< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Розміри допомоги з тимчасової непрацездатності

Допомога з тимчасової непрацездатності визначається в розмірі:

 • 1.100% середньої заробітної плати (доходу):
  • – особам зі страховим стажем більше 8 років;
  • – працівникам, які мають загальний трудовий стаж 8 і більше років, що доглядають за дитиною віком до 14-ти років;
  • – працівникам, що мають на своєму утриманні троє і більше дітей віком до
 • 16-ти років (учням – до 18-ти років);
 • – дружинам військових незалежно від стажу роботи, а також у зв'язку з доглядом за хворою дитиною віком до 14-ти років;
 • – учасникам, інвалідам війни і прирівняним до них особам;
 • – працівникам, що дістали трудове каліцтво і страждають професійним захворюванням;
 • – одному з батьків (особі, яка замінює їх) хворих дітей віком до 14-ти років, визнаних потерпілими відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, незалежно від безперервного стажу роботи за весь період хвороби або санаторно-курортного лікування, якщо дитині необхідний догляд відповідно до висновку ЛТЕК;
 • – працівникам, віднесеним до I–IV категорій відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, незалежно від стажу роботи.
 • 2.80% середньої заробітної плати (доходу):
  • – особам зі страховим стажем від 5 до 8 років.
 • 3.60% середньої заробітної плати (доходу):
  • – особам, зі страховим стажем меншим ніж 5 років.

Якщо працівник працює за неповним (скороченим) робочим тижнем, був тимчасово непрацездатним, то у цьому випадку допомога обчислюється за робочі дні або години, в які працівник повинен був працювати згідно з графіком роботи підприємства.

Методика нарахування виплат з тимчасової непрацездатності

Нарахування виплат з тимчасової непрацездатності здійснюється виходячи з розміру середньої (погодинної) заробітної плати за формулою:

де СД – середньоденна заробітна плата;

- заробітна плата за фактично відпрацьовану кількість; робочих днів протягом шести останніх місяців, що передували непрацездатності;

- кількість робочих днів за цей же період, встановлених на підприємстві.

Розмір допомоги з тимчасової непрацездатності визначається за формулою:

де – розмір допомоги з тимчасової непрацездатності, грн;

СД – середньоденна заробітна плата, грн;

- число робочих днів, пропущених у зв'язку з хворобою;

В – розмір допомоги залежно від стажу роботи, %.

Первинним документом для нарахування допомоги є Листок непрацездатності.

Особливості оплати лікарняного листка учаснику бойових дій

Оплата лікарняного листка учаснику бойових дій. Згідно зі ст. 37 Закону України від 18 січня 2001 р., №2240-III “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням”, який набрав чинності з 28 лютого 2001 р., допомога з тимчасової непрацездатності ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, виплачується у розмірі 100% середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу.

Наприкінці місяця складається Звіт з лікарняних листків:

Допомога з тимчасової непрацездатності (ст. 112 Закону України про Держ- бюджет-2007 і Закону України № 2240-111): застрахованим особам, які сплачують страхові внески менше повних 6-ти календарних місяців протягом останніх 12 календарних місяців перед настанням страхового випадку, виплачується виходячи з фактичної зарплати, з якої сплачувалися страхові внески, але не вище за мінімальну зарплату. Ці обмеження не поширюються на осіб, що знаходяться на лікарняному або у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >