< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Формування і облік Статутного капіталу в акціонерному підприємстві

Складові характеристики Статутного капіталу

У бухгалтерському обліку з погляду обліку об'єктів – носіїв права власності на активи виникають дві характеристики:

 • 1) вкладення засновників (власників) господарства;
 • 2) залучені до господарювання позикові кошти, які визначають зобов'язання об'єктів до держави, банків, інших юридичних чи фізичних осіб.

Статутний капітал на підприємствах різних форм власності (крім державної) – це сумарний внесок вкладів у майно (у грошовому виразі) засновниками підприємства при його створенні.

Складовими при формуванні Статутного капіталу акціонерного товариства є (рис. 1.3):

 • а) власні засоби, грошові кошти:
  • – будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності;
  • – інші матеріальні права, в тому числі на інтелектуальну власність;
  • – права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, авторські права тощо;
  • – цінні папери;
  • – грошові кошти;
 • б) тимчасового користування:
  • – бюджетні кошти;
  • – кошти, отримані в кредит;
  • – засоби, отримані під заставу.

Джерела внесків до Статутного капіталу акціонерного товариства

Рис 1.3. Джерела внесків до Статутного капіталу акціонерного товариства

Функції Статутного і Додаткового капіталів різні. Статутний капітал – це первісне джерело інвестування і формування майна підприємства. На відміну від Додаткового капіталу Статутний капітал забезпечує регулювання відносин власності та управління підприємством, його розмір не може бути меншим за встановлену законодавством суму. Статутний капітал – це зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства.

Власник, вкладаючи кошти в підприємство, очікує, що у майбутньому вкладений ним капітал зросте. Отриманий підприємством прибуток і означає приріст цього капіталу.

Якщо засновниками внесена не вся сума, зареєстрована в установчих документах, то капіталом є тільки внесена частина.

Розмір Статутного капіталу визначається установчими документами і фіксується у Статуті підприємства.

Акціонерним вважається товариство, що має Статутний капітал, поділений на певну кількість акцій однакової номінальної вартості.

Зміни мінімального розміру Статутного капіталу

Статутний капітал має бути не менше суми, еквівалентної 1250 мінімальних заробітних плат (розмір якої діє на момент створення акціонерного товариства).

31 січня 1999 р. мінімальний розмір Статутного капіталу акціонерного товариства складав 92 500 грн (74 грн × 1250);

З 1 січня до 30 червня 2002 р. – 175000 грн (140 грн × 1250), для товариства з обмеженою відповідальністю (ТзОВ) – 14 000 грн (140 грн × 100), з них до реєстрації потрібно було внести – 4200 грн.

З 1 липня 2002 р. мінімальний розмір Статутного капіталу для акціонерних товариств становив 206 250 грн (165 грн × 1250), для Т3ОВ – 16500 грн (165 грн ×100) (з них до реєстрації потрібно було внести 4950 грн).

Мінімальні обов'язкові розміри Статутного капіталу для окремих видів підприємств наведено у табл. 1.3.

Таблиця 1.3

Мінімальні обов'язкові розміри Статутного капіталу для окремих видів підприємств

Вид юридичної особи

Нормативний акт

Мінімальний розмір статутного капіталу

1

2

3

4

1

Акціонерні товариства

Закон України “Про господарські товариства” від 19.09. 91 р. №1576-ХІІ

1250 мінімальних заробітних плат: у 2003 р. (185 × 1250) – 231 250 грн; у 2004 р. (205 × 1250) = 256 250 грн; у 2005 р. (262 × 1250) – 327 500 грн; у 2005 р. (332 × 1250) = 415 000 грн.

У 2006 р. (період створення):

 • 3 01.01-30.06 (350 × 1250) = 437 500 грн;
 • 3 01.12.2006 р. (400 × 1250) = 500 000 грн.

У 2007 р. (період створення):

3 01.04.2007 р. (420 × 1250) = 525 000 грн; з 01.07.2007 р. (440 × 1250) = 550 000 грн; з 01.10.2007 р. (460 × 1250) = 575 000 грн.

У 2008 р. (період створення): з 01.01.2008 р. (515 × 1250) = 643 750 грн; з 01.12.2008 р. (605 × 1250) = 756 250 грн.

Закон України від

20.10.2009 р. № 1646-VI

Закон України від

23.12.2010 р. № 2857-VI

з 01.01.2009 р. (605 × 1250) = 756 250 грн; з 01.11.2009 р. (744 × 1250) = 930 000 грн; з 01.12.2009 р. (669 × 1250) = 836 250 грн;

з 01.01.2010 р. (869 × 1250) – 1 086 250 грн; з 01.04.2010 р. (884 × 1250) = 1 105 000 грн; з 01.07.2010 р. (888 × 1250) = 1 110 000 грн; 3 01.10.2010 р. (907 × 1250) = 1 133 750 грн; з 01.01.2011 р. (941 × 1250) = 1 176 250 грн; з 01.04.2011 р. (960 × 1250) = 1 200 000 грн; з 01.10.2011 р. (985 × 1250) = 1 231 250 грн; 3 01.12.2011 р. (1004 × 1250)=1 255000 грн.

2

Товариства з

обмеженою

відповідальністю

Закон України від 20.10.2009 р. № 1646-VI

100 мінімальних заробітних плат: у 2003 р. (185 × 100) =18 500 грн; у 2004 р. (205 × 100) =20 500 грн; у 2005 р. (332 × 100) = 33200 грн.

У 2006 р. (період створення): з 01.01-30.06 (350 × 100) = 35 000 грн; з 01.12.2006 р. (400 × 100) =40 000 грн.

У 2007 р. (період створення): з 01.04.2007 р. (420 × 100) = 42 000 грн; з 01.10.2007 р. (460 × 100) = 46 000 грн.

У 2008 р. (період створення): з 01.01.2008 р. (515 × 100) = 51 500 грн; з 01.12.2008 р. (605 × 100) = 60 500 грн; з 01.04.2009 р. (625 × 100) = 62 500 грн; з 01.10.2009 р. (650 × 100) = 65 000 грн; з 01.01.2010 р. (869 × 100) = 86 900 грн;

***

3 01.01.2011 р. (941 × 100) = 94 100 грн

Банківські установи:

Закон України “Про банки та банківську діяльність" від 07.12.2000 р. №2121-111

3

- для місцевих кооперативних банків

-II-

1 млн євро

4

- для комерційних банків, що діють в межах однієї області

-II-

3 млн євро

5

- для банків, що діють на території всієї України

-II-

5 млн євро

Страхові компанії:

Закон України "Про страхування” від 04.10.2001 р. №2745-ІІІ

6

- для страховиків, що займаються усіма видами страхування,крім страхування життя

-II-

1 млн євро

7

- для страховиків, що займаються страхуванням життя

-II-

1,5 млн євро

Торгівці цінними паперами:

Закон України “Про цінні папери та фондову біржу” від 18.06.91 р. №1201 -XII

8

- для отримання дозволу на всі або окремі види діяльності, крім комісії

-II-

1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000 грн)

9

- для отримання дозволу на здійснення комісійної торгівлі цінними паперами

-II-

200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 грн)

10

Фондові біржі

Закон України “Про цінні папери та фондову біржу” від 18.06.91 р. № 1201-XII

1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000 грн)

11

Інвестиційний

фонд

Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, затверджене Указом Президента України від 19.02.94 р. № 55/94

2000 мінімальних заробітних плат: у 2003 р. (185 × 2000) = 370 000 грн; у 2004 р. (205 × 2000) = 410 500 грн; у 2005 р. (262 × 2000) = 524 000 грн; у 2005 р. (332 × 2000) = 664 000 грн; у 2006 р. (350 × 2000) = 750 000 грн; у 2006 р. (400 × 2000) = 800 000 грн; у 2007 р. (420 × 2000) = 840 000 грн; у 2007 р. (460 × 2000) = 920 000 грн; у 2008 р. (515 × 2000) = 1 030 000 грн; у 2008 р. (605 × 2000) = 1 210 000 грн; у 2009 р. (605 × 2000) = 1 210 000 грн; у 2009 р. (625 × 2000) = 1 250 000 грн; у 2010 р. (869 × 2000) = 1 738 000 грн; у 2010 р. (922 × 2000) = 1 844 000 грн; у 2011 р. (941 × 2000) = 1 882 000 грн

Формується Статутний капітал за рахунок внесків засновників і учасників.

Засновники акціонерного товариства повинні внести не менше 50% від номінальної вартості акцій перед державною реєстрацією. На вимогу ЦКУ мінімум 50% внеску вносити в першу чергу коштами. Повну вартість (до 100%) формування Статутного капіталу повинні внести протягом року з моменту реєстрації.

До акціонерних товариств належать:

 • – відкриті акціонерні товариства (ВАТ), акції яких можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржі;
 • – закриті акціонерні товариства (ЗАТ), акції яких розподіляються тільки між засновниками і можуть бути тільки іменними.

Установчий Баланс затверджується на зборах засновників.

Майно, внесене в натуральній формі у власність підприємства в рахунок вкладів до Статутного капіталу (в оплату акцій), оприбутковується в оцінці, що визначена за домовленістю засновників.

Майно, внесене в натуральній формі у користування підприємству в рахунок вкладів до Статутного капіталу (в оплату акцій), оприбутковується в оцінці, визначеній виходячи з орендної плати за користування цим майном, обчисленої за весь зазначений в установчих документах строк діяльності підприємства або інший строк, передбачений установчими документами.

Статутний капітал підприємства, що викуповується його ж колективом, розраховується як сума майна за залишковою вартістю (первісної, відновлювальної за мінусом зносу (амортизації)), наявності готівки, грошових коштів на поточних рахунках у національній валюті та інших рахунках у банках, а також у дебіторській заборгованості за мінусом кредиторської заборгованості.

При перетворенні підприємства на акціонерне товариство Статутний капітал розраховується аналогічно, як при викупу підприємства, але на всю суму розрахованого Статутного капіталу випускаються акції, що розміщуються між членами колективу (якщо це акціонерне товариство закритого типу) або реалізуються усім бажаючим (якщо це акціонерне товариство відкритого типу).

Якщо не весь вклад внесено засновниками повністю, це має бути зафіксовано в установчих документах або відкрито підписку на акції.

Випадки змін розміру Статутного капіталу

Зменшення або збільшення Статутного капіталу можливе у таких випадках (рис. 1.4):

 • при зміні номінальної вартості акцій;
 • при прийнятті нових членів до складу учасників (додатковий випуск акцій) або вибутті учасників (анулювання частини акцій, викуплених у акціонерів);
 • при обміні облігацій на право участі у підприємстві (акції);
 • при відрахуванні частини прибутку до Статутного капіталу;
 • при спрямуванні коштів Резервного капіталу до Статутного капіталу.

Статутний капітал акціонерного товариства

Рис 1.4. Статутний капітал акціонерного товариства

Зміни Статутного капіталу здійснюються за рішенням засновників, а бухгалтерські записи виконуються після перереєстрації Статутного капіталу з урахуванням його нового розміру.

Установчі збори акціонерного товариства можуть вирішувати питання про зменшення розміру Статутного капіталу у випадках, коли у встановлений термін (6 місяців) підпискою на акції покрито не всю необхідну суму, зазначену у повідомленні.

Збільшення Статутного капіталу

Збільшення Статутного капіталу акціонерного товариства не більше, ніж на 1/3, може бути здійснене за рішенням правління за умови, що це передбачено Статутом.

Зміни Статуту, пов'язані із збільшенням статутного майна, мають бути зареєстровані органом, який реєстрував Статут акціонерного товариства, після реєстрації додатково випущених акцій.

Цивільний Кодекс України (набрав чинності з 1 січня 2004 р.) вимагає порівнювати вартість чистих активів товариства з розміром Статутного капіталу по закінченні фінансового року.

Чисті активи товариства

Чисті активи – це кошти (вартість майна), які залишаються у юридичної особи після її “уявноі” ліквідації при виконанні всіх зобов'язань перед працівниками, банками, партнерами, бюджетом та іншими кредиторами.

За П(С)БО 19 ''Об'єднання підприємств” чисті активи – це активи підприємства за вирахуванням його зобов'язань. їх вартість розраховують на підставі даних Балансу (ф. №1) за такою формулою:

Таким чином, “чисті активи” і “власний капітал” – це синоніми.

Для кожного підприємства важливим є дотримання нерівності: ряд. 380 ≥ ряд. 300, тобто сума Власного капіталу повинна бути більшою або дорівнювати сумі Статутного капіталу.

Мінімальний розмір Статутного капіталу для ТОВ – це 100 мінімальних зарплат.

Статутами банківських і страхових установ, які є акціонерними товариствами, може бути передбачено інший порядок збільшення Статутного капіталу.

Рішення про зменшення Статутного капіталу акціонерного товариства приймається у тому ж порядку, що й при збільшенні Статутного капіталу. Зменшення Статутного капіталу здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій або зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їх власників з метою анулювання цих акцій.

За рішенням акціонерного товариства про зменшення Статутного капіталу акції, не представлені до анулювання, визнаються недійсними, але не раніше, ніж через б місяців після повідомлення про це всіх акціонерів.

Визначення розміру Статутного капіталу

Розмір Статутного капіталу, який фіксується в установчих документах, визначається внаслідок проведеної перед цим інвентаризації за методикою оцінки вартості об'єктів приватизації.

Порядок бухгалтерського обліку охоплює такі операції, що підлягають обов'язковому відображенню у бухгалтерському обліку:

 • оцінка вартості об'єктів приватизації;
 • накопичення й використання коштів покупцем – юридичною особою;
 • акціонування підприємства і викуп його акцій;
 • взяття на Баланс новим власником – юридичною особою майна, придбаного на аукціоні, за конкурсом або шляхом викупу;
 • – виділення окремого структурного підрозділу державного підприємства, яке приватизується, як самостійного майнового комплексу;
 • передача в оренду цілісних майнових комплексів. Після завершення оцінки майна підприємство здійснює операції з приведення Статутного капіталу до розміру, який відповідає продажній вартості й фіксується в установчих документах.

Статутний капітал збільшується на суми:

 • – коштів Резервного капіталу;
 • – коштів цільового призначення;
 • – нерозподіленого прибутку минулого року;
 • – невикористаних коштів резерву сумнівних боргів, які відносяться на прибуток, а потім спрямовуються на покриття збитків.

Зменшення Статутного капіталу

Зменшується Статутний капітал:

 • – на суму вартості майна соціальної сфери, для якого встановлено пільги;
 • – на суму залишку використання позикових коштів, відображених на однойменному рахунку;

Порядок збільшення Статутного капіталу акціонерного товариства у зв'язку з індексацією основних засобів затверджено Наказом Міністерства фінансів України №110 від 30 червня 1995 р. Цей порядок не поширюється на акціонерні товариства, Статутний капітал яких визначено з урахуванням результатів індексації основних засобів.

Збільшення Статутного капіталу акціонерних товариств

Збільшення Статутного капіталу акціонерного товариства.

 • 1. Акціонерне підприємство має право збільшувати Статутний капітал на суму, що не перевищує суми індексації балансової вартості основних засобів з урахуванням суми індексації зносу по них.
 • 2. Для збільшення Статутного капіталу акціонерне товариство:
  • а) приймає рішення про збільшення Статутного капіталу на суму індексації основних засобів шляхом додаткового випуску акцій або збільшення номінальної вартості акцій;
  • б) друкує інформацію про додатковий випуск акцій або збільшення номінальної вартості акцій чи випуску нових акцій (після реєстрації у відповідному фінансовому органі);
  • в) вносить зміни до Статутного капіталу, пов'язані з його збільшенням, і реєструє ці зміни у встановленому порядку;
  • г) відображує ці зміни у бухгалтерському обліку на підставі відповідних документів;

ґ) додатковий випуск акцій розподіляє між акціонерами або обмінює раніше випущені акції на акції нового номіналу.

3. Рішення про збільшення Статутного капіталу акціонерного товариства на суму індексації основних засобів приймається загальними зборами акціонерного товариства у порядку, визначеному ст. 40-44 Закону України “Про господарські товариства”.

При сумі індексації, що не перевищує 1/3 Статутного капіталу, збільшення Статутного капіталу акціонерного товариства може бути здійснено за рішенням правління за умови, що подібне передбачено Статутом товариства.

 • 4. Додатковий випуск акцій номінальної вартості. Серед акціонерів акції додаткового випуску розподіляються пропорційно їх частці у Статутному капіталі акціонерного товариства.
 • 5. Реєстрація додаткового випуску акцій здійснюється на підставі листа Міністерства фінансів України №04-305 від ЗО вересня 1991 р. “Про порядок реєстрації випуску акцій і облігацій підприємств і інформації про їх випуск” з урахуванням змін і доповнень, внесених Наказом Міністерства фінансів України №83 від 23 травня 1995 р., за виключенням п. 9 цього Порядку та подальших змін.

До інформації про додатковий випуск акцій включаються:

 • а) характеристика емітента, тобто його найменування, місце знаходження, дата реєстрації акціонерного товариства, обсяг сплаченої частини Статутного капіталу і його загальний обсяг;
 • б) дані про емісію акцій, про додатковий випуск акцій, їх номінальну вартість, права акціонерів на додатковий випуск акцій та ін.;
 • в) дані про суми минулих періодів індексацій вартості і зносу основних засобів.
 • 6. При збільшенні Статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій акції попередніх випусків обмінюються на акції нової номінальної вартості відповідно до кількості акцій, якими володіє акціонер.
 • 7. При збільшенні Статутного капіталу акціонерного товариства шляхом збільшення номінальної вартості акцій анулюється реєстрація попередніх випусків акцій і встановлюється необхідна реєстрація випуску акцій нової номінальної вартості та інформації про випуск нових акцій.

До інформації про випуск акцій нової номінальної вартості включаються:

 • а) характеристика емітанта;
 • б) дані про емісію акцій;
 • в) дані про суми проведених у попередні періоди індексацій вартості і зносу основних засобів.
 • 8. Підприємства за участю іноземного капіталу, а також акціонерні товариства відкритого і закритого типів створюють Резервний капітал. Розмір відрахувань до цього капіталу передбачається в установчих (засновницьких) документах, але не більше 25% відповідно до сплаченого Статутного капіталу. Джерело коштів – прибуток. Але сума відрахувань не повинна перевищувати 50% прибутку.

Підприємства, створені у формі акціонерного товариства, зараховують до цього капіталу також емісійний дохід. Використання коштів Резервного капіталу здійснюється за їх напрямками: на виплату дивідендів (доходів) засновникам, на покриття балансового збитку підприємства за звітний рік (реструктуризація боргу) та ін.

Зміна розміру Статутного капіталу (збільшення, зменшення) для реєстрації акціонерних підприємств оформляється відповідними документами (рис. 1.5).

Документування порядку реєстрації змін Статутного капіталу акціонерного товариства

Рис. 1.5. Документування порядку реєстрації змін Статутного капіталу акціонерного товариства

Збільшення Статутного капіталу відображається на кредиті, а зменшення на дебеті рахунка №40 “Статутний капітал”. Сальдо (кредитове) на цьому рахунку повинно відповідати розміру Статутного капіталу, зафіксованого в установчих документах підприємства.

Кореспонденцію рахунків з обліку Статутного капіталу наведено у таблиці 1.4.

Таблиця 1.4

Кореспонденція рахунків з обліку Статутного капіталу (рах. №40)

п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

К родит

1

2

3

4

1.

Зареєстровано ΤΟВ

14 “Довгострокові фінансові інвестиції"

685 “Розрахунки з іншими кредиторами”

1а.

Відображена сума заборгованості засновників за Статутним капіталом (після держреєстрації AT)

46 “Неоплачений капітал"

40 “Статутний капітал”

2.

Погашення заборгованості засновниками за внесками до Статутного капіталу

 • 10 “Основні засоби”
 • 11 "Інші необоротні матеріальні активи”
 • 12 “Нематеріальні активи”
 • 14 “Довгострокові фінансові інвестиції”
 • 15 “Капітальні інвестиції” 20 “Виробничі запаси”
 • 28 “Товари”
 • 30 “Каса”
 • 31 “Рахунки в банках” та ін

46 “Неоплачений капітал”

3.

Передано основні засоби до Статутного капіталу іншим підприємством

143 “Інвестиції непов'язаним сторонам”

685 “Розрахунки з іншими кредиторами”

3.1.

Збільшення Статутного капіталу (при перереєстрації) – за рахунок Пайового капіталу

41 “Пайовий капітал”

40 “Статутний капітал”

3.1.2.

- за рахунок Додаткового капіталу

42 “Додатковий капітал”

3.1.3.

- за рахунок Резервного капіталу

43 “Резервний капітал”

3.1.4.

- за рахунок реінвестування прибутку

44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”

40 “Статутний капітал”

3.1.5.

- за рахунок реінвестування прибутків, нарахованих учасникам та засновникам підприємства

67 “Розрахунки з учасниками”

40 “Статутний капітал”

3.1.6.

- за рахунок прибутку, направленого на збільшення Статутного капіталу

443 “Прибуток, використаний у звітному періоді”

3.2.

Зменшення Статутного капіталу

3.2.1.

- з одночасним збільшенням Пайового капіталу, який формується і за рахунок пайових внесків членів споживчого товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, кредитної спілки та інших підприємств, що передбачені установчими документами. Перетворення Статутного капіталу в Пайовий при реорганізації товариства

41 "Пайовий капітал"

3.2.2.

- через викуп власних акцій з метою їх анулювання.

Можливі варіанти проведень:

а) за вилученими акціями:

Дебет рах. №40 Кредит рах. №451

б) за вилученими вкладами та паями: Дебет рах. № 40

Кредит субрах. №452

40 “Статутний капітал"

45 “Вилучений капітал"

3.2.3.

- з одночасним зменшенням заборгованості за внесками до Статутного капіталу

46 “Неоплачений капітал"

3.2.4.

- з одночасним збільшенням заборгованості підприємства перед засновниками та учасниками товариства, виділення часток засновників при ліквідації товариства

67 “Розрахунки з учасниками”

3.2.5.

- у зв'язку із зменшенням номінальної вартості акцій

672 "Розрахунки за іншими виплатами"

4.

Фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених господарським товариством у його учасників

45 “Вилучений капітал"

 • 30 “Каса”
 • 31 “Рахунки в банках"

5.

Вартість придбаних акцій, які анульовано

 • 40 “Статутний капітал"
 • (у частині номінальної вартості
 • 42 “Додатковий капитал" (у частині наявної суми емісійного доходу)
 • 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)” (на решту)

45 “Вилучений капітал”

6.

Перепродаж викуплених акцій

 • 30 “Каса"
 • 31 “Рахунки в банках"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами”

7.

На вартість вилучених (викупу) акцій

685 “Розрахунки з іншими кредиторами”

45'1 “Вилучені акції”

8.

На суму перевищення продажної вартості

685 “Розрахунки з іншими кредиторами”

421 “Емісійний дохід"

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >