< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Різновиди документарної форми

Документарна інкасова форма розрахунків має дві різновидності:

  • – телеграфне інкасо;
  • – документарне інкасо.

Телеграфне інкасо використовується в тому випадку, коли між учасниками угоди склалися традиційні зв'язки. Це прискорює розрахунки і надходження коштів.

Документарне інкасо використовується при разових нетривалих торгових зв'язках. Суть його полягає в тому, що розрахунки провадяться за посередництва двох банків, тобто інкасуючого банку-експортера і банку-платника (імпортера).

Експортер, відвантаживши товари, передає до інкасуючого банку своєї країни комплект документів. Банк, взявши на себе використання інкасового доручення, пересилає комплект платіжних документів до банку країни, що обслуговує імпортера. У цих випадках розробляються нормативи граничних термінів платежу з урахуванням конкретних умов.

Комерційне кредитування

Продаж у кредит – форма розрахунків, що використовується за основною масою зовнішньоторговельних угод, тобто являє собою комерційне кредитування.

У кредитуванні розрізняють:

  • – товарну форму кредиту з відстрочкою платежу без сплати відсотків;
  • – платежі за відкритим рахунком;
  • – довгострокове комерційне кредитування.

Товарна форма кредиту використовується, коли мають місце масові поставки однорідних товарів через визначені проміжки часу.

У контракті передбачаються проміжки термінів платежів або конкретні дати. При надходженні цих дат імпортер сплачує вартість одержаних товарів.

При довгостроковому комерційному кредитуванні (наприклад, будівництва підприємства) країна-експортер кредитує країну-імпортера поставкою обладнання, витратами на пусконалагоджувальні види робіт.

Оплата настає через 5-10-15 років. Часто ці борги погашаються за визначеними частками за роками. Розрахунки здійснюються з використанням векселя. Вексель може бути виписаний як імпортером, так і експортером. Найчастіше при настанні терміну погашення платежу векселі виписують кредитори. При надходженні таких векселів сплачуються відсотки, нараховані за використання кредиту. Використовуються два види векселів: простий і переказний.

Розрахунки між підприємствами здійснюються тільки через уповноважені банки, що мають ліцензію Національного банку України на здійснення міжнародних розрахунків.

Кожний уповноважений комерційний банк, що має ліцензію, укладає договори на прямі кореспондентські відносини. При цьому кореспондентські рахунки відкриваються за кожною з вільно конвертованих валют.

Міжнародні розрахунки

При оформленні платіжних документів з міжнародних розрахунків керуються Вказівками Укрсоцбанку № 10-12/32 від 14.02.92 р.

При проведенні розрахунків орієнтуються не на країну-імпортера або експортера, а на вид валюти, за якою ведуться розрахунки, тобто переказ валюти здійснюється через будь-який банк, де є кореспондуючий рахунок банку у цій валюті.

Усі розрахунки із зовнішньоекономічної діяльності здійснюються за вільними цінами, згідно з контрактом за комерційним курсом (валюта ціни і валюта розрахунків передбачаються контрактом).

З метою використання міжнародних розрахунків дирекції банків надсилають платіжні документи, оформлені згідно з умовами контрактів, телефаксом або телексом Центральному банку, останній передає інформацію зарубіжним банкам-кореспондентам.

Відомості про надходження експортної виручки на рахунок банків передаються зарубіжним банкам по телексу Укрсоцбанку, який разом із додатками надсилає їх до дирекцій.

Платежі з податків також здійснюються через зарубіжні банки. Якщо виручка надійшла через кореспондентський рахунок за кордоном, банк сповіщає про це клієнта, і останній протягом 10 днів зобов'язаний надати платіжне доручення банкові на утримання податків.

При розрахунках валютами, з яких немає прямих рахунків, розрахунки рекомендується провадити через Міжнародний Московський банк, де для Укрсоцбанку відкрито кореспондентський рахунок.

Чіткість виконання операцій з міжнародних розрахунків великою мірою залежить від правильного заповнення всіх необхідних реквізитів у платіжних документах. До них належать: найменування переказоодержувача; повна його поштова адреса іноземною мовою, сума цифрами і словами у вказаній валюті (суворо відповідно до умов контрактів), найменування товару, номер і дата контракту, дата відвантаження.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >