< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Нарахування заробітної плати працівникам підприємства

При нарахуванні заробітної плати, яка належить кожному працівникові, розраховують заробіток за місяць і від цієї суми здійснюють необхідні відрахування. Розрахунок на багатьох підприємствах здійснюють у Розрахунковій або Розрахунково-платіжній відомостях. У лівій частині Розрахунково-платіжної відомості записують суми всіх видів нарахованої заробітної плати за її видами (відрядно, погодинно, премії та інші нарахування), а в правій – утримання за їх видами і суми до видачі.

Розрахунково-платіжні відомості складають щомісячно по кожному цеху, допоміжних і підсобних службах, відділах з групуванням прізвищ працюючих у розрізі категорій.

Групування заробітної плати у відомостях по цехах та інших структурних підрозділах за категоріями працівників і видами заробітної плати сприяє оперативному складанню звітності з праці та заробітної плати, контролю за її використанням та напрямками витрат.

Нарахування заробітної плати здійснюється на підставі відповідних первинних та групових документів. Технологічна схема нарахування і виплати з оплати праці наведена на рисунку 5.4, схема документообігу з нарахування і виплат заробітної плати наведена на рисунку 5.5.

Нарахування основної заробітної плати, виплат за час щорічної відпустки

Для нарахування основної заробітної плати працівникам з погодинною оплатою праці необхідно мати відомості про посадові оклади (на основі штатного розпису); про присвоєні розряди (на основі наказів керівника підприємства), а також дані табельного обліку відпрацьованого ними часу за відповідний період (місяць тощо).

Якщо перед настанням тимчасової непрацездатності або в інших випадках, коли нарахування провадяться виходячи із середньої заробітної плати, працівник не отримував заробітної плати, розрахунки провадяться виходячи із встановлених йому у трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.

Нарахування виплат за час щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв'язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або компенсації за невикористані відпустки обліковуються у календарних днях.

Святкові та неробочі дні, що припадають на період відпустки і не збігаються з недільними днями, до розрахунку тривалості відпустки не включаються і не оплачуються.

У тих випадках, коли святкові дні збігаються з недільними днями, ці дні оплачуються, а тривалість відпустки за рахунок святкових і неробочих днів не збільшується.

Для нарахування основної заробітної плати робітникам, яким встановлена відрядна оплата праці, необхідно мати обсяг їх виробітку за відповідними роз-

Технологічна схема нарахування і виплати заробітної плати

Рис. 5.4. Технологічна схема нарахування і виплати заробітної плати

Схема документообігу з нарахування і виплати заробітної плати

Рис. 5.5. Схема документообігу з нарахування і виплати заробітної плати

Облік праці та основної заробітної плати працівників здійснюють на основі різних спеціальних документів, що застосовують при індивідуальному, серійному і масовому виробництвах.

Основні первинні документи при нарахуванні заробітної плати робітникам

Основним первинним документом на індивідуальних виробництвах з обліку праці, виробітку і основної заробітної плати робітника-відрядника є Наряд.

У серійних виробництвах застосовується більш досконала документація з обліку праці, виробітку і оплати праці – Маршрутний лист, об'єднаний із Змінним рапортом.

Маршрутний лист е документом, що виписується на відповідну партію продукції, на весь шлях її обробки у даному цеху. Всі операції обробки до її закінчення знаходять відображення у Маршрутному листі, за яким можна визначити весь фактичний технологічний процес обробки від початку і до кінця.

Принципова відмінність Маршрутного листа від Наряду полягає в тому, що Наряд виписується на одного робітника (або бригаду), що виконує відповідну операцію, а Маршрутний лист – на всю роботу (на всі операції), виконану різними робітниками з відповідної партії продукції.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >