< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Нарахування і обчислення допомоги з тимчасової непрацездатності

Для нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності загальний трудовий стаж визначається на день його хвороби (а не безперервний).

Складові загального трудового стажу для нарахування оплати за лікарняним листком

До загального трудового стажу зараховується час роботи на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності або іншої роботи, протягом якої працівник підлягав обов'язковому соціальному страхуванню, незалежно від характеру й тривалості роботи, тривалості перерв.

До загального трудового стажу зараховується також служба у Збройних Силах України, Національній гвардії України тощо, період, протягом якого виплачувалась допомога з тимчасової непрацездатності, у зв'язку з вагітністю та пологами, доглядом за дитиною до досягнення нею трирічного віку та ін. (Постанова Кабінету Міністрів України №1658 від 19.10.98 р.).

До загального трудового стажу для призначення допомоги з тимчасової непрацездатності не враховується:

– час навчання у вищому закладі освіти (у т. ч. на підготовчому відділенні), в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі з денною (очною) формою навчання та ін.

Тривалість загального трудового стажу встановлюється власником або уповноваженим ним органом підприємства, установи, організації відповідно до записів у трудовій книжці.

Порядок видачі листків непрацездатності

Порядок видачі листків непрацездатності та нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності здійснюються на підставі Інструкції про порядок видачі документів, що підтверджують тимчасову непрацездатність громадян, затверджену Наказом Міністерства охорони здоров'я України №455 від 13 листопада 2001 р. Визначений порядок та умови видачі, продовження і обліку документів, що підтверджують тимчасову непрацездатність громадян, здійснення контролю за правильністю їх видачі.

Тимчасова непрацездатність працівників засвідчується Листком непрацездатності.

Листки непрацездатності мають право виписувати:

 • 1. Лікарі державних і комунальних закладів охорони здоров'я;
 • 2. Лікарі стаціонарів протезно-ортопедичних установ системи Міністерства праці і соціальної політики України;
 • 3. Лікарі туберкульозних санаторіїв;
 • 4. Фельдшери у місцевостях, де відсутній лікар, а також на плаваючих суднах (їх список затверджують щороку органи охорони здоров'я).

Видача листків непрацездатності у зв'язку з вагітністю та пологами

Листок непрацездатності видається на увесь період тимчасової непрацездатності до її поновлення або до встановлення групи інвалідності медико-соціальною експертною комісією (СЕК). Листок непрацездатності видається особисто лікарем на термін до 5 календарних днів з наступним продовженням його, залежно від тяжкості захворювання, до 10 календарних днів. Продовження листка непрацездатності до 30 днів здійснюється лікуючим лікарем разом із завідуючим від діленням, а в подальшому ВК, котра призначається керівником лікувально-профілактичного закладу після комісійного огляду хворого з періодичністю не рідше одного разу у 10 днів, але не більше терміну, встановленого для направлення у медико-соціальну експертну комісію.

Тимчасова непрацездатність студентів вищих навчальних закладів засвідчується довідкою встановленої форми (ф. №095/0), затвердженою Наказом МОЗ України №369 від 29.12.2000 р.

Листок непрацездатності у зв'язку з вагітністю та пологами видається за місцем нагляду за вагітною з 30 тижнів вагітності один раз у 126 календарних днів (70 календарних днів до припущеного дня пологів та 56 після).

Жінкам, постраждалим від аварії на ЧАЕС 1-4 категорії декретні виплачують за 180 к.дн, відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами: 90 – до пологів і 90 – після пологів (п. 1 ст. 38 Закону України про страхування від непрацездатності).

Згідно з Листом Міністерства охорони здоров'я України №307 від 20.07.2006 р., враховуючи ситуацію, що склалася у регіонах, та у випадку відсутності бланків Листків непрацездатності, запропоновано надавати довідку про тимчасову непрацездатність довільної форми. Довідка засвідчується підписом головного лікаря та круглою печаткою медичного закладу. Її видача підлягає внесенню до Журналу контролю видачі Листків непрацездатності форми 036/0.

Порядок видачі та оформлення довідки про тимчасову непрацездатність повинен відповідати вимогам Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян.

Відповідно до Інструкції 455 від 13.11.2001 р. допомога з тимчасової непрацездатності надається особі у випадку настання у неї одного із наступних страхових випадків:

 • 1) тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві (у даній ситуації порядок видачі листків непрацездатності передбачений розділом 2 Інструкції);
 • 2) тимчасове переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на більш легку, нижчеоплачувану роботу (розділом 2 Інструкції);
 • 3) протезування з улаштуванням до стаціонару протезно-ортопедичного підприємства (розділом 2 Інструкції);
 • 4) догляд за хворою дитиною (розділом 3 Інструкції);
 • 5) догляд за хворим членом сім'ї (розділом 3 Інструкції);
 • 6) догляд за дитиною у віці до 3-х років або дитиною-інвалідом у віці до 16-ти років у випадку хвороби матері або іншої особи, що доглядає за цією дитиною (розділом 3 Інструкції);
 • 7) карантин, накладений органами санітарно-епідеміологічної служби (розділом 5 Інструкції);
 • 8) санаторно-курортне лікування (розділом 7 Інструкції).

Згідно з п. 4 “Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2001 р. № 1266, п. 4 для застрахованих осіб є останні 6 календарних місяців (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю у якому настав страховий випадок.

Середня заробітна плата для розрахунку допомоги з тимчасової непрацездатності обчислюється з нарахованої заробітної плати, що підлягає оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб у межах максимальної величини, з якої сплачують соціальні внески (пункт 9 Порядку № 1266). Вона дорівнює 15-ти прожитковим мінімумам для працездатних осіб. У 2009 році це обмеження становило 10035 грн (669 грн × 15); для грудня 2009 р. – 11160 грн. Для січня 2010 р. – 13035 грн; у січня 2011 р. -14115 грн (941 × 15).

З урахуванням внесених змін до Постанови КМУ від 26 вересня 2001 р. № 1266 від 08.12.2009 р. № 332 методика обчислення середньої заробітної плати для лікарняних, декретних і допомоги по безробіттю, наступна:

 • 1) підраховуємо заробітну плату за шість місяців, що передують місяцю, наприклад, лікарняного (абз. 2 п. 9 Порядку № 1266;
 • 2) підраховуємо кількість календарних днів за місяць розрахункового періоду (із розрахунку не виключаються святкові неробочі дні – це порядком № 1266 не передбачено);
 • 3) ділимо заробітну плату за шість місяців на кількість календарних днів і отримуємо середньоденну заробітну плату;
 • 4) попередження: середньоденний заробіток не повинен перевищувати вищевказане обмеження;
 • 5) множимо середньоденний заробіток на кількість календарних днів декретної відпустки за листком непрацездатності.

Сумарна зарплата з якої страхові виплати за основними і неосновними місцями роботи не може перевищувати встановлені Постановами Кабінету Міністрів України суми наведено у п.п. 5.11.2 підручника.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >