< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Класифікація рахунків бухгалтерського обліку

Класифікація рахунків бухгалтерського обліку дає змогу ясно зрозуміти зміст рахунків, забезпечує чітке користування ними у практичній роботі.

За якими ж ознаками будується класифікація рахунків?

Рахунки є засобом групування поточного обліку і контролю засобів, запасів, грошових коштів, розрахунків, джерел.

Группування рахунків за економічним змістом

Групування господарських засобів та їх джерел, господарських процесів та їх результатів здійснюється відповідно до їх економічного змісту. При цьому різні рахунки, а також обліковувані на них об'єкти мають різний зміст відповідно до характеру і особливостей обліковуваних об'єктів. Таким чином, усі рахунки за змістом можуть бути зведені у відповідні групи і види. Економічний зміст рахунків є основою побудови всієї системи рахунків бухгалтерського обліку й найважливішою ознакою їх класифікації.

Не менш значущою є класифікація рахунків за призначенням і структурою. А найбільш узагальнюючою є класифікація за відношенням до бухгалтерського Балансу. Адже вона диктує структуру рахунків, пов'язує їх з класифікацією об'єктів і вказує відповідність до статей Балансу. Зміст і призначення рахунків, у свою чергу, визначають побудову рахунків або їхню структуру, тобто характер і значення їх дебетових і кредитових записів та залишків, становище у Балансі тощо. Одні види рахунків за структурою можуть мати тільки дебетові залишки і є активними, інші – тільки кредитові залишки і належать до пасивних. Одні рахунки показують в активі, інші – в пасиві Балансу, а деякі – як в активі, так і в пасиві.

Усі ознаки (за економічним змістом, за їх призначенням та структурою, за відношенням до бухгалтерського Балансу) тісно взаємопов'язані і є основою побудови класифікації рахунків бухгалтерського обліку.

Класифікація бухгалтерських рахунків за економічним змістом показує, що обліковується на даному рахунку, які об'єкти бухгалтерського обліку відображаються на ньому, тобто надає відомості, що характеризують стан і зміни обліковуваного об'єкта.

Групування рахунків за об'єктами обліку

Стосовно до групування об'єктів обліку бухгалтерські рахунки за своїм економічним змістом складаються з таких груп:

  • 1. Рахунки для обліку господарських засобів (ресурсів).
  • 2. Рахунки для обліку джерел утворення господарських засобів. Рахунки для обліку господарських засобів (ресурсів) складаються з рахунків, на яких обліковуються

основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи, і рахунків, на яких обліковуються кошти, розрахунки та інші активи. Класифікація бухгалтерських рахунків за їх призначенням і структурою відображає зміст записів на дебеті, кредиті рахунка і залишку (сальдо), тобто показує, для яких потреб призначені ті чи інші рахунки і як вони побудовані. За цією класифікацією виділяють 5 груп рахунків (рис. 3.1); на рис. 3.2. за економічним змістом, на рис. 3.3. за призначенням та структурою.

Класифікація бухгалтерських рахунків за 5-тю групами

Рис. 3.1. Класифікація бухгалтерських рахунків за 5-тю групами

Класифікація бухгалтерських рахунків та економічним змістом

Рис. 3.2. Класифікація бухгалтерських рахунків та економічним змістом

продовження рис. 3.2

Класифікація бухгалтерських рахунків за економічним змістом

Рис. 3.2. Класифікація бухгалтерських рахунків за економічним змістом

Класифікація рахунків за їх призначенням та структурою (5 груп)

Рис. 3.3. Класифікація рахунків за їх призначенням та структурою (5 груп)

продовження рис. 3.3

Класифікація рахунків за їх призначенням та структурою (5 груп)

Рис. 3.3. Класифікація рахунків за їх призначенням та структурою (5 груп)

Рахунки І групи – основні

І ГРУПА. Основні рахунки, до складу яких належать інвентарні, фондові рахунки та рахунки розрахунків.

Інвентарні рахунки використовуються для обліку майново-матеріальних цінностей і готівкових коштів. На кожному інвентарному рахунку обліковуються наявність, надходження і вибуття визначеного виду засобів, що мають предметний, майновий вираз. До інвентарних рахунків належать рахунки “Основні засоби”, “Виробничі запаси”, “Готова продукція”, “Товари”, “Каса” та ін.

Усі інвентарні рахунки активні, сальдо активного рахунка може бути тільки дебетовим. Дебетові обороти на інвентарному рахунку означають надходження даного виду засобів праці, а кредитові – вибуття.

В аналітичному обліку записи на майново-матеріальних інвентарних рахунках використовуються не тільки в сумовому, а й у кількісному виразі із зазначенням натуральних показників наявності, надходження й витрат даного виду матеріальних цінностей. Обліковувані на інвентарних рахунках натуральні одиниці предметів за дебетом і кредитом записуються в однакових оцінках.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >