< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Операції з облігаціями в Excel

Розглянемо приклад розрахунку поточної ринкової вартості облігації використовуючи "основну модель оцінки облігації". У такому випадку поточна ринкова вартість дорівнює сумі всіх процентних надходжень за період її обігу, що залишився, і номіналу, дисконтованих за нормою поточної доходності для даного виду облігацій.

Приклад 2.39. На фондовому ринку пропонується до продажу облігація однієї з компаній за ціною 90 грн. Вона випущена строком на три роки, до погашення залишилося два роки. її номінал при випуску визначений у розмірі 100 грн. Процентні виплати по облігації здійснюються один раз на рік за ставкою 30% до номіналу. З урахуванням ризику даного типу облігацій норма її поточної доходності приймається в розмірі 35% річних. Визначте поточну ринкову вартість облігації та її відповідність ціні продажу.

Розв'язання: Поточну ринкову вартість такої облігацій можна знайти за формулою "основної моделі оцінки облігацій" (1.38):

або за формулою (2.2):

ПС(35%; 2; - 30) + ПС(35%; 2; ; - 100) = = 38,68312757 + 54,8696845 = 93,552811 грн. або ПС(35%; 2; - 30; - 100) = 93,552811 грн.

Зіставивши поточну ринкову вартість облігації та ціну її продажу, бачимо, що, крім поточної норми доходності, по ній може бути отриманий додатковий дохід у сумі 93,6 - 90 = 3,6 грн. у зв'язку із заниженою ринковою вартістю.

Ринкова норма доходу (35%) перевищує купонну ставку (30%), тоді облігація продається зі скидкою (дисконтом), тобто за ціною, нижчою від номіналу.

Розглянемо приклад розрахунку поточної ринкової вартості облігації без виплати процентів. Для таких облігацій грошові надходження за роками дорівнюють нулю, за винятком останнього, поточна доходність дорівнює нулю. Поточна ринкова вартість облігації без виплати процентів являє собою її номінал, який приведений до поточної вартості за дисконтною ставкою, рівною нормі поточної доходності по ній.

Приклад 2.40. Облігація внутрішньої місцевої позики номіналом 100 грн. реалізується за ціною 67,5 грн. Погашення облігації передбачено через три роки. Норма поточної доходності по облігації такого типу становить 16% річних. Визначте поточну ринкову вартість облігації та зіставте її з ціною продажу.

Розв'язання: Поточну ринкову вартість облігації без виплати процентів знаходять за формулою (1.39):

або за формулою (2.2):

ПС(16 %; 3; ; - 100) = 64,06576735 грн.

Зіставивши поточну ринкову вартість облігації з ціною продажу, бачимо, що остання завищена на 67,5 - 64, 07 = 3,43 грн.

Розглянемо приклад розрахунку поточної ринкової вартості та доходності облігації з виплатою усієї суми процентів при погашенні.

Поточна ринкова вартість такої облігації дорівнює сукупним виплатам номіналу та сумі процентів при погашенні, дисконтованих за нормою поточної доходності для даного виду облігацій. Для облігацій з виплатою процентів і номіналу в кінці строку проценти нараховуються за весь строк і виплачуються єдиною сумою разом з номіналом, купонного доходу немає, поточна доходність дорівнює нулю.

Приклад 2.41. Облігація компанії номіналом 100 грн. реалізується на ринку за ціною 67,5 грн. Погашення облігації та разова виплата суми процента по ній за ставкою 20% передбачені через три роки. Норма поточної доходності за облігаціями такого типу становить 35%. Визначте поточну ринкову вартість облігації та її очікувану доходність.

Розв'язання: Сума процента по облігації, яка буде нарахована при її погашенні за відповідною ставкою дорівнює: О = 100 • 0,2 = 20 грн. Поточну ринкову вартість облігації з виплатою всієї суми процентів при погашенні знаходять за формулою (1.44):

або за формулою (2.2):

ПС(35%; 3; ; - 120) = 48,77305289 грн. Доходність облігації з виплатою всієї суми процентів при погашенні знаходиться за формулою (1.45):

Розглянемо приклад розрахунку очікуваної доходності за облігаціями без виплати процентів. Рівень очікуваної доходності по облігаціях без виплати процентів є дисконтною ставкою, за якою номінал облігації приводиться до теперішньої вартості, прирівняної до ціни продажу.

Приклад 2.42. Облігація внутрішньої місцевої позики номіналом 100грн. реалізується за ціною 67,5 грн. Погашення облігації передбачено через три роки. Норма поточної доходності по облігації такого типу становить 16% річних. Визначте очікувану доходність по облігації за ставкою простих і складних процентів та її відповідність поточній нормі доходності облігацій такого типу.

Розв'язання: Очікувану доходність по облігації за ставкою простих процентів знаходять за формулою (1.41):

Зіставивши очікувану (16,05%) і поточну (16%) доходність по облігації, бачимо, що вони майже однакові.

Очікувану доходність по облігації за ставкою складних процентів знаходять за формулою (1.43):

Зіставивши очікувану доходність по запропонованій облігації (14%) із поточною нормою доходності по облігаціях такого типу (16%), можна зробити висновок, що рівень доходності по ній нижчий середньоринкової.

Розглянемо приклад розрахунку поточної доходності по облігації з періодичною виплатою процентів.

Приклад 2.43. Облігація компанії номіналом 200 грн. реалізується на ринку за ціною 225 грн. Ставка щорічного нарахування процентів по ній (купонна ставка) становить 40%. Норма поточної доходності по облігаціях такого виду становить 35%. Визначте очікувану поточну доходність за облігацією, зіставивши її з нормою поточної доходності.

Розв'язання: Очікувана поточна доходність по облігації з періодичною виплатою процентів знаходиться за формулою (1.46):

Зіставивши очікувану доходність по запропонованій облігації (35,6%) із поточною нормою доходності по облігаціях такого типу (35%), можна зробити висновок, що рівень доходності по ній вищий від середньоринкової.

Розглянемо приклад розрахунку доходу від покупки облігації з періодичною виплатою процентів і повну доходність облігації з періодичною виплатою процентів.

Приклад 2.44. Випущені облігації номінальною вартістю 100 грн. і 500 грн. строком на один рік по процентній ставці 102,74%. Виплата процентів - чотири рази на рік. Клієнт купив чотири облігації номінальною вартістю 500 грн. за курсом 99%. Процентні кошти знову інвестуються за номінальною процентною ставкою 60% річних із нарахуванням процентів один раз на рік. Визначте дохід від покупки облігацій і доходність.

Розв'язання: Дохід від покупки чотирьох облігацій:

Процентні гроші:

Повна доходність облігації з періодичною виплатою процентів за формулою (1.48):

або 125,9%.

Якщо проценти від покупки облігацій знову інвестуються за ставкою 60% з нарахуванням процентів 4 рази на рік, то процентні гроші можуть бути знайдені за формулою

Дохід від покупки облігацій: Б = 2565,1 + 20 = 2585,1 гри. Повна доходність облігації за формулою (1.48):

Якщо процентна ставка з часом змінюється, то для розрахунку майбутнього значення інвестиції після нарахування складних процентів можна використати функцію БЗРАСПИС:

Синтаксис БЗРАСПИС(инвестиция,

{ставкаї; ставка2; ставкаІЧ}). (2.23)

Аргументи функції означають:

инвестиция - це вартість інвестиції на поточний момент;

{ставкаї; ставка2; ставкаІЧ} - це масив використовуваних процентних ставок. Значення в аргументі ставки можуть бути числами або пустими комірками.

Ставки необхідно вводити у вигляді десяткового дробу. Однак простіше записати замість масиву ставок відповідний інтервал комірок, які містять значення змінних процентних ставок.

Приклад 2.45. За облігацією номіналом 100 тис. грн., яка випущена на 6 років, передбачається такий порядок нарахування процентів: за перший рік - 10%, за два наступні роки - по 20%, за останні три роки -25%. Розрахуйте майбутню вартість облігації за складною процентною ставкою.

Розв'язання: Нехай у комірки А1:А6 введені числа 10%, 20%, 20%, 25%, 25%, 25% відповідно. Тоді нарощена вартість облігації дорівнює: БЗРАСПИС(100; А1:А6)=309,38 тис. грн.

Ця функція БЗРАСПИС (в англійському варіанті - FvSchedule) відповідає формулі розрахунку нарощеної суми за методом складних відсотків при використанні змінних ставок (1.5), а саме:

N

S = P -П (1 + nkjk) = k=1

=100 - (1 + 0,1)- (1 + 0,2) 2 - (1 + 0,25) 3 = 309,375 тис. грн.

Приклад 2.46. Виходячи з плану нарахування процентів, наведеного в попередній задачі, розрахуйте номінал облігації, якщо відомо, що її майбутня вартість становитиме 1546,88 тис. грн.

Розв'язання: Для розв'язання задачі необхідно використати апарат підбора параметра пакета Excel, який викликається командою меню

Сервис Подбор параметра. Нехай в комірки А1:А2 введено план нарахування процентів. У комірку В1 запишемо формулу =БЗРАСПИС(В2,А1:А6). Оскільки комірка В2 порожня, то в В1 буде нульове значення. Встановивши курсор у комірку В1, вибираємо в меню Excel команду Сервис, Подбор параметра та заповнюємо діалогове вікно таким чином:

Установить в ячейке: SBS1

Значение: 1546.88

Изменяя значение ячейки: SBS2.

У результаті в комірці В2 з'явиться значення номіналу облігації -500 тис. грн.

При розрахунках за цінними паперами із періодичними виплатами купонного доходу треба визначити тривалість купонних виплат, а також їх календарні дати. В Excel для вирішення таких задач є фінансові функції ДНЕЙКУПОН, ЧИСЛКУПОН, ДАТАКУПОНДО, ДАТАКУПОНПОСЛЕ, ДНЕЙКУПОНДО, ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ.

Часовий інтервал купона розбивається на дні, які передують моменту придбання цінного паперу, і дні, наступні до чергової оплати купона після придбання цінного паперу.

Функція ДНЕЙКУПОН розраховує кількість днів у періоді купона для цінних паперів:

Синтаксис ДНЕЙКУПОЩдатасогл; датавступлвсилу; частота; базис). Функція ЧИСЛКУПОН розраховує кількість купонів, які можуть бути сплачені між датою придбання та датою погашення цінного паперу, округлене до найближчої цілої кількості купонів:

Синтаксис ЧИСЛКУПОЩдатасогл; датавступлвсилу; частота; базис). Функція ДАТАКУПОНДО обчислює останню дату виплати купона, яка передує покупці цінного паперу:

Синтаксис ДАТАКУПОНДО (датасогл; датавступлвсилу; частота; базис). Функція ДАТАКУПОНПОСЛЕ визначає дату сплати купона, наступну за датою придбання цінного паперу:

Синтаксис ДАТАКУПОНПОСЛЕ (дата_согл; датавступлвсилу; частота; базис). Функція ДНЕЙКУПОНДО розраховує кількість днів, які минули від моменту купонного платежу до дати покупки цінного паперу (дата_согл): Синтаксис ДНЕЙКУПОНДО (дата_согл; датавступлвсилу; частота; базис).

Функція ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ розраховує кількість днів від момента придбання цінного папера до строку наступного купона. За вказаний строк здійснюється накопичення купонного доходу, який буде виплачений власникові цінного паперу:

Синтаксис ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ(дата_согл; датавступлвсилу; частота; базис). Аргументи функцій означають:

дата_согл - дата розрахунку за цінні папери (дата придбання). Ця дата повинна бути пізніша, ніж дата випуску;

дата_вступл_в_силу — строк погашення цінних паперів. Ця дата визначає закінчення дії цінних паперів;

частота — це кількість виплат за купонами за рік. Для щорічних виплат частота дорівнює 1; для піврічних виплат частота дорівнює 2; для квартальних виплат частота дорівнює 4;

базис — спосіб обчислення строку (див. п. 2.10.1).

Дати повинні вводитися з використанням функції ДАТА або як результат обчислення інших формул і функцій. Наприклад, для 23 травня 2008 р. треба використовувати: ДАТА(2008,5,23). Якщо дати вводити як текст, то можуть бути проблеми. Microsoft Excel зберігає дати як цілі числа і може виконувати дії над ними. Порядковий номер 1 січня 1900 р. - 1, а, наприклад, 1 січня 2008 р. - 39448.

Дата соглашения є датою продажу покупцеві купона, наприклад облігації. Строк платежу являє собою дату закінчення строку дії купона. Нехай, наприклад, облігація зі строком дії 30 років випущена 1.01.2008 р. і була придбана покупцем через шість місяців після випуску. Датою випуску буде 1.01.2008 р., датой соглашения - 1.07. 2008 p., а строком погашення такої облігації (дата_вступл_в_силу) - 1.01.2038 p., тобто дата через 30 років після дати випуску.

Щоб проглянути числа у вигляді дат, виділіть комірку і виберіть у меню Формат команду Формат ячеек. На вкладці Число виберіть у списку Числовой варіант Дата.

Приклад 2.47. Облігація придбана 25 січня 2007 р. Дата погашення (викупу) облігації - 15 листопада 2008 p., періодичність купонних виплат - кожного півроку. Визначте: 1) кількість майбутніх купонних виплат; 2) дату попередньої купонної виплати; 3) дату наступної купонної виплати після дати розрахунку за облігацію; 4) тривалість купонного періоду; 5) кількість днів, які минули від моменту купонного платежу до дати покупки цінного паперу (дата_согл); 6) кількість днів від моменту придбання цінного паперу до строку оплати чергового купона. Спосіб обчислення строку фактичний/фактичний.

Розв'язання:

1) кількість майбутніх купонних виплат:

ЧИСЛКУПОН(ДАТА(2007,1,25); ДАТА(2008,11,15); 2; 1) = 4;

2) дата попередньої купонної виплати: ДАТАКУПОНДО(ДАТА(2007,1,25); ДАТА(2008,11,15); 2; 1) =

= 15 листопада 2006 p.;

3) дата наступної купонної виплати після дати розрахунку за облігацію:

ДАТАКУПОНПОСЛЕ(ДАТА(2007,1,25); ДАТА(2008,11,15); 2; 1) = 15 травня 2007 p.;

4) тривалість купонного періоду: ДНЕЙКУПОН(ДАТА(2007,1,25); ДАТА(2008,11,15); 2; 1) = 181

день;

5) кількість днів, які минули від моменту купонного платежа до дати покупки цінного паперу:

ДНЕЙКУПОНДО(ДАТА(2007,1,25); ДАТА(2008,11,15); 2; 1) = 71

день;

5) кількість днів від моменту придбання цінного папера до строку оплати чергового купона:

ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ(ДАТА(2007,1,25); ДАТА(2008,11,15); 2; 1) = 110 днів. При однакових параметрах цінних паперів виконується співвідношення:

ДНЕЙКУПОН = ДНЕЙКУПОНДО + ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ. В Excel існують функції, які призначені для розрахунків за цінними паперами з періодичними виплатами купонного доходу і погашенням цінного паперу в кінці строку його дії по номіналу чи іншою викупною ціною. Це функції ДОХОД, ЦЕНА, НАКОПДОХОД.

Функція ДОХОД розраховує доходність цінних паперів по операціях з цінними паперами при заданій купонній ставці та різниці курсів покупки та погашення за вказаний період дії цінного паперу:

Синтаксис ДОХОД(дата_согл; датавступлвсилу; ставка; цена; погашение; частота; базис). Аргументи функції означають:

дата_согл - дата розрахунку за цінні папери (дата придбання). Ця дата повинна бути пізніша, ніж дата випуску;

дата_вступл_в_силу — строк погашення цінних паперів. Ця дата визначає закінчення дії цінних паперів;

ставка — річна процентна ставка для купонів по цінних паперах;

цена — ціна цінних паперів за 100 грн. номінальної вартості;

погашение — викупна вартість цінних паперів за 100 грн. номінальної вартості;

частота — це кількість виплат по купонах за рік; базис — спосіб обчислення строку (див. п. 2.10.1).

Приклад 2.48. Облігація придбана (дата_согл) 15.02.2008 р. за курсом (цена) 95,04287 і має купонний дохід (ставка) у розмірі 5,75%, який виплачується з періодичністю (частота) один раз за півроку. Дата погашення облігації (дата_вступл_в_силу) - 15.11.2016 р. за курсом (погашение) 100. Визначте доходність облігації. Спосіб обчислення строку 30/360.

Розв'язання: Доходність облігації:

ДОХОД(ДАТА(2008,2,15); ДАТА(2016,11,15); 5,75%; 95,04287; 100; 2; 0) = 0,065 або 6,5%. Функція ЦЕНА розраховує курс (ціну) покупки цінного папера з періодичними виплатами купонних виплат:

Синтаксис ЦЕНА(дата_согл; датавступлвсилу; ставка; доход; погашение; частота; базис). Аргументи функції означають:

дата_согл - дата розрахунку за цінні папери (дата придбання). Ця дата повинна бути пізніша, ніж дата випуску;

дата_вступл_в_силу — строк погашення цінних паперів. Ця дата визначає закінчення дії цінних паперів;

ставка — річна процентна ставка для купонів за цінними паперами;

доход — річний дохід за цінними паперами;

погашение — викупна вартість цінних паперів за 100 грн. номінальної вартості;

частота — це кількість виплат за купонами за рік; базис — спосіб обчислення строку (див. п. 2.10.1).

Приклад 2.49. Облігація придбана (дата_согл) 15.02.2008 р. і буде погашена (дата_вступл_в_силу) - 15.11.2017 р. Розмір купонної ставки 5,75% з виплатою раз на півроку. Очікуваний річний процентний дохід (доход) - 6,5%, номінал облігацій (погашение) - 100. Спосіб обчислення строку 30/360. Визначте ціну облігації.

Розв'язання: Ціна (курс покупки) облігації:

ЦЕНА(ДАТА(2008,2,15); ДАТА(2017,11,15); 5,75%; 6,5 %; 100; 2; 0) = 94,63436.

Купонний дохід накопичується в інтервалі часу між виплатами купону. Після придбання цінного паперу дата чергового купонного платежу обчислюється за допомогою функції ДАТАКУПОНПОСЛЕ.

Функція НАКОПДОХОД обчислює накопичений на момент придбання цінного паперу з періодичною виплатою процентів купонний дохід:

Синтаксис НАКОПДОХОД(дата_выпуска; первыйдоход; датасогл; ставка; номинал; частота; базис).

Аргументи функції означають:

дата_выпуска — дата випуску цінних паперів;

первый_доход — дата першої виплати за цінними паперами;

дата_согл - дата розрахунку за цінні папери (дата придбання). Ця дата повинна бути пізніша, ніж дата випуску;

ставка — річна процентна ставка для купонів за цінними паперами;

номінал — номінальна вартість цінних паперів. Якщо номінал опущений, то функція НАКОПДОХОД використовує значення 1000.

частота — це кількість виплат за купонами за рік;

базис — спосіб обчислення строку (див. п. 2.10.1).

Приклад 2.50. Облігація номіналом 1000 грн. із купонною ставкою 10%, періодичність виплат - один раз на півроку, випущена (дата_выпуска) 1 березня 2008 р. Дата першої оплати купона (первый_доход) -31 серпня 2008 р. Спосіб обчислення строку 30/360. Визначте: 1) накопичений купонний дохід на момент придбання (дата_согл) облігації 1 травня 2008 p.; 2) накопичений купонний дохід на момент придбання тільки за умови, що дата випуска облігації - 5 березня 2008 р.

Розв'язання: Накопичений купонний дохід на момент придбання облігації:

  • 1) НАКОПДОХОД(ДАТА(2008,3,1); ДАТА(2008,8,31); ДАТА(2008,5д); 10%; 1000; 2; 0) = 16,(6).
  • 2) НАКОПДОХОД(ДАТА(2008,3,5); ДАТА(2008,8,31); ДАТА(2008,5,1); 10%; 1000; 2; 0) = 15,(5).

В Excel існують функції, які призначені для розрахунків за цінними паперами з виплатою процентів і номіналу в момент погашення. Це функції ЦЕНАПОГАШ, ДОХОДПОГАШ, НАКОПДОХОДПОГАШ.

За весь період дії облігації нараховуються проценти, які виплачуються разом з номіналом в момент погашення (викупу), спираючись на моделях обліку за простими процентними ставками.

Функція ЦЕНАПОГАІЩдатасогл; датавступлвсилу; да-тавыпуска; ставка; доходность; базис) розраховує ціну за 100 грн. номінальної вартості цінних паперів, за якими процент виплачується у строк погашення.

Функція ДОХОДПОГАІЩдатасогл; датавступлвсилу; дата_выпуска; ставка; цена; базис) розраховує річну доходність цінних паперів, за якими проценти виплачуються при настанні строку погашення.

Аргументи функцій означають:

дата_выпуска — дата випуску цінних паперів;

дата_согл - дата розрахунку за цінні папери (пізніша, ніж дата випуску, коли цінні папери були продані покупцю);

дата_вступл_в_силу — строк погашення цінних паперів. Ця дата визначає момент закінчення строку дії цінних паперів;

ставка — процентна ставка доходу за цінними паперами на дату випуску;

доходность — річна доходність за цінними паперами;

цена — ціна цінних паперів за 100 грн. номінальної вартості;

базис — спосіб обчислення строку (див. п. 2.10.1).

Приклад 2.51. Облігація, яка випущена (дата_выпуска) 11.11.2011р., придбана (дата_согл) 15.02.2012 р. з погашенням (да-та_вступл_в_силу) - 13.04.2012 р. за номіналом. Купонна ставка 6,1%, яка виплачується в кінці строку дії облігації разом з номіналом, річна доходність по облігації - 6,1%. Спосіб обчислення строку 30/360. Визначте курс покупки облігації (ціну за 100 грн. номінальної вартості), за якою процент виплачується у строк погашення.

Розв'язання: ЦЕНАПОГАШ(ДАТА(15.02.2012); ДАТА(13.04.2012); ДАТА(11.11.2011); 6,1%; 6,1%; 0) = 99,98449888.

Приклад 2.52. Облігація придбана (дата_согл) 15.03.2012 р., випущена (дата_выпуска) 8.11.2011 р., з погашенням 3.11.2012 р. (дата_вступл_в_силу), за курсом (цена) 100,0123. Купонна ставка 6,25%. Спосіб обчислення строку 30/360. Визначте річну доходність облігації, за якою проценти виплачуються при настанні строку погашення.

Розв'язання: ДОХОДПОГАШ(ДАТА(15.03.2012); ДАТА(3.11.2012); ДАТА(8 .11.2011); 6,25%; 100; 0) = 0,060954 або 6,0954%.

Функція НАКОПДОХОДПОГАШ(дата_выпуска; датасогл; ставка; номинал; базис) розраховує накопичений процент за цінними паперами, процент за якими виплачується в строк погашення.

Аргументи функції означають:

дата_выпуска — дата випуску цінних паперів;

дата_согл - строк погашення цінних паперів;

ставка — річна процентна ставка для купонів за цінними паперами;

номінал — номінальна вартість цінних паперів. Якщо номінал опущений, то функція НАКОПДОХОДПОГАШ використовує значення 1000 грн.;

базис — використовуваний спосіб обчислення строку (див. п.2.10.1).

Приклад 2.53. Облігації номіналом 1000 грн. випущені (дата_ выпуска) 1.04.2011 р., з погашенням (дата_согл) 15.06.2011 р. Купонна ставка - 10%. Спосіб обчислення строку фактичний/365. Визначте накопичений дохід за облігаціями, процент за якими виплачується в строк погашення. Розв'язання:

НАКОПДОХОДПОГАШ(ДАТА(1.04.2011); ДАТА(15.06.2011); 10%; 1000; 3) = 20,54795, або за формулою (1.37):

75

Накопичений купонний дохід =1000 • 0,1--=20,54795 грн.

  • 365
  • (30 днів квітня + 31 день травня + 14 днів квітня = 75 днів).

В Excel існують функції, які призначені для розрахунків за цінними паперами з порушенням періодичності виплати процентів.

Необхідно правильно розраховувати доходність і курс (ціну) цінного папера для випадку порушення періодичності платежів.

Функція ДОХОДПЕРВНЕРЕГ(дата_согл; датавступлвсилу; датавыпуска; первыйкупон; ставка; цена; погашение; частота; базис) розраховує доходність (ставку) за цінними паперами з нерегулярним (коротким або довгим) першим періодом виплати купона.

Функція ДОХОДПОСЛНЕРЕГ(дата_согл; датавступлвсилу; последняявыплата; ставка; цена; погашение; частота; базис) розраховує доходність (ставку) за цінними паперами з нерегулярним (коротким або довгим) останнім періодом виплати.

Функція ЦЕНАПЕРВНЕРЕГ(дата_согл; датавступлвсилу; датавыпуска; первыйкупон; ставка; доход; погашение; частота; базис) розраховує курс покупки (ціну за 100 грн. номінальної вартості) цінних паперів для нерегулярного (короткого чи довгого) першого періоду купонних виплат.

Функція ЦЕНАПОСЛНЕРЕГ(дата_согл; датавступлвсилу; последняявыплата; ставка; доход; погашение; частота; базис) розраховує курс покупки (ціну за 100 грн. номінальної вартості) цінних паперів для нерегулярного (короткого або довгого) останнього періоду купона.

Аргументи функцій означають:

дата_согл - дата розрахунку за цінні папери (дата придбання). Ця дата повинна бути пізніша, ніж дата випуску;

дата_вступл_в_силу — строк погашення цінних паперів. Ця дата визначає закінчення дії цінних паперів;

дата_выпуска — дата випуску цінних паперів;

первый_купон — дата першого купона для цінних паперів;

ставка — річна процентна ставка для купонів за цінними паперами;

цена — ціна цінних паперів за 100 грн. номінальної вартості;

последняя_выплата — дата останнього купона для цінних паперів;

доход — річний дохід за цінними паперами;

погашение — викупна вартість цінних паперів за 100 грн. номінальної вартості;

частота — це кількість виплат за купонами за рік; базис спосіб обчислення строку (див. п.2.10.1).

Операції з акціями в Excel

Приклад 2.54 (розрахунку чистого прибутку на одну просту акцію).

У 2000 p. AT випустило 100 привілейованих акцій номінальною вартістю 50 грн. кожна і 5000 простих акцій номінальною вартістю 10 грн. кожна. Станом на 01.01.2001 р. із випущених простих акцій в обігу знаходилися 4000 акцій (1000 простих акцій були викуплені AT). 31.06.2001 p. AT емітувало ще 2000 простих акцій з оплатою грошима, а 01.12.2006 р. додатково викупило 500 власних акцій за гроші. Чистий прибуток AT за 2006 р. склав 13 тис. грн. За результатами 2006 р. за привілейованими акціями треба виплатити дивідендів на суму 3000 грн.

Розв'язання: Середньорічна кількість простих акцій в обігу - 4795 шт. (див. приклад 2.55).

За формулою (1.50) чистий прибуток, який припадає на одну просту акцію за 2001 рік складає:

Приклад 2.55 (розрахунок середньорічної кількості простих акцій в обігу з додатку 1 до П(С)БО 24 - у редакції авторів).

Дата

Зміст

Випущені акції

Власні акції,

викуплені товариством

Акції в обігу

1 січня 2001 р.

Залишок на початок року

5000

1000

4000

31 липня 2001р.

Випуск акцій з оплатою грошима

2000

-

6000

1 грудня 2001 р.

Викуп власних акцій за гроші

-

500

5500

31 грудня 2001 р.

Залишок на кінець року

7000

1500

5500

  • 4000 простих акцій знаходилися в обігу 212 днів (31 день січня + 28 днів лютого + 31 день березня + 30 днів квітня + 31 день травня + 30 днів червня + 31 день липня).
  • 6000 простих акцій знаходилися в обігу - 122 дні (31 день серпня + 30 днів вересня + 31 день жовтня + 30 днів листопада).
  • 5500 простих акцій знаходилися в обігу 31 день грудня.

Відповідні часові зважені коефіцієнти: 212/365; 122/365; 31/365.

Середньорічна кількість простих акцій в обігу:

В Excel середньорічна кількість простих акцій в обігу може бути знайдена введенням математичної функції в рядок формул: = 4000*212/365+6000*122/365+5500*31/365.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >