< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Основні завдання обліку поточних біологічних активів

Основними завданнями обліку поточних біологічних активів тваринництва в сільському господарстві (на відповідних підприємствах) є:

 • – правильне обчислення первісної вартості тварин при їх надходженні;
 • – оцінки при їх вибутті;
 • – своєчасне та правильне оформлення відповідними документами операцій та забезпечення достовірних даних про зміни, що відбуваються у складі поголів'я тварин на вирощуванні та відгодівлі і одержанні продукції;
 • – забезпечення щомісячного зважування тварин для одержання точних даних про приріст живої маси та для визначення результатів вирощування та відгодівлі тварин;
 • – систематичне проведення інвентаризації з метою недопущення втрат поголів'я та маси.

Поділ поточних біологічних активів на групи та облік за субрахунками

Облік поточних біологічних активів.

Група “Поточні біологічні активи” , рахунок №21 відповідно до Класу 2 Плану рахунків бухгалтерського обліку поділяється на такі підгрупи (та відповідні субрахунки):

№ 211 “Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю”, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Аналітичний облік ведеться за видами (культурами) (посіви зернових, техничних, овочевих тощо). Молодняк поточних біологічних активів, субрах. №212 “Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю”:

№2121 Велика рогата худоба: телички (за роками народження) і бички на випоюванні, телички і бички на вирощуванні; нетелі; корови-первістки для реалізації.

№2122 Свині: поросята на дорощуванні (до відлучки від свиноматки); поросята; свиноматки, що перевіряються,

№2123 Вівці й молодняк народження поточного року; молодняк народження минулих років і ярки (до переведення в основне стадо).

Облік за кожною групою ведеться окремо за рунами: тонкорунні, напівтонкорунні, грубошерстні.

№2124 Кози: молодняк народження поточного року; молодняк народження минулого року.

№2125 Коні: молодняк робочих коней (за роками народження і статтю).

Молодняк племінних коней (за роками народження і статтю).

Молодняк племінних тварин усіх видів обліковують також за породами.

 • 2. Поточні біологічні активи на відгодівлі, субрах. №2126: дорослі тварини, переведені із основного стада на відгодівлю та нагул. Аналітичний облік ведеться за видами тварин: велика рогата худоба на відгодівлі та в нагулі; свині на відгодівлі; кози у нагулі та відгодівлі,
 • 3. Птиця, субрах. №213. “Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю”:

№2131 Кури яєчного напрямку продуктивності: маточне стадо курей-несучок; промислове стадо курей-несучок; молодняк до 150-денного віку;

№2132 Кури м'ясного напрямку продуктивності: маточне стадо; молодняк до 180-денного віку; відгодівля бройлерів (м'ясних курчат);

№2133 Качки: молодняк; доросле стадо;

№2134 Гуси: молодняк; доросле стадо;

№2135 Індики: молодняк; доросле стадо;

№2136 Цесарки: молодняк; доросле стадо;

№2137 Перепілки: молодняк; доросле стадо.

На спеціалізованих племінних підприємствах, птахофабриках, комплексах з виробництва продукції тваринництва на промисловій основі, м'ясокомбінатах облік худоби й птиці ведеться в розрізі вікових (технологічних) груп.

 • 4. Звірі (субрах. №214 “Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю”): основне стадо (дорослі звірі за видами: соболі, песці, нутрії, лисиці тощо); молодняк за видами (приплід поточного і минулого років).
 • 5. Кролі (субрах. №215): молодняк; доросле поголів'я.
 • 6. Сім'ї бджіл (субрах. №216): медові, медово-запилювальні, бджоло-розплідні.
 • 7. Субрах. №217 “Поточні біологічні активне, вибранувані із основного стада”
 • 8. Доросла худоба, що вибракувана з основного стада (субрах. №217 “Поточні біологічні активи, вибракувані із основного стада”): поголів'я худоби вибракуваних і реалізованих або забитих на м'ясо в господарстві без постановки на відгодівлю продуктивних тварин і робочої худоби.
 • 9. Худоба, шо прийнята від населення для реалізації (субрах. №218). Аналітичний облік ведеться за видами худоби.

Фактична вартість прибавки ваги щомісячно списується на збільшення її вартості записом:

Дебет субрахунка №212 “Поточні біологічні активи тваринництва, оцінені за справедливою вартістю”

Кредит рахунка №23 “Виробництво” (відповідний субрахунок).

Якщо обліковується не прибавка ваги, а приріст молодняку тварин, то його вартість обліковується щомісячно, виходячи із фактичної кількості кормоднів перебування у господарстві за плановою собівартістю, розрахованою на підставі планових витрат за один кормо-день відповідного виду і групи тварин. Бухгалтерський облік приросту аналогічний порядку обліку прибавки ваги.

Планова собівартість коригується наприкінці року відповідно до одержаної фактичної собівартості прибавки ваги або приросту (відповідної групи тварин). Методом сторно, якщо фактична собівартість виявилася менша за планову, і додатковим записом, якщо фактична собівартість виявилася більша за планову.

При переведенні протягом року молодняку тварин до основного стада його вартість списується записом:

Дебет субрахунку №155 “Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів”.

Кредит рахунку №21 “Поточні біологічні активи” за вартістю, яка відображена на Балансі на початок року, з приєднанням планової собівартості прибавки ваги або приросту за період з початку року до моменту переведення тварин до основного стада. Одночасно тварини зараховуються до складу основних засобів записом:

Дебет рахунку №10 “Основні засоби”, субрахунок №107 “Тварини”;

Кредит рахунку №15 “Капітальні інвестиції” субрах. № 155 “Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів”.

Після визначення фактичної собівартості молодняку, переведеного до основного стада, наприкінці року коригуються додатковим або сторнуючим записом обидва вищенаведені проведення (Дебет рахунку №155 “Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів” і Кредит рахунку №21 “Поточні біологічні активи”, Дебет рахунку №10 “Основні засоби” і Кредит рахунку №42 “Додатковий капітал”). Таким чином, переведений до основного стада молодняк обліковується і відображається на Балансі за фактичною собівартістю.

Вибуття і вибракування тварин, що обліковуються на рахунку №21 “Поточні біологічні активи”, відображається в обліку як реалізація у загальновстановленому порядку.

Дебет рахунку №90 “Собівартість реалізації”

Кредит рахунку №21 “Поточні біологічні активи”.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >