< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Субрахунок

Для більшої деталізації до синтетичного обліку нерідко вводяться субрахунки. Субрахунок – це синтетичний рахунок другого порядку. Характерна особливість субрахунків полягає в тому, що на них, як правило, немає необхідності робити записи. Дані на субрахунках одержують групуванням аналітичних рахунків при складанні оборотних відомостей. Наприклад, головний (першого порядку) синтетичний рахунок “Розрахунки з покупцями та замовниками” розподіляється на субрахунки “Розрахунки з вітчизняними покупцями”, “Розрахунки з іноземними покупцями”.

Оборотні відомості

Для контролю за правильністю й відповідністю записів на синтетичних і аналітичних рахунках щомісяця складаються оборотні відомості, в яких відображаються початкові й кінцеві залишки та операції на дебеті та кредиті даного синтетичного рахунка, виконані за даний звітний період (місяць, квартал, рік).

Взаємозв'язок синтетичного рахунка з аналітичним

Взаємозв'язок синтетичного субрахунка “Сировина й матеріали” із записами на аналітичних рахунках можна прослідкувати на такому прикладі.

В акціонерному виробничому товаристві на синтетичному субрахунку “Сировина й матеріали” залишок на 01.01.2011 р., визначився в сумі 286,2 тис. грн, у т. ч. матеріалу “А” – ЗО т на суму 270 тис. грн, матеріалу “Б” – 540 кг на суму 16,2 тис. грн.

У першому кварталі надійшло матеріальних цінностей на суму 655,5 тис. грн, у т.ч. матеріалу “А” – 70 т на суму 630 тис. грн, матеріалу “Б” – 850 кг на суму 25,5 тис. грн.

За перший квартал використано 752,7 тис. грн, у т.ч. матеріалу “А” – 80 т на суму 720 тис. грн, матеріалу “Б” – 1090 кг на 32,7 тис. грн.

Для відображення в обліку наведених операцій складено бухгалтерські записи на синтетичному субрахунку “Сировина й матеріали”.

Дебет Субрахунок

“Сировина й матеріали"

Кредит

Залишок на 01.01, грн 286 200

1. Надійшло, грн 655 500

2. Використано, грн 752 700

Оборот за І квартал, грн 655 500 Залишок на 01.04, грн 189 000

Оборот за І квартал, грн 752 700

Бухгалтерські записи на аналітичних рахунках синтетичного субрахунку “Сировина й матеріали”:

Дебет

Материал “А”

Кредит

Надходження

Кількість, т

Сума, тис. грн

Витрати

Кількість, т

Сума, тис. грн

Залишок на 01.01, тонн

30

270

1. Надійшло

70

630

2. Використано

80

720

Оборот за І квартал

70

630

Оборот за І квартал

80

720

Залишок на

01.04

20

180

Дебет

Материал “Б**

Кредит

Надходження

Кількість, кг

Сума, тис. грн

Витрати

Кількість, кг

Сума, тис. грн

Залишок на 01.01, тонн

540

16.2

1. Надійшло

850

25,5

2. Використано

1090

32,7

Оборот за І квартал

850

25,5

Оборот за І квартал

1090

32,7

Залишок на 01.04

300

9,0

Оборотна відомість за синтетичним субрахунком “Сировина й матеріали” (тис. грн)

Назва синтеичного рахунка

Сальдо на 01.01

Обороти за 1 кв.

Сальдо на 01.04

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Сировина й матеріал

286,2

655,5

752,7

189,0

Оборотна відомість за аналітичними рахунками до синтетичного субрахунка “Сировина й матеріали” (тис. грн)

Назва синтетичного рахунка

Одиниця

виміру

Сальдо на 01.01

Обороти за 1 кв.

Сальдо на 01.04

Дебет

Дебет

Кредит

Дебет

Кільк.

Сума, тис. грн

Кільк.

Сума, тис. грн

Кільк.

Сума, тис. грн

Кільк.

Сума,

тис.

грн

Сировина й матеріал “А”

т

30

270

70

630

80

720

20

180

Сировина й матеріал “Б”

кг

540

16,2

850

25,5

1090

32,7

300

9

Позабалансові рахунки (метод подвійного запису відсутній)

Позабалансові рахунки. Клас 0 До позабалансових рахунків належать рахунки 'Орендовані необоротні активи”, “Активи на відповідальному зберіганні”, “Контрактні зобов'язання” та ін., тобто рахунки, на яких обліковуються цінності, що не належать нашому підприємству; метод подвійного запису не використовується; при надходженні матеріальних цінностей позабалансовий рахунок дебетується, а при використанні – кредитується.

Таким чином, за допомогою рахунків бухгалтерського обліку забезпечується однакове відображення господарських операцій в усіх галузях народного господарства України (на підприємствах з різними формами власності), що забезпечує зіставлення облікових показників окремих організацій, підприємств і навіть галузей народного господарства.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >