< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Рахунки Власного капіталу пасивні

Рахунки Власного капіталу використовуються для обліку джерел власних засобів підприємства.

До групи цих рахунків входять “Статутний капітал”, “Пайовий капітал”, “Додатковий капітал” та ін.

Характерні риси побудови рахунків Власного капіталу:

  • 1) Усі рахунки власного капіталу пасивні.
  • 2) Записи за кредитом означають створення і наступне збільшення капіталу, а на дебеті – його зменшення.

Кредитові обороти рахунків капіталу показують виникнення або збільшення джерел на підприємстві, дебетові обороти – зменшення, використання цих джерел. Рахунки капіталу ведуться тільки в грошовому виразі.

Рахунки розрахунків використовуються для обліку розрахункових, кредитних і господарсько-правових відносин підприємства з іншими підприємствами, організаціями, особами.

Рахунки розрахунків поділяються на три види:

  • а) активні;
  • б) пасивні;
  • в) активно-пасивні.

Активні рахунки

Активні рахунки розрахунків призначені для обліку дебіторської заборгованості інших підприємств, організацій або осіб даному підприємству. До них належать: Розрахунки за виданими авансами, Розрахунки з підзвітними особами, Розрахунки за претензіями, Розрахунки з іншими дебіторами та ін.

Записи операцій на активних рахунках розрахунків виконуються в грошовому виразі.

Побудова активних рахунків розрахункових операцій характеризується такими рисами:

  • 1) записи за дебетом активних рахунків розрахунків означають первісне утворення та подальше збільшення дебіторської заборгованості, а на кредиті – її зменшення;
  • 2) залишок може бути тільки дебетовим, що показує наявність непогашеної дебіторської заборгованості.

Пасивні рахунки розрахунків використовуються для обліку зобов'язань даного підприємства перед бюджетом, іншими підприємствами, організаціями, особами, тобто для обліку кредиторської заборгованості. До цих рахунків належать: “Розрахунки за податками й платежами”, “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”, “Короткострокові векселі видані”, “Розрахунки за страхуванням”, “Розрахунки з оплати праці”, “Короткострокові позики” та ін.

Характерні риси побудови пасивних рахунків:

  • 1) Записи за кредитом пасивних рахунків розрахунків означають первинне створення і подальше збільшення кредиторської заборгованості, а по дебету – зменшення (погашення) її.
  • 2) Сальдо може бути тільки кредитовим, що означає наявність непогашеної кредиторської заборгованості нашим підприємством.

Активно-пасивні рахунки

Активно-пасивні рахунки розрахунків використовуються для обліку розрахункових взаємовідносин за такими господарськими операціями, внаслідок яких дане підприємство може опинитися в ролі боржника або кредитора. Наприклад, розрахункові взаємовідносини за поточними операціями вищою організацією та підпорядкованою їй організацією, підприємством, дочірніми підприємствами відображаються на рахунку “Внутрішні розрахунки (по поточних операціях)”. Цей рахунок може показувати заборгованість підприємства вищій організації (головному підприємству), або заборгованість вищої організації головному підприємству, або заборгованість вищої організації (головного підприємства) підприємству, дочірньому підприємству і може бути для кожної із сторін або активним, або пасивним. Якщо в Балансі підприємства рахунок “Розрахунки” (за товари, роботи та послуги, з бюджетом, з дочірніми підприємствами тощо, що підлягають відшкодуванню) показано в активі, то це означає, що за поточними операціями інші підприємства є боржниками перед нашим підприємством. Відображення рахунка “Розрахунки” (по податках і платежах, з дочірніми підприємствами тощо, що підлягають відшкодуванню) в пасиві Балансу підприємства свідчить про наявність обов'язків перед бюджетом, іншими підприємствами, особами. Таким чином, активно-пасивний рахунок може мати або дебетове, або кредитове сальдо, а значення його оборотів може бути аналогічним активному або пасивному рахункам “Розрахунки”.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >