< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Обчислення середньої заробітної плати

Визначення середньої заробітної плати одного працівника по підприємству

Середня заробітна плата одного штатного працівника облікового складу визначається діленням суми нарахованого фонду оплати праці штатних працівників на середньооблікову кількість цих працівників за відповідний період (місяць, квартал, півріччя, рік).

Середня заробітна плата одного працівника у еквіваленті повної зайнятості визначається діленням суми нарахованого фонду оплати праці найманих працівників (штатних та позаштатних) на їх середню кількість у еквіваленті повної зайнятості, за відповідний період.

Середня заробітна плата на одну оплачену або відпрацьовану годину визначається діленням суми нарахованого фонду оплати праці штатних працівників на кількість оплачених або відпрацьованих цими працівниками людино-годин за відповідний період.

У випадку визначення заробітної плати за відпрацьований період із фонду оплати праці виключається нарахування за невідпрацьований час.

Для визначення середньомісячного розміру заробітної плати за квартал (рік) або будь-який інший період одержану величину заробітної плати за квартал (рік) необхідно поділити на кількість місяців у періоді.

Обчислення середньої заробітної плати для нарахування щорічної відпустки працівникові

Обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат з загальнообов'язкового державного соціального страхування та інших нарахувань, виходячи із розміру середньої заробітної плати, здійснюється відповідно до чинного законодавства (п. 4 Інструкції зі статистики заробітної плати №5 від 13.01.2004 р.).

Період, за яким обраховується середня заробітна плата, встановлено Постановами Кабінету Міністрів України №100 від 08.02.95 р. “Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати” та “Про внесення змін і доповнень у Порядок обчислення середньої заробітної плати” №185 від 24.02.97 р.; №651 від 28.06.97 р.; №1398 від 30.07.99 р., №1266 від 26.09.2001 р., №193 від 22.02.2006 р., №949 від 18.07.2007 р.

Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки і додаткових відпусток у зв'язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, виплати компенсації за невикористані відпустки здійснюється виходячи із заробітної плати за останні 12 календарних місяців роботи (Постанова № 100), що передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки.

Працівникові, який пропрацював на підприємстві, в установі, організації менше року, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з 1-го числа наступного місяця після оформлення на роботу до 1-го числа місяця, в якому надається відпустка або сплачується компенсація за невикористану відпустку.

У всіх інших випадках збереження середньої заробітної плати і забезпечення допомогою з тимчасової непрацездатності або у зв'язку з вагітністю і пологами середньомісячна заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за останні шість календарних місяців роботи (Постанова КМУ 1266 від 26 вересня 2001 р.), що передують події, з якою пов'язана відповідна виплата. Працівникам, які пропрацювали на підприємстві, в установі, організації менше шести календарних місяців, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактично відпрацьований час.

Час, протягом якого працівники згідно з чинним законодавством (абзац 6-й, пункт 2 Постанови № 100) або з інших поважних причин не працювали і за ними не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду, при обчисленні середньої заробітної плати.

Для робітників з відрядною оплатою праці в разі відсутності оперативних даних для розрахунку заробітку за останній місяць розрахункового періоду він може замінюватися іншим місяцем, що безпосередньо передує розрахунковому періоду.

Зміни і доповнення внесено до Порядку обчислення середньої заробітної плати у зв'язку із набуттям чинності з 1 січня 1997 р. Закону України “Про відпустки” від 15.11.96 р. Тривалість щорічних відпусток у зв'язку з навчанням, творчих відпусток, додаткових відпусток працівникам, які мають дітей, розраховується у календарних днях. До набуття чинності вищезазначеного Закону відпустка надавалась у календарних або робочих днях.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >