< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Результативні рахунки – фінансово- результативні І розподільчі рахунки

Фінансово-результативні рахунки призначені для обліку прибутків і збитків. На них відображаються кінцеві, підсумкові фінансові результати господарської діяльності підприємства. За дебетом фінансово-результативних рахунків показуються витрати, а за кредитом – доходи. Якщо фінансово-результативний рахунок має дебетове сальдо, то воно показує збиток. Якщо ж фінансово-результативний рахунок має кредитове сальдо, то це свідчить про наявність прибутку нерозподіленого.

Фінансово-результативний рахунок з відображенням дебетового сальдо – є активним. Фінансово-результативний рахунок з відображенням кредитового сальдо – є пасивним.

Таким чином, фінансово-результативні рахунки за дебетом відображають збитки, а за кредитом – прибутки.

Прикладом активно-пасивного фінансово-результативного рахунка є рахунок “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”, за дебетом якого відображаються всі витрати діяльності за звітний період, а за кредитом – доходи від усіх видів діяльності. Кредитове сальдо на цьому рахунку показує прибуток нерозподілений, а дебетове – збиток.

Облік витрат майбутніх періодів

Розподільчі рахунки використовуються для виявлення розміру витрат і доходів кожного звітного періоду окремо і рівномірного розподілу цих витрат у відповідному періоді. Ці рахунки використовуються насамперед для обліку витрат у поточному звітному періоді за рахунок майбутніх звітних періодів і доходів, одержаних у поточному періоді, але тих, що належать до доходів майбутніх звітних періодів. Часто підприємство для забезпечення нормальної роботи в майбутньому звітному періоді мусить відображати витрати в поточному звітному періоді. До таких витрат належать орендна плата, що вноситься авансом за майбутній період, аванси по податках, витрати на удобрювання землі, що окуповуються протягом декількох майбутніх звітних періодів, витрати на освоєння нових видів продукції, витрати на гірничо-підготовчі роботи та ін. Потрібно з'ясувати, що витрати, здійснені за рахунок майбутнього часу, мають бути відокремлені від витрат, що належать до поточного періоду. Без урахування такого розподілу неможливо правильно визначити фінансові результати, визначити собівартість продукції (виконаних робіт, послуг), встановити розмір витрат обігу в даному звітному періоді.

Для обліку витрат, здійснених у поточному звітному періоді, але тих, що належать до майбутніх звітних періодів, призначений рахунок “Витрати майбутніх періодів”.

Приклад

У січні з Поточних рахунків у національній валюті сплачено витрати на освоєння нових видів продукції за лютий-квітень у сумі 42 тис. грн. Запис цієї операції на бухгалтерських рахунках має бути виконаний так, щоб ці витрати були рівномірно розподілені протягом трьох місяців (лютий – квітень)

Запис у січні:

а)

Дебет рахунку “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

-

42 тис.грн.

Кредит рахунку “Поточні рахунки в національній валюті”

-

42 тис.грн.

б)

Дебет рахунку “Витрати майбутніх періодів”

-

42 тис.грн.

Кредит рахунку “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

-

42 тис.грн.

Запис у лютому (на 1/3 суми):

в)

Дебет рахунку “Загальновиробничі витрати” або ін.

-

14 тис.грн.

Кредит рахунку “Витрати майбутніх періодів”

-

14 тис.грн.

Облік доходів майбутніх періодів

Аналогічні записи у березні і квітні (пункт “в”). Таким чином, станом на 1 травня рахунок “Витрати майбутніх періодів" за цією операцією буде закритий.

На практиці може бути, що у розпорядження підприємства уже в поточному звітному періоді надходять доходи, які належать до доходів майбутніх звітних періодів. Прикладом таких доходів може слугувати орендна плата, одержана авансом у рахунок платежів майбутніх періодів. Доходи також, як і витрати, мають бути чітко розподілені між окремими звітними періодами. Для обліку доходів, одержаних у звітному періоді, але таких, що належать до майбутніх періодів, використовується рахунок “Доходи майбутніх періодів”. Перший запис здійснюється на кредиті цього рахунка, дебетовий оборот являє собою перерахування з надходженням періодів, до яких ці доходи належать.

Приклад

Підприємство-орендодавець у грудні звітного року одержало від підпри- ємства-орендаря орендну плату в сумі 90 тис. грн за грудень, січень і лютий наступного року.

Записи на рахунках підприємства-орендодавця будуть такі:

Записи (у грудні):

а)

при одержанні орендної плати у сумі

-

90 тис.грн.

Дебет рахунку “Поточні рахунки в національній валюті”

-

90 тис.грн.

Кредит рахунку “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

90 тис.грн.

б)

відображення в обліку доходів майбутніх періодів у сумі

-

30 тис.грн.

Дебет рахунку “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

-

90 тис.грн.

Кредит рахунку “Доходи майбутніх періодів”

90 тис.грн.

в)

відображення в обліку доходів майбутніх періодів у грудні за напрямком їх використання у сумі (1/3 від загальної суми):

30 тис.грн.

Дебет рахунку “Доходи майбутніх періодів”

-

30 тис.грн.

Кредит рахунку “Інші доходи”

-

30 тис.грн.

Аналогічні записи (пункт “в”) мають бути здійснені у січні та лютому наступного року. Станом на 1 березня рахунок за цією операцією має бути закритий.

Зверніть увагу на те, що, крім розглянутих рахунків доходів і витрат за рахунок майбутніх періодів, з метою правильного підрахунку фінансових результатів діяльності підприємства використовуються рахунки для відображення витрат, що належать до поточного періоду, але ще не здійснені.

Прикладом може бути рахунок “Забезпечення майбутніх витрат і платежів”. Перший запис на цьому рахунку здійснюється за кредитом і означає розмір витрат, що належать до поточного періоду, але платежі за яким буде здійснено в майбутніх звітних періодах. Записи за дебетом цього рахунка виконуються з настанням цих майбутніх періодів.

Позабалансові рахунки на мають методів подвійного запису

V ГРУПА (Клас 0). Позабалансові рахунки. До позабалансових рахунків належать рахунки, на яких обліковуються цінності, що тимчасово знаходяться у підприємстві й не належать йому, наприклад: “Орендовані необоротні активи”, “Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні” (сировина, матеріали, запасні частини тощо; устаткування, прийняте для монтажу, бланки суворого обліку та ін.).

Характерною особливістю позабалансових рахунків є одинарність виконаних на них бухгалтерських записів. На відміну від балансових рахунків, на яких операція відображається методом подвійного запису за дебетом і кредитом кореспондуючих рахунків, на позабалансових рахунках операція відображається тільки за дебетом або тільки за кредитом одного позабалансового рахунка. Наприклад, при одержанні обладнання від іншого підприємства на зберігання дебетують позабалансовий рахунок “Устаткування, прийняте для монтажу”. За кредитом будь-якого іншого рахунка записи за цією операцією не виконуються. Коли обладнання змонтовано або повернуто підприємству-власникові, робиться також одинарний запис за кредитом рахунка “Устаткування, прийняте для монтажу”. Одинарний, позабалансовий рахунок може мати тільки дебетове сальдо. Але на відміну від активного балансового рахунка, позабалансовий рахунок не пов'язаний кореспонденцією з іншими рахунками.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >