< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік інших необоротних матеріальних активів (рах. № 11)

На рахунку № 11 “Інші необоротні матеріальні активи” відображаються активи, які не відображені у складі об'єктів обліку на рахунку № 10 “Основні засоби”.

Рахунок № 11 “Інші необоротні матеріальні активи” має такі субрахунки №№:

  • 111 “Бібліотечні фонди”
  • 112 “Малоцінні необоротні матеріальні активи” – відображається вартість предметів, строк користного використання яких быльше одного року, зокрема спеціальні інструменти і спеціальні пристрої, вартість яких погашається нарахуванням зносу (амортизації) за встановленою підприємством ставкою (нормою) з урахуванням очікуваного способу використання таких об'єктів.
  • 113 “Тимчасові (нетитульні) споруди”
  • 114 “Природні ресурси” – ведеться облік наявності та руху придбаних природних ресурсів для наступного видобутку (нафти, газу тощо).
  • 115 “Інвентарна тара”
  • 116 “Предмети прокату”, призначені для видачі на прокат.
  • 117 “Інші необоротні матеріальні активи” – відображається вартість сценічно-постановочних предметів, вартість завершених капітальних інвестицій в об'єкти операційної оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо).

За дебетом рахунку № 11 “Інші необоротні матеріальні активи” відображається надходження (придбаних, створених, безоплатно отриманих), сума витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта (реконструкція, модернізація). За кредитом рахунку 11 – вибуття інших необоротних матеріальних активів внаслідок продажу, безоплатної передачі, у разі часткової ліквідації об'єкта, сума їх уцінки тощо.

До інших необоротних матеріальних активів відносяться бібліотечні фонди. Облік бібліотечних фондів – субрахунок Ш – має свою специфіку. Бібліотечні фонди обліковуються лише в сумарному виразі із застосуванням “Інвентарної картки групового обліку основних засобів в бюджетних установах” типової форми № 03-9 (бюджет) з використанням Інструкції № 64, затвердженої наказом Держказначейства України від 17.07.2010 р.

Знос (амортизацію) на бібліотечні фонди нараховують (за п. 7.7 Інструкції•) у розмірі 50% первісної вартості у першому місяці передачі їх у використання. Решту 50% зносу (амортизації) – у місяці їх списання (ліквідації) з Балансу.

Облік малоцінних необоротних матеріальних активів (субрах. №112)

Виходячи з професійного досвіду та очікуваних вимог використання (експлуатації) спецодягу та інвентарю, керівництвом підприємства може бути встановлений термін, що перевищує один операційний цикл чи 12 місяців з дати Балансу, то в такому разі вони визнаються необоротними матеріальними активами, на які поширюється дія П(С)БО 7 “Основні засоби”, і спецодяг обліковується на субрахунку №112 “Малоцінні необоротні матеріальні активи”, а інвентарна тара на субрахунку №115 “Інвентарна тара”. Інші види інвентарю можуть включатися до основних засобів (рах. №10 “Основні засоби”) чи до інших необоротних матеріальних активів (субрахунок №112 “Малоцінні необоротні матеріальні активи”). Всі ці особливості встановлюються у Обліковій політиці підприємства.

Спрощена методика нарахування амортизації МНМА

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів може нараховуватися за спрощеною методикою: 100% вартості активу в першому місяці його використання або 50% у першому місяці використання та 50% у момент вилучення з активів (п. 27 П(С)БО 7 “Основні засоби”).

Кореспонденція рахунків з обліку малоцінних необоротних матеріальних активів наведена у таблиці 3.19.

Таблиця 3.19

Кореспонденція рахунків з обліку малоцінних необоротних матеріальних активів

п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Безоплатно одержані малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА) терміном експлуатації більше 12 місяців (без ПДВ)

112 “Малоцінні необоротні матеріальні активи”

424 “Безоплатно одержані необоротні матеріальні активи”

2

Відображаємо визнання доходу від безоплатно одержаних МНМА

424 “Безоплатно одержані необоротні матеріальні активи"

745 “Дохід від безоплатно одержаних активів”

3

Оприбутковані малоцінні необоротні матеріальні активи (без ПДВ) від постачальників терміном експлуатації більше 12 місяців

– на суму ПДВ (податковий кредит)

  • 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи"
  • 641 "Розрахунки за податками"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядниками"

4

Розрахунки дебіторів (свої працівники)

– погашення заборгованості МНМА із терміном експлуатації більше 12 місяців

112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи"

377 "Розрахунки з іншими дебіторами”

5

Переміщення товарів до складу МНМА

112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи"

281 “Товари на складі”

6

Внесок до Статутного капіталу МНМА

112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи"

46 "Неоплачений капітал"

Приклад

1

Оплачено Рахунок постачальника за МНМА (комплект фірмового одягу: 240 грн × 10 комп. = 2400 грн з ПДВ)

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядниками"

311 "Поточні рахунки в національній валюті”

2

На суму податкового кредиту з ПДВ (2400 : 6 = 400 грн) (под. накл.)

641 "Розрахунки за податками"

644 "Податковий кредит”

3

Одержано і оприбутковано фірмовий одяг (200 грн X 10 комп. без ПДВ)

153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядниками"

4

Відображено розрахунки з ПДВ (400 грн) (Акт прийому-передачі) – податковий кредит

644 "Податковий кредит"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядниками"

5

Передано в експлуатацію фірмовий одяг (10 комп. × 200 грн)

112 “Малоцінні необоротні матеріальні активи"

153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів”

6

Нарахований знос (амортизація) МНМА:

а) за умови: 100% передавання до експлуатації (на 2000 грн)

92 "Адміністративні витрати"

132 "Знос (амортизація) інших необоротних матеріальних активів”

б) за умови: 50% передавання до експлуатації (на 1000 грн)

92 "Адміністративні витрати”

132 "Знос (амортизація) інших необоротних матеріальних активів”

в) інші 50% на 1000 грн при списуванні з Балансу

92 "Адміністративні витрати”

132 "Знос (амортизація) інших необоротних матеріальних активів"

7

На підставу Акта списано фірмовий одяг

132 "Знос (амортизація) інших необоротних матеріальних активів”

112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи"

8

Списано витрати на фінансові результати у порядку закриття рахунка №92

791 “Результат основної діяльності”

92 "Адміністративні витрати”

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >