< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Складові при нарахуванні середньої заробітної плати у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю

При нарахуванні середньої заробітної плати у всіх випадках її зберігання і надання допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, у зв'язку з вагітністю і пологами до неї включаються: основна заробітна плата, доплати і надбавки (за позаурочну роботу і роботу в нічний час; суміщення професій і посад; розширення зон обслуговування або виконання збільшених обсягів робіт робітниками-погодинниками; високі досягнення у праці; високу професійну майстерність; умови праці; інтенсивність праці; керівництво бригадою, вислугу років та ін.); виробничі премії за економію конкретних видів палива, електроенергії; винагороди за підсумками роботи за рік, за вислугу років тощо. Щомісячні премії включаються до заробітку того місяця, на який вони припадають, згідно з Розрахунковою відомістю на заробітну плату. Премії, що сплачуються за більш тривалий проміжок часу, включаються у частині, що припадає на розрахунковий період.

У разі, коли кількість робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьовано не повністю, премії, винагороди та інші заохочувальні виплати під час обчислення середньої заробітної плати за останні шість календарних місяці враховуються пропорційно часові, відпрацьованому в розрахунковому періоді.

Одноразова допомога за підсумками роботи за рік і за вислугу років включається до складу середнього заробітку на 1/12 винагороди, обчисленої за минулий календарний рік.

Виплати, що не враховуються при обчисленні середньої заробітної плати

Усі виплати включаються до розрахунку середньої заробітної плати в тому розмірі, в якому вони нараховані, без виключення сум відрахувань на податки, стягнення аліментів та ін.

Порядок обчислення заробітної плати працівникам за час щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв'язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або компенсації за невикористані відпустки встановлюється Кабінетом Міністрів України (ч. 2 ст. 21 Закону України “Про відпустки”).

Якщо працівнику необхідно обчислити середню заробітну плату для оплати часу щорічної відпустки, враховуючи доплати, надбавки, премії та інші виплати, які виключаються при обчисленні середньої заробітної плати, коригують на коефіцієнт підвищення посадових окладів.

Коефіцієнт коригування обчислюється шляхом ділення посадового окладу (тарифної ставки) встановленного після підвищення на посадовий оклад (тарифну ставку), який був встановлений працівнику до підвищення, без урахування доплат надбавок.

При обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її зберігання відповідно до чинного законодавства, а також для забезпечення допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю і допомогою у зв'язку з вагітністю і пологами не враховуються:

  • а) виплати за виконання окремих доручень (одноразового характеру), що не входять до обов'язків працівника (за винятком доплат за суміщення професій і посад, розширення зон обслуговування або виконання додаткових обсягів робіт і виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників), а також різниці у посадових окладах, що сплачуються працівникам, які виконують обов'язки тимчасово відсутнього працівника підприємства або його структурного підрозділу і не є його штатними замісниками;
  • б) одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, допомога працівникам, що йдуть на пенсію, вихідна допомога тощо);
  • в) компенсаційні виплати на відрядження і переведення (добові, оплата проїзду, виплати на найом житла, підйомні кошти, надбавки, що сплачуються замість добових);
  • г) премії за винахідницькі й раціоналізаторські пропозиції, за сприяння впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій, за впровадження нової техніки і технології, за збирання і здавання лому чорних, кольорових і дорогоцінних металів, здавання і збирання на обновлення дорогоцінних деталей машин, автомобільних шин, введення до дії виробничих потужностей і об'єктів будівництва (за винятком премій працівникам будівельних організацій, що сплачуються у складі премій за результати господарської діяльності);
  • г) грошові та речові винагороди за призові місця у змаганнях, оглядах, конкурсах тощо;
  • д) пенсії, державна допомога, соціальні й компенсаційні виплати;
  • е) літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, що сплачується за авторськими договорами;

є) вартість безоплатно виданих спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, миючих і обеззаражувальних засобів, молока і лікувально-профілактичного харчування;

  • ж) дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв та будинків відпочинку;
  • з) виплати, пов'язані з ювілейними датами, днями народження, за довголітню й бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу тощо;
  • и) вартість безоплатно наданих деяким категоріям працівників комунальних послуг, житла, палива і суми грошових коштів на їх компенсацію;

і) заробітна плата за сумісництво (за винятком працівників, для яких включення її до складу середнього заробітку передбачено трудовим законодавством);

ї) суми відшкодування втрат, завданих працівникові каліцтвом, або інших втрат для здоров'я;

й) доходи (дивіденди, відсотки), нараховані за акціями трудового колективу і внесками членів трудового колективу у майно підприємства.

При обчисленні середньої заробітної плати за останні шість місяців, крім перелічених вище виплат, також не враховуються виплати за час, протягом якого зберігається середній заробіток працівника (виконання громадських і державних обов'язків, щорічних і додаткових відпусток, відряджень тощо); а також допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >