< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Успадкування, обмежене та контрольоване статтю

На характер прояву генів істотно впливає загальне генне середовище, або генетичний фон організму. Важливим компонентом генетичного фону є статева конституція. Хоча пенетрантність і експресивність багатьох генів не залежать від статі, існують гени, дія яких істотно розрізняється залежно від статі, не дивлячись на те, що ці гени розташовані в аутосомах і не пов'язані з визначенням статі. Ознаки, обумовлені такими генами, бувають двох типів: обмежені статтю та контрольовані статтю.

Ознаки, обмежені статтю.

Фенотипово вони виявляються лише в однієї статі. Дослідами встановлено, що кількість і якість молока у самок ссавців контролюються генетично. Гени молочності розташовані в аутосомах і однаково присутні в обох батьків, але виявляються тільки у самок. Так, у самця морської свинки починається секреція молока, якщо у нього видалити сім'яники, які продукують статевий гормон, і вводити йому статевий гормон самки. У людини не вивчали обмеженого статтю прояву гена молочності, але можна припустити, що кількість і якість молока у жінок визначаються генами, що наявні також і в чоловіків.

Різні анатомічні та фізіологічні риси, властиві жіночій статі (наприклад, ширина таза або вік настання менструацій контролюється генами, отриманими від обох батьків).

У такий самий спосіб контролюються і суто чоловічі ознаки — ріст волосся на обличчі, кількість і розподіл його на тілі. Це підтверджують діти в міжетнічних шлюбах. Чоловіки-кавказці відрізняються більшою кількістю волосся на тілі, ніж чоловіки-китайці. У синів, народжених у шлюбі між представниками цих двох етнічних типів, часто спостерігається проміжна волосистість. Це є доказом того, що від матері також передаються гени волосистості, які виявляються тільки у дітей чоловічої статі.

Відомо багато генів тварин, що викликають безпліддя тільки в однієї статі. Наприклад, у великої рогатої худоби виявлено рецесивний ген, який у гомозиготному стані призводить до безпліддя корів, а на плодючість биків не впливає.

Ознаки, контрольовані статтю.

Якщо генотип виявляється в обох статей, але по-різному, то таку дію гена вважають контрольованою (точніше модифікованою) статтю. Дослідження успадкування співецьких голосів у людини показало, що сопрано, мецо-сопрано, альт, тенор, баритон і бас контролюються багатьма взаємно незалежними чинниками, у тому числі статевою конституцією. При цьому розвиток голосового апарату у відповідному напрямі у чоловіків і жінок відбувається в період статевого дозрівання під впливом статевих гормонів.

Статевий контроль спостерігається також стосовно пенетрантності та експресивності багатьох інших ознак. "Заяча губа" і "вовча паща" є природженими аномаліями, що мають генетичну основу. Пенетрантність цього гена неповна, а експресивність варіює від вельми незначної борозенки до повного розщеплення м'якого і навіть твердого піднебіння. Контрольованість статтю виявляється в тому, що пенетрантність ознаки вища серед чоловіків, ніж серед жінок (до 60% осіб з цим дефектом чоловічої статі), а ступінь вираження ознаки у чоловіків досить високий.

Ще виразніша контрольованість статтю спостерігається стосовно пенетрантності гена подагри. Припускають, що порушення обміну речовин, яке є причиною цього патологічного стану (надмірний вміст сечової кислоти в крові), визначається домінантним аутосом-ним геном. Пенетрантність цього гена становить понад 80% у чоловіків і менше 12% у жінок, що і виявляється в переважанні захворювання у чоловіків.

Контрольованість статтю може призводити і до переважаючого ураження особин жіночої статі. Деякі спадкові вади, наприклад, відсутність головного мозку або подовжнє роздвоєння хребта, частіше трапляються у жіночих особин.

Ще однією типовою контрольованою статтю ознакою є облисіння. Аналіз успадкування цієї ознаки складний у зв'язку з тим, що облисіння може бути незначним або повним, лисина може виникати з боку лоба чи на верхівці голови, з'являтися в ранньому віці або у зрілому. Крім того, у деяких випадках облисіння обумовлене особливими обставинами: порушенням функції щитоподібної залози або перенесеними інфекційними хворобами. Проте більшість типів звичайного облисіння виникає у здорових людей і в багатьох родоводах виявляються в низці поколінь або у членів одного покоління. Тому ймовірно, що ця особливість спадково детермінована. Облисіння може спостерігатися в обох статей, але частіше воно трапляється у чоловіків. Це зумовлено не зчепленням гена зі статтю, оскільки чоловік, схильний до облисіння, передає цю ознаку половині синів і лише небагатьом дочкам. Якщо ознака наявна в обох батьків, то виявляється або у всіх дітей, або у всіх синів і лише у деяких дочок. Виявлено також, що у більшості лисих жінок батьки були теж схильні до облисіння. Було зроблено припущення, що облисіння контрольоване одним геном. Його домінантний алель у гомозиготному стані (ВВ) зумовлює нормальний ріст волосся у представників обох статей. Особам, гомозиготним за рецесивним алелем (ЬЬ), властива поява лисини незалежно від статі. У гетерозиготних чоловіків (ВЬ) лисина з'являється, а у гетерозиготних жінок — ні.

Ріст волосся у людей регулюється також статевими гормонами. Євнухи рідко лисіють, а у жінок з пухлиною кори надниркових залоз, що супроводжується надлишковим утворенням чоловічого статевого гормона, спостерігаються не лише такі типові чоловічі ознаки, як ріст бороди і вусів, а й лисина. Після видалення пухлині вони зникають.

Незважаючи на певні досягнення у вивченні закономірностей успадкування ознак, обмежених та контрольованих статтю, механізм цього явища в більшості випадків досі не з'ясований.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >