< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОБЛІК ПРАЦІ ТА її ОПЛАТИ (Клас 6: рахунок №66)

Нормативні джерела

Чинними офіційними документами для нарахування заробітної плати е:

 • 1. Закон України “Про оплату праці” №108/95-ВР від 24.03.95 р. зі змінами і доповненнями за № 2103-IV від 21 жовтня 2004 р.
 • 2. Кодекс законів про працю України у редакції Закону України №357/96- ВР від 10.09.96 р. із змінами і доповненнями, внесеними Законами України №1703-1V від 11 травня 2004 р., ОВУ, 2004р. №22, ст. 1483.
 • 3. Закон України “Про відпустки” №504/96-ВР від 15.11.96 р. із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 2 листопада 2000 року №2073- III, від 6 лютого 2003 року №490-IV, від 10 липня 2003 року №1096-IV, від 10 липня 2003 року №1114-IV, від 22 жовтня 2004 року №2I28-IV, від 12 січня 2005 року №2318-IV.
 • 4. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” (у редакції Закону України №283/97-ВР від 22.05.97 р.).
 • 5. Закон України “Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування” №400/97-ВР від 26.06.97 р.
 • 6. Закон України “Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати” №1766-III від 1 червня 2000 р. (набрав чинності з 03.07.2000 р.).
 • 7. Закон України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” № 1058-IV від 09.07.2003 р.
 • 8. Закон України “Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2002 р.” №2896-III від 13.12.2001 р.
 • 9. Закон України “Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування”, Постанова Верховної Ради України №2213-III від 11.01.2001 р.
 • 10. Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням”. Постанова Верховної Ради України №2240-111 від 18.01.2001 р.
 • 11. Закон України “Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”. Постанова Верховної Ради України №2272-111 від 22.02.2001 р.
 • 12. Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”. Постанова Верховної Ради України №1533-Ш від 02.03.2000 р.
 • 13. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про страхування”. Постанова Верховної Ради України №2745-111 від 04.10.2001 р. (спрямований на створення ринку страхових послуг, посилення страхового захисту майнових інтересів підприємств та громадян).
 • 14. Закон України “Про внесення змін у деякі закони України з питань загальнообов'язкового державного соціального страхування” №2980-111 від 17 січня 2002 р.
 • 15. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування” №492-IV від 6 лютого 2003 р.
 • 16. Закон України “Про податок з доходів фізичних осіб” №889-IV від 22 травня 2003 р. (набрав чинності з 01.01.2004 р.).
 • 17. Закон України “Про внесення змін до деяких Законів України з питань загальнообов'язкового державного соціального страхування” №1678-IV від 9 квітня 2004 р. (набрав чинності 29.04.2004 р.).
 • 18. Закон України “Про затвердження прожиткового мінімуму на 2004 рік” №1704-IV від 11 травня 2004 р.
 • 19. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” та деяких інших законодавчих актів”
 • 20. Закон України “Про Державний бюджет України на 2006 рік” №3235-TV від 20.12.2005 р.; на 2007 рік – №489-V від 19.12.2006 р.; на 2008 рік – №107-VI від 28.12.2007 р.; на 2009 рік № 835-FV від 26.12.2008 р.; на 2010 рік – № 2254- 17 від 13.05.2010 р.; на 2011 р., Розділ VI.
 • 21. Постанова Кабінету Міністрів України про “Порядок обчислення середньої заробітної плати” №100 від 08.02.95 р.
 • 22. Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін і доповнень до порядку обчислення середньої заробітної плати” №185 від 24.02.97 р.
 • 23. Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін і доповнень до порядку обчислення середньої заробітної плати” №1398 від 30.07.99 р.
 • 24. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку, тривалості та умов надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості” №634 від 28.06.97 р.
 • 25. Постанова Кабінету Міністрів України про “Правила обчислення загального трудового стажу для призначення працівникам допомоги з тимчасової непрацездатності” №1658 від 19.10.98 р.
 • 26. Постанова Кабінету Міністрів України “Про максимальну величину фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного до-

ходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничну суму заробітної плати доходу), з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів” №225 від 07.03.2001 р. (Пенсійному фонду в розмірі 1600 грн на місяць у розрахунку на кожну фізичну особу – платника зборів).

 • 27. Постанова Кабінету Міністрів України №605 від 26 квітня 2003 р. “Про внесення зміни до Постанови Кабінету Міністрів України” №225 від 7 березня 2001 р.
 • 28. Постанова Правління Пенсійного фонду України “Про затвердження змін та доповнень до Інструкції про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України №5-2 від 21 березня 2000 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України за №272/4493 від 11 травня 2000 р. (для платників збору, які мають статус державного службовця).
 • 29. Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням” №1266 від 26.09.2001 р. (на випадок безробіття, втрати працездатності від нещасного випадку на виробництві, оплата перших 5-ти календарних днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства), з урахуванням змін за №193 від 22.02.2006 р.; №949 від 18.07.2007 р.; № 1332 від 08.12.2009 р.
 • 30. Наказ Міністерства охорони здоров'я України “Про затвердження інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян” №455 від 13.11.2001 р.
 • 31. Сімейний кодекс України №2947-111 від 10 січня 2002 р.
 • 32. Інструкція про порядок обчислення сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України, затверджена постановою Правління Пенсійного фонду України №16-6 від 19.10.2001 р.
 • 33. Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена Наказом Державного Комітету статистики України №5 від 13 січня 2004 р. Зареєстрована в Міністерстві Юстиції України від 27 січня 2004 р. за №114/8713 (з урахуванням видів виплат з фонду оплати праці, які не підлягають оподаткуванню відповідно до Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб”.
 • 34. Інструкція зі статистики кількості працівників. Затверджена Державним Комітетом статистики України №286 від ЗО листопада 2005 р.
 • 35. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов'язання”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України №20 від 31.01.2000 р.
 • 36. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”. Затверджено Наказом Міністерства фінансів України №318 від 31.12.1999 р.
 • 37. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 “Виплати працівникам”. Затверджено Наказом Міністерства фінансів України №601 від 28 жовтня 2003 р.
 • 38. Постанова Міністерства праці і соціальної політики України №6540/0/14- 06/13 від 09.10.2006 р.
 • 39. Наказ Міністерства фінансів України “Зміни до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон” №791 від S липня 2007 р.
 • 40. Лист Державної податкової адміністрації України “Щодо оподаткування благодійної (у тому числі матеріальної) допомоги № 11620/5/17-0716 від 24.09.2007 р.
 • 41. Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнським об'єднанням організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілковими і профоб'єднаннями на 2008-2009 роки 15 квітня 2008 р.
 • 42. Постанова Кабінету Міністрів України “Про підвищення посадових окладів працівникам апарату виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів прокуратури, судів та інших органів” № 34 від 6.02.2008 р.
 • 43. Лист Міністерства праці та соціальної політики України “Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2010 рік від 25.08.2009 р. № 9681/0/14-07/13.
 • 44. Закон України “Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати” № 1646-VI від 20.10.2009 р.
 • 45. Податковий кодекс України (набирає чинності з 1 січня 2011 р.).
 • 46. Закон України "Про Державний бюджет України на 2011 рік".
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >