< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Особливості побудови активно-пасивних рахунків

Характерні риси побудови активно-пасивних рахунків розрахунків:

 • 1) Початкове сальдо в активно-пасивних рахунках за взаємними розрахунками може бути або дебетовим, або кредитовим.
 • 2) При дебетовому початковому залишку записи за дебетом означають збільшення, а за кредитом – зменшення дебіторської заборгованості. При кредитовому сальдо, навпаки, записи за дебетом означають зменшення, а за кредитом – збільшення кредиторської заборгованості.
 • 3) Кінцевий залишок також може бути або дебетовим, або кредитовим.
 • 4) Залежно від характеру активно-пасивного рахунка залишки показуються в Балансі в активі (при дебетовому сальдо) або у пасиві (при кредитовому сальдо).

До активно-пасивних рахунків розрахунків належать також і такі синтетичні рахунки розрахунків, в яких частина аналітичних рахунків – активна, а частина – пасивна. Прикладом може бути рахунок “Розрахунки за податками й платежами”. Цей рахунок має одночасно два залишки – дебетовий і кредитовий.

Подвійний залишок називається розгорнутим сальдо. Якщо вирахувати менший залишок від більшого, одержимо згорнуте сальдо. Але згорнутий залишок дає спотворену уяву про дійсні розрахункові відносини підприємства і користуватися ним неможливо

II ГРУПА. Операційні рахунки використовуються для обліку витрат, визначення собівартості.

Використання операційних рахунків (збиральні, калькуляційні, операційно-результативні)

Операційні витрати – це витрати, пов'язані з діяльністю підприємства, реалізацією продукції та управлінням підприємством. Вони характеризують також витрати, що здійснювалися у звітному періоді і безпосередньо не пов'язані з виробництвом продукції. Операційні витрати, як правило, поділяються на адміністративно-управлінські, витрати на збут та витрати, пов'язані з науково-дослідницькими та дослідно-конструкторськими роботами.

Адміністративно-управлінські витрати – це витрати, пов'язані з управлінням підприємством як цілісним комплексом (заробітна плата, страхування, додаткові виплати, виплати за навчання тощо; амортизація адміністративних приміщень та обладнання, витрати на їх утримання – оренда, податки, страхування, знос, ремонт, комунальні послуги; амортизація нематеріальних активів; оплата за юридичні, аудиторські, медичні та інші послуги; загальні витрати, витрати на реєстрацію підприємства тощо).

До витрат на збут належать:

 • – заробітна плата та комісійні продавцям, торговельним агентам, працівникам відділу збуту та складів, водіям та ін.;
 • – витрати на зберігання на складі та підготовку товарів до продажу, оформлення вітрин, демонстраційних залів, рекламні та інші заходи;
 • – витрати безпосередньо на продаж та доставку товарів покупцям;
 • – витрати на відрядження працівникам відділів збуту;
 • – фрахт та інші витрати, пов'язані з транспортуванням продукції;
 • – пакувальні матеріали;
 • – амортизація приміщень та обладнання складів, транспортних засобів та ін.

Калькуляційні рахунки використовуються для підсумків різних витрат і виявлення собівартості за операціями заготівлі матеріалів, виробництва продукції, закупівлі товарів, виконання будівельних робіт тощо. До калькуляційних рахунків належать рахунки “Поточні біологічні активи”; “Виробництво”.

На дебеті калькуляційного рахунка збираються всі елементи собівартості, що калькулюється. З кредиту калькуляційного рахунка списуються вирощені та відгодовані тварини або вироблена продукція. Сальдо калькуляційного рахунка може бути тільки дебетовим, воно показує витрати незавершених процесів із вирощування та відгодівлі тварин, виробництва продукції, виконання робіт, послуг і подібних господарських операцій.

Характерні особливості побудови калькуляційних рахунків:

 • 1) Калькуляційні рахунки призначені для обліку всіх витрат і визначення собівартості придбаних або виготовлених предметів (продукції), або ж виконаних робіт (послуг).
 • 2) Рахунки ці належать до активних.
 • 3) Записи за дебетом означають збільшення (збирання витрат), а за кредитом – зменшення (списування) собівартості продукції, виконаних робіт (послуг).
 • 4) Залишок може бути тільки дебетовий і означає суму витрат по незавершеному процесу (операції, продукції).

За дебетом операційного рахунка “Собівартість реалізації” відображається фактична собівартість реалізованої готової продукції (робіт, послуг), а за кредитом – списання в порядку закриття дебетового обороту на рахунок “Фінансові результати”.

Різниця оцінок за дебетом і кредитом і результативного рахунка “Фінансові результати” дає змогу визначити результати роботи підприємства – прибутки або збитки.

Перевищення кредитового обороту результативного рахунка “Фінансові результати” (сальдо за кредитом) показує прибуток; перевищення дебетового обороту (сальдо за дебетом) свідчить про наявність збитку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >