< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Суть номенклатури виробничих запасів

Перелік запасів, згрупованих за характерною для них ознакою і відповідним чином зашифрованих із зазначенням одиниці виміру, називається номенклатурою виробничих запасів.

На кожному документі на надходження або витрату запасів мають бути вказані не лише назва запасу, а й його номенклатурний номер.

Однією з важливих умов правильної організації обліку запасів є попередня розробка норми запасу по кожному номенклатурному номеру і норм витрат кожного виду запасів на кожний вид вироблюваної продукції, що необхідно для контролю за станом залишків запасів на складах підприємства в межах потреб, а також за правильним їх використанням у виробництві.

Таким чином, необхідними умовами правильної організації обліку виробничих запасів є:

 • – чітка організація складського господарства;
 • – наявність інструкції з обліку запасів;
 • – правильне групування (класифікація) запасів;
 • – розробка номенклатури запасів;
 • – розробка норм запасу і норм витрат запасів.

Для забезпечення безперебійної роботи виробництва на складах підприємства завжди мають бути виробничі запаси в межах норм, передбачених потребою підприємства. У складських приміщеннях підприємств здійснюються операції зі збереження виробничих запасів, що надходять, а також відпуску їх у виробництво. Бухгалтерський облік має забезпечити контроль за залишками, надходженням і витратами виробничих запасів на складі, що є важливою умовою для забезпечення збереження власності підприємства.

Класифікація запасів за призначенням

За призначенням виробничі запаси класифікують за такими групами:

 • 1. Сировина й основні матеріали. До них належать предмети праці, що входять до складу вироблюваних продуктів і становлять їх основу (наприклад, бавовна для виробництва пряжі, метал для виробництва станків, залізна руда для виробництва чавуну, цукровий буряк для виробництва цукру тощо).
 • 2. Допоміжні матеріали. До них належать матеріали, які або приєднуються до основних матеріалів, щоб надати їм визначеної якості (наприклад, фарба для цукерок у кондитерському виробництві або фарба для фарбування вовни), або знаряддя виробництва, що витрачаються в процесі роботи (наприклад, мастильні матеріали, обтиральні), або ті, що витрачаються для обслуговування процесу виробництва (наприклад, канцелярське приладдя, бланки обліку, електричні лампочки тощо).
 • 3. Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби складаються із витрат на придбання купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, використовуваних при виробництві продукції даного підприємства безпосередньо або підлягають додатковій обробці на даному підприємстві для одержання готової продукції. Напівфабрикат повинен пройти одну або декілька стадій обробки, перш ніж стати готовим виробом для подальшого використання. До купівельних напівфабрикатів належать вироби, одержувані за відповідними поставками (наприклад, литі станини, вироблювані на ливарних заводах для придбання станкобудівельними заводами).

У деяких галузях промисловості, наприклад, машинобудуванні, підприємства купують в порядку виробничої кооперації напівфабрикати (наприклад, деталі, які підлягають подальшій обробці або витрачаються безпосередньо на збирання готової продукції). У цих випадках напівфабрикати розглядаються як основні матеріали.

4. Паливо. Економічно цей вид матеріалів належить до допоміжних матеріалів, але відокремлюється в обліку у зв'язку з його значною роллю у народному господарстві і великою часткою у загальних витратах матеріалів.

Паливо може використовуватися:

 • а) для технологічних потреб, коли воно використовується безпосередньо у технологічному процесі і зумовлює якісну зміну матеріалів (наприклад, у ливарному цеху паливо сприяє перетворенню чавуну на рідкий метал);
 • б) для енергетичних потреб, коли паливо сприяє виробітку теплової енергії (наприклад, паливо, що спалюється в топках під котлами, у печах та інших теплосилових агрегатах);
 • в) для господарських потреб (наприклад, для обігрівання приміщення цехів, контори підприємства, житлових будинків тощо).
 • 5. Тара й тарні матеріали. До цієї групи належать предмети, призначені для пакування продукції: пляшки, ящики, мішки тощо (як порожня, так і та, що перебуває під матеріалами і готовою продукцією).

Тара, призначена для виробничих або господарських потреб, належить до основних засобів або малоцінних предметів залежно від терміну служби або вартості (наприклад, ящики для зберігання сипучих тіл у цеху).

Тара одноразового використання в особливу групу не виокремлюється і входить до собівартості тарних матеріалів (наприклад, жерстяні банки з фарбою).

 • 6. Будівельні матеріали. До них належать будівельні матеріали, конструкції і деталі, обладнання, що підлягають встановленню на об'єктах, які будуються (реконструюються), капітальних вкладень, інші матеріальні цінності, призначені для потреб капітального будівництва.
 • 7. Матеріали, передані в переробку.
 • 8. Запасні частини для проведення ремонтів – це окремі запасні частини машин, обладнання, транспортних засобів, призначені для виконання ремонтів, заміни зношених частин тощо, і такі, що не належать до основних засобів.
 • 9. Матеріали сільськогосподарського призначення. До складу цієї групи входять: насіння, корми, посадковий матеріал як власного виробництва, так і куплені.
 • 10. Інші матеріали.
 • 11. Відходи основного виробництва (жом і маляси на цукрових заводах; копита, роги, шкіра, кістки на м'ясокомбінатах тощо).

Класифікація запасів за Класом 2 Плану рахунків б/о

За Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій №291 від 30.11.99 р. запаси за Класом 2 класифікують за такими групами:

Класифікація запасів за економічним змістом

Рис. 4.1. Класифікація запасів за економічним змістом

 • 1. Виробничі запаси (рахунок №20).
 • 2. Поточні біологічні активи (рахунок №21).
 • 3. Малоцінні та швидкозношувані предмети (рахунок №22).
 • 4. Виробництво (рахунок №23).
 • 5. Брак у виробництві (рахунок №24).
 • 6. Напівфабрикати (рахунок №25).
 • 7. Готова продукція (рахунок №26).
 • 8. Продукція сільськогосподарського виробництва (рахунок №27).
 • 9. Товари (рахунок №28).

Класифікацію запасів за економічним змістом наведено на рисунку 4.1.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >