< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік використання робочого часу. Облік виробітку. Тарифна система оплати праці

Робочий час – це встановлений законом або угодою сторін час, протягом якого працівник повинен виконувати свої обов'язки за трудовим договором (контрактом).

Норма тривалості робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень (стаття 50, глава IV Кодексу законів про працю України).

Регулювання робочого часу здійснюється нормативно-правовими актами у сфері праці, угоди і колективними договорами.

Робочий день – це встановлена законом норма робочого часу протягом доби, яка лежить в основі його правового регулювання.

Нормування робочого часу протягом календарного тижня є робочий тиждень – максимальна тривалість роботи протягом тижня.

При п'ятиденному робочому тижні встановлена тривалість робочого тижня – 40 годин, яка поширюється на всіх працівників, фахівців та керівників, крім тих, для яких законодавчо встановлена скорочена тривалість робочого часу.

Відповідно до ч. 1 ст. 51 КЗпП України передбачено скорочену тривалість робочого часу встановлюється:

 • 1) для працівників віком від 16-ти до 18-ти років – 36-годин на тиждень, для осіб віком від 15-ти до 16-ти років (учнів віком від 14-ти до 15-ти років, які працюють у період канікул) – 24-години на тиждень;
 • 2) для працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, – не більше як 36 годин на тиждень.

Перелік виробництв, цехів, професій і посад з шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу, затверджується в порядку, встановленому законодавством.

Крім того, законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших).

Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватись за рахунок власних коштів на підприємствах і в організаціях для жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда.

У таблиці 5.5 наведено норми тривалості робочого часу на 2011 р.

Скорочена тривалість робочого часу

Таблиця 5.5

Норми тривалості робочого часу на 2011 рік Норма тривалості робочого часу на 2011 р. розрахована за календарем п'ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями в суботу та неділю і залежно від тривалості робочого тижня становить:

Робочих годин на 2011 рік

Робочих днів на 2011 рік

Робочих годин на тиждень

при 40-годинному робочому тижні

2024

253

8,0

при 39-годинному робочому тижні

1973,4

253

7,8

при 38,5-годинному робочому тижні

1948,1

253

7,7

при 36-годинному робочому тижні

1821,6

253

7,2

при 33-годинному робочому тижні

1669,8

253

6,6

при 30-годинному робочому тижні

1518,0

253

6,0

при 25-годинному робочому тижні

1265,0

253

5,0

при 24-годинному робочому тижні

1228,8

253

4,8

при 20-годинному робочому тижні

1012,0

253

4,0

при 18-годинному робочому тижні

910,80

253

3,6

Середньорічна кількість робочих днів за місяць у 2011 р. – 21 (253 : 12 міс.)

Кількість робочих днів у 2010 р. -

251, за місяцями:

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

19

20

22

21

21

21

22

21

22

21

22

22

Кількість календарних днів у 2011 р. – 365, за місяцями:

31

28

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

Кількість святкових днів та днів релігійних свят у 2010 р. за місяцями:

 • 3
 • (1.2.7)

-

 • 1
 • (8)
 • 1
 • (24)
 • 2
 • (1, 9)
 • 2
 • (12, 28)

-

 • 1
 • (24)

-

-

-

-

Кількість вихідних днів - 104

11

8

9

9

11

9

10

9

8

10

8

9

Статтею 194 КЗпП України визначено, що заробітна плата працівникам, молодшим 18-ти років, за скороченої тривалості щоденної роботи виплачується в розмірах, передбачених для працівників відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи.

Облік використання робочого часу, а також контроль за станом трудової дисципліни на підприємствах здійснюється шляхом табельного обліку.

При прийомі на роботу працівникові надається табельний номер, а в трудовій книжці (що знаходиться у відділі кадрів) робиться позначка про його зарахування на підставі Наказу керівника підприємства.

На кожного працівника у відділі кадрів відкривають особову картку, в якій зазначають необхідні анкетні дані про працівника і всі зміни, що відбуваються в його роботі. Бухгалтерія відкриває особову картку кожному працівникові.

Типові форми первинного обліку праці наведено у таблиці 5.6.

Таблиця 5.6

Типові форми первинного обліку праці

№ п/п

Номер типової форми

Назва типової форми

1

ТФ №П-1

Наказ про прийняття на роботу

2

ТФ №П-2

Особова картка

3

ТФ №П-3

Алфавітна картка

4

ТФ №П-4

Особова картка фахівця з вищою освітою, який виконує дослідні, проектно- конструкторські і технологічні роботи

5

ТФ №П-5

Наказ(розпорядження) про переведення на іншу роботу

6

ТФ №П-6

Наказ (розпорядження) про надання відпустки

7

ТФ №Π-7

Список про надання відпустки

8

ТФ №Π-8

Наказ (розпорядження про припинення дії трудової угоди (контракту)

9

ΤΦ №Π-13

Табель обліку використання робочого часу

10

ΤΦ №Π-15

Список осіб, які працювали у понаднормовий час

11

ТФ №П-16

Листок обліку простоїв

Табельний облік ведеться такими способами: жетонним – з використанням жетонів (на яких проставлено табельні номери). На підприємстві їх кількість дорівнює кількості облікового складу працюючих; картковим – з використанням контрольних годинників, що автоматично позначають час явки кожного працівника в його картці; за пропускною системою, за якої працівники при явці на роботу здають свої перепустки, а по закінченні роботи отримують їх, та ін.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >