< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Умови надання відпустки без збереження зарплати

Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про відпустки” №2073-111 від 02.11.2000 р. вилучено частину другу статті 26 Закону України “Про відпустки” №504/96-ВР від 15.11.96 р. Ця частина давала власнику можливість відправляти працівників у відпустку без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням у разі простою підприємства у порядку, передбаченому колективним договором. У зв'язку із внесеними змінами до вказаного Закону України відпустка без збереження заробітної плати працівнику може бути надана лише у перелічених у ст. 25 Закону України “Про відпустки” випадках (в обов'язковому порядку) та за сімейними обставинами на підставі п. 1. ст. 25 цього ж Закону України (на період не більше 15-ти календарних днів на рік за угодою між працівником і роботодавцем).

Оплата відпусток. Заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується на пізніше ніж за три дні до її початку. Витрати, пов'язані з оплатою відпусток, передбачених ст. 6, 7, 8, ІЗ, 14, 15, 151, 16,19 цього Закону, здійснюються за рахунок коштів підприємств, призначених на оплату праці, або за рахунок коштів фізичної особи, в якої працюють за трудовим договором працівники.

У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки для осіб, які мають дітей.

У ст. 25 Закону України “Про відпустки” наведено перелік працівників, яким надається відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника в обов'язковому порядку.

В установах та організаціях, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, оплата відпусток здійснюється з бюджетних асигнувань на їх утримання.

Фінансування допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, а також у зв'язку з доглядом за дитиною до досягнення нею трирічного віку здійснюється з коштів державного соціального страхування.

За бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток має становити не менше 24 календарних днів.

Особам віком до 18-ти років заміна всіх видів відпусток грошовою компенсацією не допускається.

Методика нарахування відпускних

Розрахунок відпускних. Нарахування відпускних провадиться виходячи із розміру середньоденної (годинної) заробітної плати, помноженої на число оплачуваних календарних днів. Відповідно до абзацу шостого пункту 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 100 від 08.02.1995 р. час протягом якого працівник згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково виключається з розрахункового періоду під час обчислення середньої заробітної плати у всіх випадках, передбаченим вищевказаним Порядком.

Необхідно підсумковий заробіток за останні перед наданням відпустки 12 місяців або менший фактично відпрацьований період поділити на відповідну кількість календарних днів року або меншого, фактично відпрацьованого періоду (за винятком святкових і неробочих днів, встановлених законодавством). Потім одержану середньоденну заробітну плату помножити на число календарних днів відпустки.

У розрахунках середньої заробітної плати враховується не 11 святкових і неробочих днів а 10, оскільки 7 січня – Різдво Христове – законодавством враховано двічі: і як святковий, і як неробочий день.

Приклад

При підсумковому заробітку за розрахунковий період (12 місяців) у сумі 24000 грн середньоденний заробіток становитиме:

24000 грн : (365-10) = 67 грн 60 коп.

Відпускні за 24 календарні дні:

67 грн 60 коп. × 24 –1622 грн 40 коп.

Якщо співставити з методикою, яка діяла до змін, тобто нарахування відпускних за робочими днями (а не календарними), то середньоденний заробіток становив (вихідна та ж сума – річна) 24000 грн:

(24000 : 12) : 21 роб. день = 95 грн 24 коп

Довідка: робочих днів за рік у 2010 році 251 : 12 міс = 21 роб. день

Відпускні за 24 роб. дні:

95 грн 24 коп х 24 роб дні = 2285 грн 76 коп

Різниця: 2285,76 – 1622,40 = 663 грн 36 коп, тобто недоплата працівникові, а ще недодано відпустки 6 неробочих днів (3 суботи і 3 неділі – безоплатні).

Підстави для нарахування оплати відпустки

Нарахування оплати відпустки здійснюється на підставі:

  • – Наказу про надання відпустки (табл. 5.11);
  • – Наказу про компенсацію за невикористану відпустку;
  • – Копії свідоцтва про рік народження підлітка;
  • – Наказу про звільнення з роботи та ін.

Оплата підліткам пільгових годин 14-ти до 16-ти років) здійснюється за кожну недопрацьовану годину за її відрядною ставкою; при погодинній оплаті праці – за тарифними ставками або окладами відповідних категорій.

Розрахунок відпускних наведено у таблиці 5.12.

Таблиця 5.11

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >