< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Складові фонду додаткової заробітної плати

II. Додаткова заробітна плата включає доплати, надбавки. гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань та функцій. До додаткової заробітної плати входять:

 • 1. Надбавки і лошати ло тарифних ставок (окладів, посадових окладів) у розмірах. передбачених чинним законодавством ia:
  • – суміщення професій (посад);

розширення тони обслуговування або збільшення об'єму робіт; виконання обов'язків тимчасово відсутньою працівника; роботу у тяжких і шкідливих та особливо тяжких й особливо шкідливих умовах праці;

 • – інтенсивність праці; роботу у нічний час;
 • – керівництво бригадою;
 • – високу професійну майстерність;
 • класність водіям (машиністам) Іране норі них засобів;
 • – високі досягнення у прані, у тому числі державним службовцям;
 • – виконання особливо важкої робот на визначений термін та ін.
 • 2. Премії та винагороди, у тому числі за вислугу років, що мають система" пічний характер, незалежно від джерела фінансування (крім сум винагород, що здійснюються один раз на рік або мають одноразовий характер).
 • 3. Відсоткові або комісійні винагороди, виплачені податково до тарифної ставки (окладу, посадового окладу).
 • 4. Оплата праці у позаурочний час та неробочі дні у розмірі та за розцінками. встановленими чинним законодавством.
 • 5. Оплата працівникам днів відпочинку, які налаються їм у зв'язку і роботою понад нормальної тривалості робочою часу при вахтовому методі органі заїці праці та у інших випадках, передбачених законодавством.
 • 6. Суми, виплачені (при виконанні робіт вахтовим методом) у розмірі тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за лізі перебування у дорозі до місив знаходження підприємства (пункту збору) місця роботи і назад, передбачені графіком роботи на вахті, а також за дні затримки працівників у дорозі у зв'язку і метеорологічними умовами та з вини транспортних підприємств.
 • 7. Суми виплат, пов'язані з індексацією заробітної плати працівників.
 • 8. Суми компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку і порушенням термінів її виплати.
 • 9. Вартість безоплатно наданих окремим категоріям працівників відповідно до законодавства житла, вугілля, комунальних послуг, послуг зв'язку та суми коштів на відшкодування їх оплати.
 • 10. Витрати, пов'язані з наданням безоплатного проїзду працівникам залізнодорожного. авіаційного, морського, річного транспорту та міського електротранспорту.
 • 11. Вартість безоплатно наданою робітникам форменою одягу, який може використовуватися по за робочим місцем і залишаються у особистому постійному користуванні. або суш скидки у вішалку пролажу форменого одягу за зниженими цінами.
 • 12. Оплата за невідпрацьований час:
  • – оплата а також суми грошових компенсацій у випадку невикористання щорічних (основної і додаткових) відпусток та додаткових відпусток працівникам. які мають дітей, у розмірах, передбачених законодавством;
  • – оплата додаткових відпусток (поза тривалості, передбаченої законодавством), наданих згідно з колективним договором та ін.

Складові Інших заохочувальних та компенсаційних виплат

III. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати включають винагороди та премії, що мають одноразовий характер, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, не передбачені актами чинного законодавства або які проводяться понад встановлених вказаними актами норм.

До них відносяться:

 • 1. Нарахування за невідпрацьований час, не передбачені чинним законодавством, наприклад, працівникам, які вимушено працювали скорочений час і знаходились у відпустках з ініціативи адміністрації (крім допомоги за часткове безробіття), брали участь у забастовках.
 • 2. Винагороди та заохочення, що здійснюються раз на рік або мають одноразовий характер.
 • 3. Матеріальна допомога, яка має систематичний характер, надана всім або більшості працівників (на оздоровлення, у зв'язку з екологічним станом), крім матеріальної допомоги разового характеру, яка надається підприємством окремим працівникам у зв'язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання.
 • 4. Виплати соціального характеру у грошовій та натуральній формах:
  • – витрати у розмірі страхових внесків підприємств на користь працівників, пов'язаних з добровільним страхуванням (особистим, страхуванням майна);
  • – оплата або дотація на харчування працівників, у тому числі в столових, буфетах, профілакторіях;
  • – оплата за утримання дітей працівників у дошкільних закладах;
  • – вартість путівок працівникам та членам їх сімей на лікування та відпочинок, екскурсії або суми компенсацій, видані замість путівок за рахунок коштів підприємства;
  • – вартість проїзних квитків, котрі персонально розподіляються між працівниками, і відшкодування працівникам вартості проїзду транспортом загального користування;
  • – інші виплати, які мають індивідуальний характер (оплата квартири і найманого житла, гуртожитків, товарів, продуктових замовлень, абонементів у групи здоров'я, підписки на газети і журнали, протезування, суми компенсації вартості виданого працівникам палива), у випадках, не передбачених чинним законодавством.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >