< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Кореспонденція рахунків з обліку основних засобів (рах. №10)

п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1. Облік придбаних основних засобів (за попередньою оплатою). 1 подія -1 оплата

1

Перерахована попередня оплата:

постачальнику з ПДВ

371 "Розрахунки за виданими авансами"

311 "Поточні рахунки в національній валюті”

відображено податковий кредит з ПДВ (податкова накладна відсутня)

641 "Розрахунки за податками"

644 "Податковий кредит”

2

Відображено придбаний об'єкт обладнання за договором поставки (без ПДВ) (складено акт)

152 "Придбання (виготовлення) основних засобів"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

Наявність податкової накладної податковий кредит з ПДВ

644 "Податковий кредит"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

3

Витрати, пов'язані з придбанням основних засобів (транспортні послуги, посередницькі тощо) без ПДВ

152 “Придбання (виготовлення) основних засобів"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

- відображено суму ПДВ (податковий кредит)

641 "Розрахунки за податками"

685 "Розрахунки з Іншими кредиторами”

4

Нараховано оплату фізичним особам за вантажно-розвантажувальні роботи

152 "Придбання (виготовлення) основних засобів"

 • 661 “Розрахунки за заробітною платою"
 • 651 “Розрахунки за пенсійним забезпеченням"

5

Придбаний об'єкт основних засобів (обладнання) зараховано до складу основних засобів

104 "Машини та обладнання”

152 “Придбання (виготовлення) основних засобів”

в

Взаємозалік розрахунків в обліку з ПДВ

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

371 "Розрахунки за виданими авансами"

7

Перераховані кошти за транспортні послуги з ПДВ

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

311 "Поточні рахунки в національній валюті”

8

При придбанні легкових автомобілів відрахування до Пенсійного фонду

949 "Інші витрати операційної діяльності”

651 “Розрахунки за пенсійним забезпеченням"

9

Списано витрати (відрахування до Пенсійного фонду) на фінансові результати

793 "Фінансові результати від іншої фінансової діяльності”

949 "Інші витрати операційної діяльності"

2. Облік безоплатно одержаних основних засобів

1

Безоплатно одержаний об'єкт основних засобів (для обліку за Існуючою ринковою вартістю)

152 "Придбання (виготовлення) основних засобів"

424 "Безоплатно одержані необоротні активи"

2

Витрати на транспортування та монтаж безоплатно одержаних основних засобів (без ПДВ)

152 "Придбання (виготовлення) основних засобів"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

- відображено податковий кредит з ПДВ на підставі податкової накладної

641 "Розрахунки за податками"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

3

Зарахована вартість безоплатно одержаних основних засобів та сума витрат на транспортування і монтаж (1+2) до основних засобів

10 "Основні засоби"

152 "Придбання (виготовлення) основних засобів"

4

Списано вартість безоплатно одержаних основних засобів на збільшення доходу підприємства

424 "Безоплатно одержані необоротні активи”

745 "Дохід від безоплатно одержаних активів"

5

Списано дохід на фінансові результати

745 "Дохід від безоплатно одержаних активів"

793 "Фінансові результати від іншої звичайної діяльності"

Облік безоплатно переданих основних засобів групи 1

1

Списано суму зносу (амортизації) виведеного з експлуатації об'єкта

131 “Знос (амортизація) основних засобів”

10 “Основні засоби”

2

3 експлуатації виведено об'єкт і списано його залишкову вартість (це валові витрати)

977 “Інші витрати звичайної діяльності”

10 “Основні засоби”

3

Нараховано зобов'язання з ПДВ (але не при благодійній допомозі)

977 “Інші витрати звичайної діяльності"

641 “Розрахунки за податками й платежами"

4

Відкориговано податковий кредит, що припадає на недоамортизовану частину об'єкта (методом сторно)

(641) “Розрахунки за податками"

(644) “Податковий кредит"

Довідка: одержано відкориговані податкові зобов'язання

644 “Податковий кредит"

641 “Розрахунки за податками”

5

Включено до складу витрат відкоригований податковий кредит (тобто це уже податкові зобов'язання)

977 “Інші витрати звичайної діяльності"

644 “Податковий кредит"

6

Перераховано до Державного бюджету відкориговану суму податкового кредиту

641 “Розрахунки за податками"

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

4. Облік основних засобів, знесених до Статутного капіталу

1

Відображення вартості Статутного капіталу, зареєстрованої в засновницьких документах

46 “Неоплачений капітал"

40 “Статутний капітал"

2

Засновником внесений об'єкт основних засобів у погашення заборгованості до Статутного капіталу

10 “Основні засоби”

46 “Неоплачений капітал”

3

Витрати на транспортування, монтаж об'єкта основних засобів, внесеного в погашення заборгованості

152 “Придбання (виготовлення) основних засобів”

685 “Розрахунки з іншими кредиторами”

4

Відображення суми податкового кредиту з ПДВ у розрахунках з іншими кредиторами

641 “Розрахунки за податками”

685 “Розрахунки з іншими кредиторами”

5

Зарахування витрат по транспортуванню, монтажу, на збільшення вартості об'єкта основних засобів, внесеного в погашення заборгованості до Статутного капіталу

10 “Основні засоби"

152 "Придбання (виготовлення) основних засобів"

6

Оплата за виконані транспортні роботи і монтаж об'єкта основних засобів, внесеного в погашення заборгованості до Статутного капіталу (можливл готівкою через касу, а потім через рах. №31)

685 “Розрахунки з іншими кредиторами”

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

7

Відображено передачу об'єкта основних засобів до Статутного капіталу іншого підприємства

143 “Інвестиції

непов'язаним

сторонам”

10 “Основні засоби"

5. Облік придбаних імпортних основних засобів

1

Сплачено іноземному партнеру за апарат [2 тис. доларів за курсом 5 грн 30 коп. за долар) -10600 грн

632 “Розрахунки з іноземними партнерами”

311 “Поточні рахунки в національній валюті"

2

Відображено вартість одержаного апарату -10600 грн

152 “Придбання і виготовлення основних засобів”

632 “Розрахунки з іноземними партнерами"

3

Проведено оплату мита (1000 грн) та митних зборів -1300 грн

377 "Розрахунки з іншими дебіторами”

311 “Поточні рахунки в національній валюті"

4

Оплачено митному брокеру (аванс) за послуги – 840 грн

377 “Розрахунки з іншими дебіторами”

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

5

Відображено податковий кредит за послуги брокера – 140 грн

641 “Розрахунки за податками”

644 “Податковий кредит”

6

Перераховано ПДВ на імпорт (10600 × 0,2 = 2120 грн)

377 “Розрахунки з іншими дебіторами”

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

7

Списано податковий кредит з ПДВ (по операції 5) -140 грн

644 “Податковий кредит"

377 “Розрахунки з іншими дебіторами”

8

Відображено в обліку податковий кредит за імпорт – 2120 грн

641 “Розрахунки за податками”

377 “Розрахунки з іншими дебіторами"

9

Збільшено первісну вартість одержаного апарату на вартість послуг брокера – 700 грн

152 “Придбання (виготовлення) основних засобів"

377 “Розрахунки з іншими дебіторами”

10

Збільшено первісну вартість одержаного апарату на суму мита та зборів – 2300 грн

152 “Придбання (виготовлення) основних засобів"

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

11

Введено в експлуатацію апарат за фактичною (первісною) вартістю (10600 + 700 + 1000 + 300) = 12600 грн

104 “Машини і обладнання”

152 “Придбання (виготовлення) основних засобів”

6. Облік придбаних основних засобів платником єдиного податку (6% або 10%) виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1

Оплачена вартість апарата (1800 грн) та вартість його доставки (60 грн)

371 “Розрахунки за виданими авансами"

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641 “Розрахунки за податками"

644 “Податковий кредит"

3

Доставлено і встановлено апарат підприємством-постачальником

152 “Придбання (виготовлення) основних засобів”

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

4

Відображено податковий кредит з ПДВ

644 “Податковий кредит”

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

5

Введено в експлуатацію апарат

10 “Основні засоби”

152 “Придбання (виготовлення) основних засобів”

6

Взаємозалік за виданими авансами

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

371 “Розрахунки за виданими авансами”

Якщо основні засоби надходять не платнику ПДВ, чи купують (створюють) об'єкти основних засобів, такі підприємства податковий кредит не одержують (проведення №2 і №4 відсутні)

7. Переоцінка вартості основних засобів:

Дооцінка основних засобів

1

Відображено суму дооцінки зносу основного засобу

10 “Основні засоби”

131 “Знос (амортизація) основних засобів"

2

Відображено суму дооцінки залишкової вартості основних засобів

10 “Основні засоби"

423 “Дооцінка активів”

3

Списано дооцінку на фінансові результати

423 “Дооцінка активів"

746 “Інші доходи від звичайної діяльності"

4

Нараховано ПДВ

746 “Інші доходи від звичайної діяльності”

641 "Розрахунки за податками”

5

Кредитове сальдо субрахунка №746 списано на фінансові результати

746 “Інші доходи від звичайної діяльності"

793 “Результат іншої звичайної діяльності”

Уцінка основних засобів

1

Відображено суму уцінки зносу основного засобу

131 “Знос (амортизація) основних засобів"

10 "Основні засоби”

2

Відображено суму уцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів

975 “Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій"

10 “Основні засоби”

3

Списано уцінку на фінансові результати

793 "Результат іншої звичайної діяльності"

975 “Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій"

8. Облік витрат, пов'язаних з капітальним будівництвом основних засобів

1

а) господарським способом

Витрати на спорудження і виготовлення основних засобів

151 "Капітальне будівництво"

 • 205 "Будівельні матеріали”
 • 661 "Розрахунки за заробітною платою”
 • 651 "Розрахунки за пенсійним забезпеченням”

2

Зарахування збудованого об'єкта на баланс

103 "Будинки та споруди"

151 “Капітальне будівництво"

 • б) підрядним способом
 • (за рахунок бюджетного фінансування і

позикових коштів):

1

Одержання цільового фінансування на будівництво із зовнішніх джерел (материнського підприємства, бюджету та ін.)

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження”

2

Одержання короткострокової позики

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

601 "Короткострокові кредити банків у національній валюті"

3

Витрати на проектні будівельно-монтажні роботи, виконані проектними і підрядними підприємствами

151 "Капітальне будівництво"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

Відображення суми податкового кредиту з ПДВ у розрахунках з проектною і підрядною організаціями

641 "Розрахунки за податками"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

4

Використання одержаних коштів цільового фінансування і позикових коштів

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

5

Одночасно на суму проведення 4

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

69 "Доходи майбутніх періодів”

6

Погашення короткострокової позики

601 “Короткострокові кредити банків у національній валюті"

311 "Поточні рахунки в національній валюті”

7

Зарахування збудованого об'єкта до складу основних засобів

103 "Будови і споруди"

151 “Капітальне будівництво"

9. Облік витрат на ремонт, модернізацію та інше поліпшення основних засобів

1

Витрати на ремонт та обслуговування, які здійснені для забезпечення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання:

а) основних засобів виробничого призначення

23 "Виробництво”

91 "Загальновиробничі витрати"

б) основних засобів загальногосподарського призначення

92 "Адміністративні витрати"

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядниками”

в) основних засобів, що використовуються для досліджень та розробок

941 "Витрати на дослідження і розробки"

г) основних засобів житлово-комунального господарства й об'єктів соціально-культурного призначення

949 "Інші витрати операційної діяльності”

Iі) основних засобів, що забезпечують збут продукції

93 "Витрати на збут"

д) відображення суми ПДВ (податковий кредит)

641 "Розрахунки за податками"

2

Витрати з реконструкції, модернізації, забудови, дообладнання, модифікації об'єктів основних засобів

15 “Капітальні Інвестиції"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядниками"

3

Сума ПДВ по операції 2

641 “Розрахунки за податками*

4

Здійснена оплата підрядній організації за виконання робіт, пов'язаних з реконструкцією, модернізацією тощо

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядниками"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

5

Після завершення реконструкції, модернізації, дообладнання, забудови зараховуються витрати на збільшення первісної вартості основних засобів

10 "Основні засоби"

15 "Капітальні

Інвестиції"

б

Згідно із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" №349-IV від 24.12.2002 р. витрати на поточний і капітальний ремонт, реконструкцію, модернізацію, технічне переозброєння та інші види поліпшення основних фондів у сумі, що не перевищує 10% сукупної балансової вартості всіх груп основних фондів станом на початок звітного періоду відносять до валових витрат . Витрати, що перевищують зазначену суму, збільшують балансову вартість груп 2, 3 і 4 чи окремих об'єктів основних фондів групи 1 пропорційно сукупній балансовій вартості таких груп та таких окремих об'єктів основних фондів групи 1 на початок розрахункового кварталу

79 "Фінансові результати"

 • 92 "Адміністративні витрати"
 • 93 "Витрати на збут"
 • 941 "Витрати на дослідження і розробки” 949 "Інші витрати операційної діяльності"

10. Облік зносу (амортизації) основних засобів

1

Нарахована амортизація основних засобів підприємством, що не використовує рахунки Класу 8 “Витрати за елементами”:

а) об'єктів виробничого призначення

 • 23 "Виробництво"
 • 91 “Загальновиробничі витрати"

131 "Знос (амортизація) основних засобів"

б) об'єктів загальногосподарського призначення

92 "Адміністративні витрати”

в) об'єктів житлово-комунального та соціально-культурного призначення

949 "Інші витрати операційної діяльності”

г) об'єктів, що використовуються для здійснення наукових досліджень та розробок

941 "Витрати на дослідження і розробки”

ґ) об'єктів, що забезпечують збут продукції

93 "Витрати на збут”

2

Нарахована амортизація основних засобів підприємством, що використовує рахунки Класу 8 “Витрати за елементами”

83 "Амортизація”

131 “Знос (амортизація) основних засобів"

3

Списані витрати на фінансові результати у порядку закриття рахунків класів 8 і 9

79 "Фінансові результати”

 • 83 "Амортизація"
 • 92 “Адміністративні витрати"
 • 93 “Витрати на збут"
 • 941 "Витрати на дослідження і розробки” 949 "Інші витрати операційної діяльності"

11. Облік нестач основних засобів

1

Знос списаних основних засобів

131 "Знос (амортизація) основних засобів”

10 “Основні засоби”

2

Залишкова вартість списаних основних засобів

976 “Списання необоротних активів”

10 “Основні засоби"

3

Сума, що підлягає відшкодуванню винною особою

375 “Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків”

746 “Інші доходи від звичайної діяльності”

4

Сума відшкодування, що підлягає сплаті до бюджету

746 “Інші доходи від звичайної діяльності"

641 “Розрахунки за податками”

5

Сплачена сума відшкодування винною особою

30 “Каса"

375 “Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків”

6

Перерахована сума відшкодування до бюджету

641 "Розрахунки за податками”

311 "Поточні рахунки в національній валюті”

7

Списання на фінансові результати у порядку закриття рахунків:

а) витрат

793 “Результат іншої операційної діяльності"

976 "Списання необоротних активів"

б) доходів

746 “Інші доходи від звичайної діяльності”

793 “Результат іншої операційної діяльності”

12. Облік ліквідації основних засобів

1

Відображено списання зносу основних засобів

131 “Знос (амортизація) основних засобів”

 • 10 “Основні засоби"
 • 11 “Інші необоротні матеріальні активи”

2

Відображено залишкову вартість основних засобів, що ліквідуються

976 “Списання необоротних активів"

 • 10 “Основні засоби”
 • 11 “Інші необоротні матеріальні активи”

3

Відображено витрати на ліквідацію основних засобів

976 “Списання необоротних активів”

 • 661 "Розрахунки за заробітною платою"
 • 651 “Розрахунки за пенсійним забезпеченням”

4

Оприбуткування матеріалів від ліквідації основних засобів

20 “Виробничі запаси”

746 “Інші доходи від звичайної діяльності”

5

Відображено податковий кредит у витратах на ліквідацію (наприклад, на послуги з демонтажу)

641 “Розрахунки за податками”

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

6

Оплачено витрати на ліквідацію (послуги з демонтажу)

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

311 “Поточні рахунки в національній валюті"

7

Недоамортизовану частину ліквідованого об'єкта основних засобів (п.2) та витрати з ліквідації ліквідованого об'єкта списано на зменшення фінансових результатів підприємства

793 “Результат іншої звичайної діяльності"

976 “Списання необоротних активів"

8

Суму оприбуткованих матеріалів з урахуванням ПДВ списано на фінансові результати

746 “Інші доходи від звичайної діяльності”

793 “Результат іншої звичайної діяльності”

13. Облік реалізації основних засобів (1 група)

а) реалізація при попередній оплаті

1

1 подія. Надходження коштів (аванси одержані) -1200 грн

311 “Поточні рахунки в національній валюті"

681 “Розрахунки за авансами одержаними”

2

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ – 200 грн

643 “Податкові зобов'язання"

641 “Розрахунки за податками”

3

Списано залишкову вартість об'єкта основних засобів, виведеного з експлуатації (500 грн)

972 “Собівартість реалізованих необоротних активів"

10 “Основні засоби”

4

Списано суму зносу – 100 грн

131 “Знос (амортизація) основних засобів"

10 “Основні засоби”

5

Відвантажено (реалізовано) об'єкт основних засобів – 1200 грн.

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями"

742 “Дохід від реалізації необоротних активів”

6

Проведено взаємозалік

681 “Розрахунки за авансами одержаними"

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями"

7

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ – 200 грн

742 “Дохід від реалізації необоротних активів”

641 “Розрахунки за податками"

8

Перераховано податкові зобов'язання з ПДВ – 200 грн

641 “Розрахунки за податками”

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

9

Витрати, пов'язані з реалізацією об'єкта основних засобів

972 “Втрати від зменшення корисності активів" [17]

685 “Розрахунки з іншими кредиторами”

10

Перерахована заборгованість, пов'язана з реалізацією об'єкта основних засобів

685 'Розрахунки з іншими кредиторами”

311 "Поточні рахунки в національній валюті”

11

Списано недоамортизовану частину об'єкта основних засобів на зменшення фінансових результатів підприємства – 500 грн

793 “Результат іншої звичайної діяльності”

972 "Втрати від зменшення корисності активів” [17]

12

Дохід від реалізації об'єкта основних засобів (кредитове сальдо на рахунку №742 -1000 грн)

742 “Дохід від реалізації необоротних активів”

793 “Результат іншої звичайної діяльності"

б) реалізація без попередньої оплати

1

Списано залишкову вартість об'єкта основних засобів, виведеного з експлуатації з метою продажу (500 грн)

972 “Собівартість реалізованих необоротних активів"

10 “Основні засоби”

2

Списано суму зносу (амортизації) -100 грн

131 “Знос (амортизація) основних засобів”

10 “Основні засоби”

3

1 подія – відвантаження Відвантажено (реалізовано) об'єкт основних засобів підприємству-покупцю -1200 грн

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”

742 “Дохід від реалізації необоротних активів"

4

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ – 200 грн

742 “Дохід від реалізації необоротних активів"

641 “Розрахунки за податками”

5

Перераховано податкові зобов'язання з ПДВ – 200 грн

641 “Розрахунки за податками”

311 “Поточні рахунки в національній валюті"

6

Витрати, пов'язані з реалізацією об'єкта основних засобів

972 “Втрати від зменшення корисності активів” [17]

685 “Розрахунки з іншими кредиторами"

7

Перерахована заборгованість, пов'язана з реалізацією об'єкта основних засобів

685 “Розрахунки з іншими кредиторами”

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

8

Надійшли кошти за реалізований об'єкт основних засобів

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”

9

Списано недоамортизовану частину об'єкта основних засобів на зменшення фінансових результатів підприємства – 550 грн

793 "Результат іншої звичайної діяльності"

972 "Втрати від зменшення корисності активів" [17]

10

Відображено отриманий дохід від реалізації об'єкта основних засобів (кредитове сальдо на рахунку №742 – 1000 грн) на фінансові результати

742 "Дохід від реалізації необоротних активів"

793 “Результат іншої звичайної діяльності"

14. Переведення об'єкта основних засобів до інвестиційної нерухомості

1

Списано знос будівлі, переведеної до інвестиційної нерухомості

13 “Знос (амортизація) необоротних активів"

103 "Будови та споруди"

2

Переведено будівлю до складу інвестиційної нерухомості

100 "Інвестиційна нерухомість"

3

Відображено суму різниць справедливої вартості (більша сума) від залишкової

719 "Інші доходи від операційної діяльності"

4

Дохід віднесено на фінансові результати

719 "Інші доходи від операційної діяльності"

791 “Результат операційної діяльності"

15. Передача головним підприємством необоротних активів дочірньому підприємству

Записи у головного підприємства

1

Передано транспортний засіб дочірньому підприємству (залишкова вартість)

683 “Внутрішньогосподарські розрахунки"

105 "Транспортні засоби”

2

Списано суму зносу транспортного засобу

131 "Знос (амортизація) основних засобів"

105 "Транспортні засоби"

3

Передано земельну ділянку дочірньому підприємству

683 “Внутрішньогосподарські розрахунки"

101 "Земельні ділянки"

4

Передано дочірньому підприємству інвентарну тару

683 "Внутрішньогосподарські розрахунки”

115 "Інвентарна тара"

Записи у дочірньому підприємстві

1

Отримано транспортний засіб дочірнім підприємством

105 Транспортні засоби"

683 "Внутрішньогосподарські розрахунки"

2

Отримано дочірнім підприємством земельну ділянку

101 “Земельні ділянки”

683 "Внутрішньогосподарські розрахунки"

3

Отримано дочірнім підприємством прилади та інвентар

106 "Інструменти, прилади та інвентар"

683 "Внутрішньогосподарські розрахунки"

Облік при даруванні співробітнику підприємства квартири (будинку)

1

Підприємством сплачено до державного бюджету за нотаріальне посвідчення договору дарування 1% вартості об'єкта (2000 грн)

641 "Розрахунки за податками"

311 "Поточні рахунки в національній валюті”

2

Передано квартиру працівнику (дарування) (200 000 грн)

977 "Інші витрати звичайної діяльності"

103 "Будинки та споруди"

3

Нараховано податок з доходів фізичних осіб (200 000 грн × 1,176471) × 15%

949 "Інші витрати операційної діяльності”

641 "Розрахунки за податками"

4

Перераховано податок з доходів фізичних осіб до бюджету

641 "Розрахунки за податками"

311 "Поточні рахунки в національній валюті”

Переведення об'єкта основних засобів, утримуваного для продажу

Перекласифікація об'єкта основних засобів (з рах. № 10 до субрах. Ne 286) з метою продажу

1

Списано знос об'єкта основних засобів, що підлягає продажу

13 "Знос (амортизація) необоротних активів”

10 "Основні засоби"

2

Відображено залишкову вартість об'єкта основних засобів, що підлягає продажу

286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу”

10 "Основні засоби”

3

Об'єкт основних засобів, утримуваний для продажу відображеного за балансовою вартістю або чистою вартістю реалізації: а) перевищення балансової вартості об'єкта необортних активів над чистою вартістю реалізації

946 “Втрати від знецінення запасів"

286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу”

б) визнано дохід від збільшення чистої вартості реалізації об'єкта необоротних активів

286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу"

719 "Інші доходи від операційної діяльності"

4

Сума перевищення балансової вартості об'єкта необоротних активів над чистою вартістю реалізації списується на зменшення доходів

719 "Інші доходи від операційної діяльності"

946 “Втрати від знецінення запасів”

Облік експорту об'єкта основних засобів, утримуваного для продажу (розрахунки Інвалютою)

1

І. Перша подія – відвантаження Оплачено митний збір (податок, сплачуваний за перевезення через кордон)

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

311 "Поточні рахунки в національній валюті”

2

Суму митного збору включено до витрат на збут

93 "Витрати на збут”

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

3

Відвантажено покупцю об'єкт основних засобів, утримуваний для продажу

680 “Розрахунки, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу"

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів”

4

Списано балансову вартість об'єкта необоротного активу, утримуваного для продажу

943 “Собівартість реалізованих виробничих запасів"

286 “Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу”

5

Відображено курсову різницю, що виникла при погашенні дебіторської заборгованості (або не погашеної на кінець кварталу): а) курс НБУ виріс

680 "Розрахунки, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу"

714 "Дохід від операційної курсової різниці”

б) курс НБУ знизився

945 "Втрати від операційної курсової різниці"

680 "Розрахунки, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу"

6

Отримано оплату від нерезидента за відвантажений об'єкт основних засобів

312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"

1

II. Перша подія – оплата за експорт Отримано аванс валютою від нерезидента за об'єкт основних засобів, утримуваного для продажу

312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"

2

Оплачено митний збір (податок, сплачуваний за перевезення через кордон)

377 "Розрахунки з іншими дебіторами”

311 “Поточні рахунки в національній валюті"

3

Митний збір включено до витрат на збут

93 “Витрати на збут”

377 "Розрахунки з іншими дебіторами”

4

Відвантажено (передано) покупцю об'єкт основних засобів (необоротних активів), утримуваний для продажу

680 "Розрахунки, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу”

712 "Дохід від реалізації Інших оборотних активів”

5

Списано вартість (балансову) об'єкта необоротного активу, утримуваного для продажу і відвантаженого

943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів"

286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу"

Облік у сільському господарстві

16. Формування основного стада

1

Оприбутковано куплені тварини (без ПДВ) – на суму ПДВ

 • 155 "Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів"
 • 641 "Розрахунки за податками"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядниками"

2

Збільшено вартість придбаних тварин:

а) на суму послуг власного автотранспорту з доставки тварин на підприємство

155 “Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів"

23 "Виробництво" (відповідний субрахунок)

б) на суму нарахованої заробітної плати водію за доставку тварин з відповідними нарахуваннями (можливі також послуги автотранспорту сторонньої організації, тоді облік за допомогою рахунка №68)

 • 661 "Розрахунки за заробітної платою"
 • 651 “Розрахунки за пенсійним забезпеченням"

3

Можливі інші витрати, пов'язані із збільшенням вартості придбаних тварин, наприклад на відрядження зоотехніка та інші

372 "Розрахунки з підзвітними особами”

4

Вартість придбаних тварин оприбутковано до складу основних засобів

107 "Тварини"

155 “Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів"

5

Вирощені телиці, переведені до основного стада

 • а) 155 "Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів"
 • б) 107 "Тварини"
 • 211 “Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю”
 • 155 "Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів"

6

У кінці звітного року розбіжності, що виникли при формуванні основного стада, списано на збільшення вартості робочої і продуктивної худоби або на зменшення методом сторно

 • а) 155 "Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів"
 • б) 107 “Тварини"
 • 211 "Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю"
 • 155 "Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів"

Вибракування худоби

1

Вибракувано з основного стада худобу для подальшої реалізації

217 "Поточні біологічні активи вибракуванні із основного стада"

107 “Тварини"

Закладка та вирощування багаторічних насаджень

1

Вартість використаних саджанців, списано на закладку відповідного саду [вишневого, сливового тощо)

156 "Закладка та вирощування багаторічних насаджень"

208 “Матеріали сільськогосподарського призначення"

2

Послуги вантажного автотранспорту, пов'язані з доставкою саджанців на поле, списано на їх вартість

156 “Закладка та вирощування багаторічних насаджень”

23 “Виробництво”

3

На вартість закладки саду списано нараховану зарплату працівникам за виконані роботи з нарахуванням на зарплату

156 “Закладка та вирощування багаторічних насаджень”

 • 661 “Розрахунки за заробітною платою”
 • 651 “Розрахунки за пенсійним забезпеченням*

4

Використане паливо на роботу тракторів при виконанні польових робіт та інші витрати...

156 “Закладка та вирощування багаторічних насаджень”

203 “Паливо”

5

По закінченні робіт із закладки молодого саду відповідну суму оприбутковано до складу основних засобів

1081 “Молоді насадження”

156 “Закладка та вирощування багаторічних насаджень”

6

Щорічні витрати з утримання молодого саду списуються на збільшення його вартості

 • а) 156 “Закладка та вирощування багаторічних насаджень”
 • б) 1081 “Молоді насадження”
 • 208 “Матеріали сільськогосподарського призначення”
 • 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”
 • 23 “Виробництво”
 • 661 “Розрахунки за заробітною платою”
 • 651 “Розрахунки

за пенсійним забезпеченням”

156 “Закладка та вирощування багаторічних насаджень”

7

На вартість оприбуткованих фруктів (вишень, слив тощо) зменшено витрати на вирощування багаторічних насаджень

27 “Продукція

сільськогосподарського

виробництва”

156 “Закладка та вирощування багаторічних насаджень”

8

Дооцінено молодий сад

1081 “Молоді насадження”

156 “Закладка та вирощування багаторічних насаджень”

9

Уцінено молодий сад методом сторно

1081 “Молоді

насадження”

156 “Закладка та вирощування багаторічних насаджень”

10

Молодий сад передано в експлуатацію

1082 “Багаторічні насадження в експлуатації”

1081 “Молоді насадження”

Земля у постійному користуванні комунального та державного підприємства

1

Сума, що дорівнює вартості права постійного користування земельної ділянки

101 “Земельні ділянки”

122 “Права

користування майном”

2

Землю виключено зі складу основних засобів

441 “Прибуток нерозподілений”

101 “Земельні ділянки”

3

Статутний капітал або додатковий зменшено на вартість земельних ділянок

 • 40 “Статутний капітал” або
 • 422 “Інший вкладений капітал”

441 “Прибуток нерозподілений”

4

Відновлено право постійного користування земельною ділянкою

122 “Права

користування майном”

441 “Прибуток нерозподілений”

Облік переведення землі до інвестиційної нерухомості (ІН)

1

Переведено землю до складу інвестиційної нерухомості

100 “Інвестиційна нерухомість”

101 “Земельні ділянки”

2

Вартість землі доведено до справедливої

100 "Інвестиційна нерухомість"

423 "Дооцінка активів"

Придбання земельної ділянки

1

Оплачено вартість земельної ділянки

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

311 "Поточні рахунки в національній валюті”

2

Сплачено держмито та інші супутні витрати на земельну ділянку

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

3

Включено до первісної вартості землі держмито та інші супутні витрати

152 "Придбання (виготовлення) основних засобів”

685 “Розрахунки з іншими кредиторами"

4

Відображено вартість земельної ділянки

152 "Придбання (виготовлення) основних засобів”

377 “Розрахунки з іншими дебіторами”

5

На підставі отриманого Державного акту на право власності вартість землі зараховано на баланс

101 "Земельні ділянки"

152 "Придбання (виготовлення) основних засобів”

Продаж земельної ділянки

1

Переведено ділянку до необоротних активів, утримуваних для продажу

286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу”

101 "Земельні ділянки”

2

Отримано аванс за землю

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

681 “Розрахунки за авансами одержаними”

3

Списано об'єкт необоротних активів, утримуваних для продажу

943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів"

286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу"

4

Відображено дохід від продажу

377 "Розрахунки з іншими дебіторами”

712 “Дохід від реалізації інших необоротних активів"

5

Списано собівартість необоротного активу, утримуваного для продажу

712 “Дохід від реалізації інших необоротних активів”

943 “Собівартість реалізованих виробничих запасів"

6

Проведено залік заборгованості

681 "Розрахунки за авансами одержаними"

377 “Розрахунки з іншими дебіторами"

Облік витрат на капітальне поліпшення земель

1

Сплачені витрати на поліпшення земель (меліоративні роботи)

685 "Розрахунки з іншими кредиторами”

311 “Поточні рахунки в національній валюті"

2

Відображено податковий кредит з ПДВ у складі вартості сплачених витрат на поліпшення землі

641 "Розрахунки за податками"

644 “Податковий кредит”

3

Підписаний акт виконаних робіт та оприбутковано об'єкт основних засобів (капітальні витрати на покращання землі)

152 "Придбання (виготовлення) основних засобів” 102 "Капітальні витрати на поліпшення земель”

685 “Розрахунки з іншими кредиторами” 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів"

4

Взаємозалік витрат з ПДВ

644 "Податковий кредит"

685 “Розрахунки з іншими кредиторами"

5

Відображена амортизація капітальних витрат на покращання земель

 • 91 "Загальновиробничі витрати"
 • 92 "Адміністративні витрати"

131 “Знос (амортизація) основних засобів"

Орендна плата за землю

1

Нараховано орендну плату за землю

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

713 “Дохід від операційної оренди активів"

2

Нараховано ПДВ (податкові зобов'язання

713 "Дохід від операційної оренди активів”

641 “Розрахунки за податками"

3

Отримано орендну плату

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

377 “Розрахунки з іншими дебиторами”

4

Перераховано ПДВ до Державного бюджету

641 “Розрахунки за податками”

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >