< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Форми та системи оплати праці

Основними формами оплати і відповідно обліковими показниками с відрядна і погодинна (рис. 5.2).

Системи оплати праці:

 • а) при відрядній формі:
  • – пряма відрядна,
  • – непряма відрядна,
  • – відрядно-преміальна,
  • – відрядно-прогресивна,
  • – акордна;
 • б) при погодинній формі:
  • – проста погодинна,
  • – погодинно-преміальна,
  • – за погодинними окладами;
 • в) контрактна.

Якщо технічне нормування дає змогу провадити оплату праці робітників відповідно до її кількості, тарифної системи з урахуванням у рівнях кваліфікації робітників, навантаженості й складності праці, то форми оплати праці з їх системами враховують заробіток, фактично відпрацьований час, обсяг виготовленої продукції або виконаних робіт і послуг.

Використання відрядної форми оплати праці

При відрядній оплаті праці заробітна плата робітників прямо залежить від обсягу виконаної роботи і розміру розцінки. Цю форму використовують при оплаті тим робітникам, праця яких підлягає нормуванню. Відрядна оплата праці складається з таких систем: прямої, прогресивної, акордної і преміальної. Вона може бути індивідуальна і бригадна.

Суть погодинної форми оплати праці

При погодинній формі оплати заробіток працівника залежить від відпрацьованого ним часу. Коло працівників визначається наявністю таких систем, як проста погодинна і погодинно-преміальна.

Форми і системи оплати праці на підприємстві регулює керівник підприємства. Держава здійснює регулювання оплати праці шляхом встановлення мінімальної заробітної плати і податкової соціальної пільги.

Склад витрат на оплату праці

До складу витрат на оплату праці включаються виплати заробітної плати нараховані, виходячи з відрядних розцінок, тарифів, ставок і посадових окладів, що встановлюються залежно від результатів праці, її кількості та якості, стимулюючих і компенсуючих виплат, систем преміювання робітників, керівників, спеціалістів, службовців за виробничі результати, інші умови відповідно до застосовуваних на підприємствах форм і систем оплати праці. В сільськогосподарських підприємствах до складу витрат на оплату праці також включаються виплати за підсумками роботи за рік, що визначаються в установленому порядку.

Трудові угоди і контракти

На підприємствах застосовують оплату праці за трудовими угодами, що укладаються між підприємством і працівником для виконання конкретної роботи на договірних засадах.

У нових умовах господарювання широко використовується оплата праці за контрактом. На підставі Постанови Кабінету Міністрів України №170 від 19 серпня 1994 р. затверджено Положення про порядок складання контрактів про прийом на роботу працівників, згідно з яким встановлюються порядок складання контракту, склад контракту, вирішуються питання організації робіт за контрактом.

У разі найму працівника за контрактом власник або уповноважений ним орган може встановити умови оплати праці за погодженням з працівником.

Облік розрахунків з оплати праці здійснюється на основі типових форм, затверджених Наказом Міністерства статистики України “Про затвердження типових форм первинного обліку по розрахунках з робітниками і службовцями по заробітній платі” №144 від 22.05.96 р. на виконання заходів щодо реалізації державної програми переходу України на міжнародну систему обліку і статистики (див. ч. І, розділ 4, п. 4.1).

Показники праці та заробітної плати, що підлягають обліку

Основними показниками праці та заробітної плати, що підлягають обліку, є чисельність працівників, їхні професії, кваліфікація, витрати робочого часу у людино-годинах, людино-днях, кількість виготовленої продукції (виконання робіт, надання послуг), розмір Фонду оплати праці за категоріями працюючих, видами нарахувань, нарахування премій, відпускних, розмір відрахувань за їх видами та ін. Ці дані необхідні для обчислення таких економічних показників, як рівень забезпеченості робочою силою, середнього заробітку, рівня продуктивності праці та ін.

Функції заробітної плати

У ринковій економіці існують такі функції заробітної плати:

 • 1. Відтворювальна – як джерело відтворення робочої сили, і засобу залучення людей до праці;
 • 2. Стимулююча – встановлення залежності рівня заробітної плати від кількості, якості та результатів праці;
 • 3. Регулююча – як засіб розподілу і перерозподілу кадрів по регіонах країни, галузях економіки з урахуванням ринкової кон'юнктури;
 • 4. Соціальна – забезпечення соціальної справедливості, однакові винагороди за однакову працю.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >