< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Застосування змінного рапорту

У масовому виробництві промисловості робота виконується кожним робітником, як правило, однорідна. Частіше робітника закріплюють за визначеною операцією. Тому у масових виробництвах застосовується, як правило, Змінний рапорт без Маршрутного листа або картки і розрахунку заробітної плати, до яких щоденно вноситься виробіток робітників. Інколи ведеться Журнал робіт типу табельної відомості. У цих журналах проти прізвища кожного робітника щоденно проставляється кількість однорідного виробітку (кг, шт. тощо). По закінченні визначеного періоду за кожним робітником підраховують підсумок виробітку. Множенням встановленої розцінки за одиницю виробітку на підсумок розраховують заробітну плату.

Первинними документами доплат робітнику-відряднику є:

Перелік первинних документів доплат робітнику- відряднику

Список осіб, які працювали в надурочний час – у випадках, коли за незалежних від робітника обставин виникають відхилення від установленого технологічного процесу, що зумовлюють допоміжні витрати робочого часу порівняно із встановленою нормою;

Листок обліку простоїв (ТФ №П-16) – лист на оплату простою не з вини робітника;

Акт про брак (форма №ТФ №П-46) – у разі, коли частковий брак продукції стався з вини (або не з вини) робітника;

Табель обліку використання робочого часу (ТФ №П-13) – для зазначення фактичних годин нормової, понаднормової роботи кожного робітника і роботи в нічний час.

Реквізити у первинних документах

Кожен із первинних документів має містити такі реквізити: прізвище виконавців роботи та їхні табельні номери; місце (цех, відділ, тощо); період роботи (розрахунковий); найменування роботи, кількість і якість виконаної роботи; розцінка за одиницю виробітку (за одиницю роботи); години, хвилини (за нормою) на одиницю роботи і на всю виконану роботу; об'єкт обліку витрат, на який має бути віднесена заробітна плата за даним документом (стаття витрат, виріб, замовлення).

Методика нарахування заробітної плати спеціалістам. Потрібно при повному робочому місяці проставити поданий йому склад згідно з Наказом по підприємству відповідно до посади, а при неповному робочому місяці – оклад розділити на кількість робочих днів у даному робочому місяці й отриману денну заробітну плату помножити на кількість відпрацьованих (згідно з табелем) робочих днів.

Заробітну плату робітникам за тарифом розраховують множенням годинної тарифної ставки на кількість годин зміни.

Методика розрахунку заробітної плати при бригадній відрядній системі оплати праці

Розподіл заробітної плати при бригадній відрядній формі оплати праці здійснюється пропорційно коефіцієнто-годинам. Спочатку визначають заробіток (за тарифом) множенням тарифних ставок відповідного розряду на кількість годин, відпрацьованих кожним робітником бригади. Потім визначають коефіцієнт приробітку діленням відрядного місячного заробітку всієї бригади на загальний заробіток за тарифом. Для визначення відрядного заробітку кожного члена бригади необхідно заробіток за тарифом кожного члена бригади помножити на коефіцієнт приробітку.

Бригадирам з-поміж робітників-відрядників, не звільненим від основної роботи, нараховують доплату за керівництво бригадою (у розмірах за галузевими інструкціями), або за договором з керівництвом підприємства.

Основні документи при розподілі заробітної плати між членами бригади

При розподілі заробітної плати між членами бригади з урахуванням коефіцієнтів трудової участі (КТУ) необхідні технологічні картки і листки оцінки якості праці виконавців, які є основними документами для ради бригади, що визначає КТУ (коефіцієнт трудової участі) для кожного робітника. Прийняте рішення оформлюють протоколом, який здають до відділу праці й заробітної плати.

При застосуванні колективної почасово-преміальної оплати праці кожному робітникові заробітну плату нараховують за тарифною сіткою залежно від фактично відпрацьованого часу у даному місяці.

Заробітну плату за звітний період (місяць) при встановленні КТУ на премії і доплати зазначають сумою тарифної заробітної плати за фактично відпрацьований час з урахуванням виконання плану залежно від особистого трудового внеску кожного члена бригади за КТУ, базова величина якого дорівнює 1.

Порядок оплати часу простою, а також при освоєнні нового виробництва (продукції) регламентується статтею 113 КЗпП України.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >