< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Тривалість робочого часу згідно з Кодексом законів про працю України

Згідно з Кодексом законів про працю України:

 • – нормальна тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень (ст. 50);
 • – для деяких категорій працівників встановлено скорочену тривалість робочого часу (ст. 51);
 • – працівникам, яким установлено 40-годинний робочий тиждень, тривалість роботи напередодні святкових і неробочих днів (ст. 73) скорочується на одну годину;

Дні державних свят (ст. 73 КЗпП України)

 • – робота не проводиться на підприємствах, в установах, організаціях також у такі святкові і неробочі дні (ст. 73 КЗпП України):
  • 1 січня – Новий рік;
  • 8 березня – Міжнародний жіночий день;
  • 1 і 2 травня – День міжнародної солідарності трудящих;
  • 9 травня – День Перемоги;
  • 28 червня – День Конституції України;
  • 24 серпня – День незалежності України.

Робота також не проводиться в дні релігійних свят:

7 січня – Різдво Христове;

один день (неділя) – Пасха (Великдень), у 2011 р. – 24 квітня;

один день (неділя) – Трійця, у 2011 р. – 12 червня;

Якщо святковий або неробочий день (стаття 73) збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого (частина 3 ст. 67).

На підприємствах, в установах і організаціях, де встановлено шестиденний робочий тиждень, а норма тривалості робочого часу не збігається із зазначеною, відповідне рішення приймається самостійно згідно з пунктом 1 ст, 27 Закону України “Про підприємства в Україні” за умови дотримання вимог статті 50-53, 67 і 73 Кодексу законів про працю України.

Підприємства і організації при укладенні колективного договору можуть установлювати меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено законодавством (частина друга ст. 50 КЗпП України).

У таблиці 5.7 наведено документування операцій з обліку розрахунків з працівниками з оплати праці.

Таблиця 5.7

Документування операцій з обліку розрахунків з оплати праці

Господарська

операція

Документ

Місце складання

Хто складає

1

2

3

4

Облік

використання робочого часу

Табель обліку використання робочого часу (ТФ №Π-13)

Окремо по кожному цеху і відділу підприємства

Табельник чи бригадир, майстер, інша уповноважена особа

Облік виробітку

робітниками-

відрядниками

Наряди, відомості обліку виробітку, рапорти про виробіток, маршрутні листи тощо

Окремо по кожному цеху і відділу в розрізі кожного робітника чи бригади в цілому

Табельник чи бригадир, майстер, інша уповноважена особа

Облік

нарахування та виплати заробітної плати

Форма №П-49

Розрахунково-платіжна

відомість

Бухгалтерія

підприємства

Бухгалтер з обліку розрахунків по заробітній платі

Форма №Π-50 Розрахункова відомість

Форма №Π-51 Розрахункова відомість

Форма №П-52

Розрахунок заробітної плати

Форма №П-53 Платіжна відомість

Форма №П-54, П-54а Особовий рахунок

Форма №Π-55 Накопичувальна картка виробітку і заробітної плати

Окремо по кожному цеху і відділу підприємства в розрізі кожного робітника чи бригади в цілому

Складається майстром (обліковцем) в одному примірнику на підставі документів про здачу виробленої продукції чи про виконання робіт

Форма №Π-56

Накопичувальна картка обліку заробітної плати

Бухгалтерія

підприємства

Бухгалтер з обліку розрахунків по заробітній платі

Облік використання робочого часу ведеться у Табелі обліку використання робочого часу за місяць (ТФ №П-13), таблиця 5.8.

Завданнями табельного обліку є:

 • а) контроль за явкою на роботу і залишенням роботи;
 • б) виявлення причин запізнень або неявки на роботу;
 • в) одержання даних про фактично відпрацьований працівниками час, склад робочого часу;
 • г) складання звітності про наявність працюючих та її рух, про стан трудової дисципліни.

Таблиця 5.8

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >