00 копійок — пеня по комісії та 1700 (одна тисяча сімсот) гривень 00 копійок — витрати, пов'язані з вчиненням виконавчого напису.

Додатки:

 • — кредитний договір № 982739/2011 від 19.01.2012 року;
 • — договір застави, посвідчений Марні шок О. В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 19.01.2012 року, реєстровий номер 197;
 • — розрахунок заборгованості;
 • — витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про реєстрацію звернення стягнення;
 • — лист боржнику від 10.11.2012 року, вих. № 317/2010;
 • — телеграма від 30.11.2012 року;
 • — вимога про дострокову сплату заборгованості за кредитним договором в повному обсязі від 01.02.2013 року, вих. № 114/2011.

Тридцять першого березня дві тисячі тринадцятого року

ПІДПИС: ПІДПИС (Макаренко Д О.)

Особу Макаренка Дмитра Олександровича встановлено за паспортом С0534243, виданому Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 12.12.2001 року, справжність його підпису та повноваження перевірено.

Приватний нотаріус: ПІДПИС (К. І. Мартинснко)

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >