< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Види відпусток, тривалість, оплата

Закон України “Про відпустки” №504/96-ВР від 15.11.96 р. зі змінами і доповненнями внесеними Законами України від 2 листопада 2000 року №2073- III, від 6 лютого 2003 року №490-1V, від 10 липня 2003 року №1096-1V, від 22 жовтня 2004 року №2128-1V, від 12 січня 2005 року №2318-ІV, встановлює державні гарантії права та відносини, пов'язані з відпусткою, регулюються Конституцією України, цим Законом, Кодексом законів про працю України, іншими Законами та нормативно-правовими актами України.

Види відпусток

Встановлено такі види відпусток:

 • 1) Щорічні відпустки:
  • – основна відпустка та її тривалість (ст. 6 Закону України);
  • – щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та її тривалість (ст. 7 Закону України);
 • 2) Додаткові відпустки у зв'язку з навчанням (ст. 13,14, 15, 16 Закону України);
 • 3) Творча відпустка (ст. 16 Закону);
 • 4) Соціальні відпустки:
  • – відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами (ст. 17 Закону України);
  • – відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (ст. 18 Закону України);
  • – додаткова відпустка працівникам, які мають дітей (ст. 19 Закону України);
 • 5) Відпустка без збереження заробітної плати (ст. 25, 26 Закону України).

Тривалість відпусток

Тривалість відпусток визначається цим Законом України, іншими законами та нормативно-правовими актами України і незалежно від режимів та графіків роботи розраховується в календарних днях.

Святкові та неробочі дні (ст. 73 Кодексу законів про працю України):

– на сьогодні в Україні 10 святкових і неробочих днів, що збільшують тривалість відпустки, але не оплачуються:

Тривалість щорічної основної відпустки становить (ст. 6 Закону України “Про відпустки”) не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Особам віком до 18-ти років надається щорічна основна відпустка тривалістю 31 календарний день.

Загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах, – 69 календарних днів.

Загальна тривалість відпустки збільшується залежно від категорії працівників (табл. 5.10).

Таблиця 5.10

Тривалість щорічних відпусток для деяких категорій працівників

п/п

Категорія працівника (надасться відпустка)

Тривалість основної відпустки (календарні дні)

Обґрунтування

Додаткова відпустка (І допомога)

1

2

3

4

5

1

Промислово-виробничому персоналу вугільної, сланцевої, металургійної, електроенергетичної промисловості, а також персоналу, зайнятому на відкритих гірничих роботах, на роботах на поверхні шахт, розрізів, кар'єрів і рудників, на будівельно-монтажних роботах у шахтному будівництві, на транспортуванні і збагаченні корисних копалин

24

Ст. 6 Закону України “Про відпустки"

Відпустка збільшується за кожні два відпрацьованих роки на 2 календарні дні, але не більше 28 календарних днів

2

Працівникам, зайнятим на:

 • – підземних гірських роботах, у розрізах, кар'єрах, рудниках глибиною 150 м і нижче (незалежно від стажу роботи);
 • – у розрізах, кар'єрах І рудниках глибиною до 150 м
 • 28
 • 24

Ст. 6 Закону України "Про відпустки"

Відпустка збільшується на 4 календарні, якщо стаж роботи співробітника на даному підприємстві 2 роки і більше

3

Працівникам лісової промисловості та лісового господарства, державних заповідників, національних парків тощо

28

Ст. 6 Закону України "Про відпустки"

За переліком робіт, професій посад, затверджених КМУ (за списком №570)

4

Воєнізованому особовому складу гірничорятувальних частин; невоєнізованим працівникам із збільшенням за кожні 2 відпрацьовані роки

 • 30
 • 24 + 2 (але не більше 28)

Ст. 6 Закону України "Про відпустки”

5

Інвалідам І і II груп

30

Ст. 6 Закону України "Про відпустки"

6

Інвалідам III групи

26

7

Особам віком до 18-ти років

31

8

Сезонним працівникам, а також тимчасовим працівникам

пропорційно до відпрацьованого часу

Ст. 6 Закону України "Про відпустки"

Згідно зі Списком №278

9

Народним депутатам

45

п. 8 ст. 20 ЗУ “Про статус народного депутата України” від 17.11.92 р. №2790-XII

Надається у міжсесійний період з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі подвійної місячної зарплати

10

Посадовим особам органів місцевого самоврядування

30

Ст. 21 ЗУ “Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 р. №2493-III

Якщо законодавством не передбачена триваліша відпустка. Додатково виплачується допомога для оздоровлення в розмірі середньомісячної зарплати (п. 2 постанови КМУ від 13.12.99 №2288)

11

Державним службовцям

30

Ст. 35 ЗУ "Про державну службу” від 18.12.93 р. №3723-XII

До відпустки виплачують допомогу на оздоровлення у розмірі середньомісячної зарплати (п. 2 постанови КМУ від 13.12.99 р. №2288)

12

Членам Центральної виборчої комісії

45

Ст. 37 “Про центральну виборчу комісію” від 30.06.04 р. №1932-IV

До відпустки виплачують допомогу на оздоровлення (див. ряд. 11)

13

Посадовим особам органів місцевого самоврядування

30

Ст. 21 ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.01 р. №2493-III

До відпустки виплачують допомогу на оздоровлення (див. ряд. 11)

14

Працівникам дипломатичної служби (дипломатичні працівники й адміністративно-технічні працівники системи органів дипломатичної служби)

30

Ст. 36 ЗУ "Про дипломатичну службу” від 20.09.2001 р. №2728-ІІІ

Якщо законодавством не передбачено більш тривалої відпустки. Додатково виплачується допомога на оздоровлення (див. ряд 11)

15

Суддям

30

п. 5 ст. 44 ЗУ “Про статус суддів” від 15.12.92 р. №2862-ХІІ

3 виплатою додаткового окладу

16

Прокурорам і слідчим прокуратури

30

Ст. 49 ЗУ "Про прокуратуру" від 05.11.91 р. №1789-ХІІ

3 оплатою проїзду до місця відпочинку і назад

17

Педагогічним працівникам професійно-технічних навчальних закладів і установ професійно- технічної освіти

Не менш 42

ст. 47 ЗУ "Про професійно-технічну освіту” від 10.02.98 р. №103/98-ВР

Згідно з Порядком №346

18

Керівним працівникам навчальних закладів і установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів), інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним і науковим працівникам

До 56

Ст. 6 Закону України “Про відпустки"

Згідно з Порядком №346

Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці тривалістю до 35 календарних днів надається працівникам за Списком виробництв, цехів, професій, посад, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах

Працівникам-учням середніх шкіл

1

Учням середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) шкіл на період здавання

- випускних іспитів

10

у основній школі

ст. 13 Закону України “Про відпустки"

23

у старшій школі

2

– перевідних іспитів

4-8

у основній і старшій школах

3

- іспитів екстерном

21

за основну школу

ст. 13 Закону України

28

за старшу школу

“Про відпустки"

Працівникам-учням ПТУ

4

Працівникам, які успішно навчаються на вечірньому відділенні професійно- технічних начальних закладів

35

для підготовки та здачі екзаменів

ст. 14 Закону України "Про відпустки"

Студентам-вечірникам

5

Вищих навчальних закладів І та II рівнів акредитації:

-1 та 2 курсів

10

установчі заняття,

ст. 15 Закону України "Про відпустки"

- 3 та наступних курсів

20

лабораторні роботи, заліки та іспити

- останнього курсу

2 місяці

підготовка та захист дипломного проекту

6

Вищих навчальних закладів III та IV рівнів акредитації:

-1 та 2 курсів

20

установчі заняття, лабораторні роботи, заліки та іспити

- 3 та наступних курсів

30

- одержувачам другої (наступної) освіти

30

- останнього курсу

4 місяці

підготовка та захист дипломного проекту

- одержувачам другої (наступної) освіти

7

Вищих навчальних закладів усіх рівнів акредетації

30

державні іспити

Студентам-заочникам

8

Ви щих навчальних закладів усіх рівнів акредетації

ст. 15 Закону України “Про відпустки"

-1 та 2 курсів

30

установчі заняття, лабораторні роботи, заліки та іспити

- 3 та наступних курсів

40

- одержувачам другої (наступної) освіти

40

9

Вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації

30

державні іспити

10

Вищих навчальних закладів І та II рівнів акредитації:

- останнього курсу

2 місяці

підготовка та захист дипломного проекту

11

Вищих навчальних закладів III та IV рівнів акредитації:

ст. 15 Закону України "Про відпустки”

- останнього курсу

4 місяці

підготовка та захист дипломного проекту (роботи)

- одержувачам другої (наступної) освіти

Студентам вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання

12

Студентам-вечірникам (заочникам), які навчаються за спеціальностями:

- культура (народна художня творчість, музикальне мистецтво)

10

надається додатково до навчальних відпусток, вказаних у пор. №5-11 цієї таблиці

п. 1 Постанови №634

- театральне мистецтво, кіно, телемистецтво

20

Аспірантам

13

Працівникам, які поступають до аспірантури для підготовки та здачі вступних іспитів

10

на кожний іспит (із розрахунку на календарний рік)

ст. 15 Закону України "Про відпустки”

аспірантам, які успішно виконують індивідуальний план підготовки

30

-

Згідно Листа Міністерства праці та соціальної політики України №181/13/1 ] 6- 07 від 07.06.2007 р. “Про компенсацію за невикористні відпустки”, статею 24 Закону України “Про відпустки”, передбачено, що у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикорастані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей. У разі звільнення незалежно від підстав, йому має бути виплачено компенсацію за всі невикористані дні щорічних відпусток (термін давності не передбачено).

Тривалість відпустки по вагітності та пологах (пункт 10 Постанови Кабінету Міністрів України №1266 від 26.09.2001 р.) складає 70 календарних днів до пологів і 56 (у випадку ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей – 70) календарних днів після пологів. Розмір допомоги -100% середньої заробітної плати (доходу). За умови, якщо працівниця не мала заробітку перед відпусткою по вагітності та пологах середня заробітна плата визначається виходячи із місячної тарифної ставки (посадового окладу), встановленої їй на момент страхового стажу, але не нижче розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на момент настання страхового стажу.

Згідно Закону Україні “Про Державний бюджет України на 2007 рік”, ст. 112 встановлено, що у 2007 р. допомога з тимчасові непрацездатності та по вагітності і пологах відповідно до Закону України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами" обумовленими народженням і похованням” №2240-ІП від 18.01,2001 р. застрахованим особам (крім добровільно застрахованим), які сплачують страхові внески менш ніж шість місяців на протязі останніх 12-ти місяців перед настанням страхового випадку, виплачується виходячи з фактичної заробітної плати, з якої були виплачені страхові внески, але не нижче розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

До стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку (ст. 6 Закону), зараховуються:

 • 1) час фактичної роботи (у т. ч. на умовах неповного робочого дня) протягом робочого року, за який надається відпустка;
 • 2) час, коли працівник не працював, але за ним згідно з законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково (у т. ч. час оплаченого вимушеного прогулу, зумовленого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу);
 • 3) час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому виплачувалася допомога з державного соціального страхування, за винятком частково оплаченої відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • 4) час, копи працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому не виплачувалася заробітна плата у порядку, визначеному ст. 25 і част. П ст. 26 цього Закону, за винятком відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку;
 • 5) час навчання з відривом від виробництва тривалістю менше 10-ти місяців на денних відділеннях професійно-технічних навчальних закладів;
 • 6) час навчання новим професіям (спеціальностям) осіб, звільнених у зв'язку із змінами в організації виробництва та праці, у тому числі з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, скороченням чисельності або штату працівників;
 • 7) інші періоди роботи, передбачені законодавством.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >