< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік поточних біологічних активів (рах. № 21) та довгострокових біологічних активів (рах. № 16)

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про біологічні активи і про одержані в процесі їх біологічних перетворень додаткові біологічні активи й сільськогосподарську продукцію та розкриття інформації про них у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 “Біологічні активи”. П(С)БО ЗО “Біологічні активи” набрало чинності з 1 січня 2007 р.

Норми П(С)БО 30 “Біологічні активи” застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ) щодо сільськогосподарської діяльності.

П(С)БО ЗО “Біологічні активи” не поширюється на:

  • а) сільськогосподарську продукцію, шо зберігається після первісного визнання;
  • б) продукти переробки сільськогосподарської продукції;
  • в) біологічні активи, не пов'язані із сільськогосподарською діяльністю. Біологічні активи і сільськогосподарська продукція наведені в таблиці 4.16.

Біологічний актив – це тварина або рослина, яка в процесі біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди.

Поточні біологічні активи методологічні засади формування

Поточні біологічні активи – це біологічні активи, здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, приносити в інший спосіб економічні вигоди протягом періоду, що не перевищує 12 місяців, а також тварини на вирощуванні та відгодівлі.

Після вирощування та відгодівлі тварин певної групи їх можна забити на м'ясо, реалізувати, перевести до основного стада, передати фізичним або юридичним особам.

Посіви сільськогосподарських культур у бухгалтерському обліку належать до поточних біологічних активів, так як визначити справедливу вартість посівів практично неможливо (у зв'язку з відсутністю ринку торгів посівами), тому їх відображають як незавершене виробництво на рахунку № 23 “Виробництво” за відповідними субрахунками.

Довгострокові біологічні активи, їх засади формування

Довгострокові біологічні активи – це біологічні активи здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи або в інший спосіб приносити економічні вигоди протягом періоду, шо перевищує 12 місяців (або операційний цикл, якщо він більше 12 місяців), та біологічні активи, що створюються протягом періоду, більшого ніж один рік, за винятком тварин на вирощуванні І відгодівлі.

Біологічні активи і сільськогосподарська продукція наведені в таблиці 4.16.

Таблиця 4.16

Біологічні активи і сільськогосподарська продукція (згідно з Додатком до П(С)БО ЗО “Біологічні активи”)

Активи

Сільськогосподарська продукція, на яку поширюється П(С)БО 30

Додаткові біологічні активи, на які поширюється П(С) БО 30

Продукти

переробки, на які не поширюється П(С) БО30

Тваринництво. Довгострокові біологічні активи

Основне стадо овець*

молоко, каракулеві смужки, вовна, гній

приплід

пряжа, бринза, м'ясопродукти

Основне стадо великої рогатої худоби*

молоко, гній

приплід

сметана, масло, сир, м'ясопродукти

Основне стадо свиней*

гній

приплід

м'ясопродукти

Поточні біологічні активи

Тварини на вирощуванні і відгодівлі

приріст живої маси, гній

м'ясопродукти

Риба (риборозведення)

товарна риба

матеріал для розведення риби

рибні продукти

Доросла птиця

яйця, пташиний послід

м'ясопродукти

Сім'ї бджіл

мед, віск, прополіс, тощо

нові рої

Рослинництво. Довгострокові біологічні активи

Виноградники

виноград

чубуки

виноматеріали,

сікоматеріали

Сади, дерева в лісі (лісовий масив)

плоди, деревина, дрова

саджанці

сухофрукти, консерви фруктові, пиломатеріали

Поточні біологічні активи

Зернові культури

зерно, зернові відходи, солома

борошні, крупа, комбікорми

Овочеві культури

овочі

консерви овочеві, соління

Технічні культури

тютюнове листя, насіння соняшнику, цукрові буряки

тютюн ферментів, масло рослинне, цукор

Кормові культури

зелена маса, коренеплоди

силос, сінаж

Розсадники

саджанці

* До основного стада належать продуктивні тварини, які систематично надають сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи.

Група біологічних активів – це сукупність подібних за характеристиками, призначеннями та умовами вирощування тварин або рослин.

Об'єктом бухгалтерського обліку є окремий вид біологічних активів або їх група.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >