< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік Вилученого капіталу (рах. № 45)

Суть Вилученого капіталу

Вилучений капітал – це фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених акціонерним товариством у його учасників.

На активному рахунку № 45 “Вилучений капітал” ведеться облік Вилученого капіталу у разі викупу власних акцій (часток) у акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання (зменшення Статутного капіталу) тощо.

За дебетом рахунку №45 “Вилучений капітал” відображається фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених господарським товариством у його учасників, за кредитом – вартість анульованих або перепроданих акцій (часток).

Рахунок №45 “Вилучений капітал” має такі субрахунки:

№ 451 “Вилучені акції”;

№ 452 “Вилучені акції і паї”;

№ 453 “Інший вилучений капітал”.

Аналітичний обпік Вилученого капіталу ведеться за видами акцій (вкладів, паїв).

Акціонерне товариство має право викупити у акціонера оплачені ним акції з метою їх наступного анулювання, перепродажу чи розповсюдження серед своїх працівників. Викуплені акції мають бути реалізовані або анульовані протягом року. В цей період розподіл прибутку акціонерного товариства здійснюється без врахування викуплених власних акцій. Викуплені акції відображаються за ціною придбання.

Якщо вилучені акції анулюються – зменшується Статутний капітал. Загальну схему бухгалтерського обліку Вилученого капіталу наведено на рисунку 1.6, кореспонденцію рахунків – у таблиці 1.10.

Загальна схема бухгалтерського обліку Вилученого капіталу

Рис. 1.6. Загальна схема бухгалтерського обліку Вилученого капіталу

Таблиця 1.10

Кореспонденція рахунків з обліку Вилученого капіталу (рах. № 45)

№ п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1.

Використані готівкові кошти на викуп власних акцій у акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання (зменшення Статутного капіталу) тощо

451 "Вилучені акції"

301 "Каса в національній валюті"

2.

Використані грошові кошти із рахунків підприємства в банках на викуп власних акцій у акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання тощо

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

3.

Передані акціонерам короткострокові векселі, одержані від покупців, замовників в оплату відвантаженої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг або за іншими операціями, як оплата викуплених у них власних акцій з метою їх перепродажу, анулювання тощо

341 “Короткострокові векселі одержані"

4.

Збільшення прибутку від перепродажу акцій власної емісії

45 "Вилучений капітал”

44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

5.

Використано довгострокові позики з метою викупу вилучених вкладів і паїв

452 "Вилучені акції і паї”

50 “Довгострокові позики”

6.

Використані довгострокові зобов'язання за облігаціями на викуп власних акцій у акціонерів

451 'Вилучені акції"

52 “Довгострокові зобов'язання за облігаціями"

7.

Використано короткострокові позики на викуп власних акцій у акціонерів з метою їх перепродажу

451 "Вилучені акції" 453 "Інший вилучений капітал"

62 "Короткострокові векселі видані"

8.

Використано короткострокові векселі, видані на викуп власних акцій у акціонерів з метою їх перепродажу

451 'Вилучені акції"

62 “Короткострокові векселі видані"

9.

Надійшла готівка до каси підприємства в результаті здійснення перепродажу акцій

301 "Каса в національній валюті"

10.

Відображено зменшення Статутного капіталу у зв'язку з викупом власних акцій у акціонерів за номіналом з метою їх анулювання

40 "Статутний капітал"

11.

Надійшли грошові кошти на рахунки підприємства в банках внаслідок здійснення перепродажу акцій

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

451 "Вилучені акції"

12.

Анульовані акції, що раніше були викуплені на суму, що перевищує номінальну вартість

421 "Емісійний дохід”

13.

Відображена сума заборгованості акціонерів за повторне розміщення акцій (при перепродажу викуплених акцій)

46 "Неоплачений капітал"

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >