< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Відрахування з доходів фізичних осіб

Відрахування податку з доходів фізичних осіб згідно з Законом України №889-IV від 22 травня 2003 р. з урахуванням Закону України“Про Державний бюджет України на 2007 рік”

З 01 січня 2004 р. і до 31 грудня 2006 р. ставка податку з доходів фізичних осіб становить 13% від об'єкта оподаткування. З 01 січня 2007 р. ставка оподаткування -15% від об'єкта оподаткування.

Відповідно до Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” № 345-VI від 02.09.2008 р. з 01 січня 2009 р. не оподатковують податком 15% вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих в обсягах та за переліком професій, визначених урядом.

Податкова соціальна пільга (пп. 6.5.1 ст. 6 Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб” № 889-IV від 22 травня 2003 року) передбачена в розмірі однієї мінімальної заробітної плати, що не перевищує 140% прожиткового мінімуму за місцем отримання платником податку основного доходу (де зберігається його трудова книжка) без заяви про її застосування, Подавати заяву слід лише тим, хто має право на підвищений розмір пільги. Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, отриманого платником податку як заробітна плата протягом звітного податкового місяця, якщо його розмір не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень. Застосовується податкова соціальна пільга за місцем отримання платником податку основного доходу (де зберігається його трудова книжка) без заяви про її застосування. Подавати заяву слід лише тим, хто має право на підвищений розмір пільги, табл. 5.13.

Розміри податкової соціальної пільги на перехідний період

(2004-2007 рр.)

На перехідний період установлені такі розміри податкової соціальної пільги (ст. 22, пп. 22.3 Закону №889- IV від 22.05.2003 р.):

  • у 2004 році – у розмірі 30% суми податкової соціальної пільги, визначеної у підпункті 6.1.1 пункту 6.1 статті 6 Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб” (6.1.1: податкова соціальна пільга у розмірі, що дорівнює одній мінімальній заробітній платі (у розрахунку на місяць), встановленій законом на 1 січня звітного податкового року, – для будь-якого платника податку);
  • у 2005 році – у розмірі 50% суми податкової соціальної пільги, визначеної у підпункті 6.1.1 статті 6 цього Закону України;
  • у 2007 році – у розмірі 100% суми податкової соціальної пільги, визначеної у підпункті 6.1.1 пункту 6.1 статті 6 Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб”.

Оподаткування доходу фізичної особи з урахуванням соціальної пільги:

  • – прожитковий мінімум працездатної особи з 1 січня 2009 р. – 669 грн;
  • – мінімальна заробітна плата – з 1 січня 2009 р. – 605грн.

Право на податкову соціальну пільгу у 2009 р. працівникам заробітна плата яких не перевищує у 2009 р. 940 грн (669 грн × 1,4).

У всіх випадках виплати нецільової благодійної, в тому числі матеріальної допомоги, у розмірах, що не первищують: у 2007 р. 740 грн (525 грн × 1,4); у 2008 р. 890 грн (633 грн × 1,4); у 2009 р. 940 грн (669 грн × 1,4) у 2010 р. 1220 грн (869 грн × 1,4) у 2011 р. 1320 грн (941 грн × 1,4) не підлягають оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб у джерела виплати.

Право на податкову соціальну пільгу 2007-2011 рр.

Таблиця 5.13

Податкові соціальні пільги

Стаття 6 ηπ.

Податкові соціальні пільги (стаття 6 Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб" Ne889-IV від 22.05.2003 р.)

Розміри податкової соціальної пільги, якщо заробіток не перевищує 941 грн на 1 січня у 2011 р.

100%

150%

200%

1

2

3

4

5

6.1.1

У розмірі, що дорівнює 50% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку за місяць), встановленої законом на 1 січня звітного 2010 р. податкового року-для будь-якого платника податку (869,00 грн х 50%)

(50% залишено на рівні 2005р.)_

470,50

705,75

941,00

6.1.2

Для платника податку (у розмірі, що дорівнює 150%)

705,75

а)

- самостійною матір'ю, або самостійним батьком (опікуном, піклувальником) у розрахунку на кожну дитину віком до 18- ти років;

e)

- яка утримує дитину-інваліда І або II групи на кожну дитину віком до 18-ти років;

в)

- має 3-х чи більше дітей віком до 18-ти років у розрахунку на кожну таку дитину (відсутній у ПКУ);

г)

- є вдівцем або вдовою;

ґ)

- чорнобильцям І або II категорії, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв'язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

д)

- є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад'юнктом, військовослужбовцем строкової служби;

е)

- є інвалідом І або II групи, в т. ч. з дитинства;

е)

- є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів.

6.1.3.

У розмірі, що дорівнює 200% суми пільги:

-

-

941,00

1)

- Герою України, Герою Радянського Союзу або повному кавалеру ордена Слави чи Трудової Слави;

- учаснику бойових дій під час Другої світово) війни або

2)

особі, яка в той час працювала в тилу і має відповідні державні відзнаки;

- колишньому в'язню концтаборів, гетто та інших місць

3)

примусового утримання під час Другої світової війни або особі, визнаною репресованою чи реабілітованою;

- особі, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували з ним у стані війни або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками;

4)

– особі, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (нині Санкт-Петербурга, Російська Федерація)

5)

у період з 8 вересня 1941 р. до 27 січня 1944 р.

Доповнення до Закону України №889-IV Податковим кодексом України 2011 р.

Податковим кодексом України (2011 р., Розділ IV ст. 169) встановлено соцпільгу у розмірі, що дорівнює 100% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, – для будь-якого платника податку (пп. 169.1.1). На перший погляд здається, що правом на цю пільгу наділено кожного платника податку. Але підпункт 169.1.2 статті 169 стверджує, що платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподаткованого доходу у розмірі, що дорівнює 100 % суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1, -для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, – у розрахунку на кожну дитину.

У статті 169 ПКУ відсутній пункт в) Закону № 889-IV (податкові пільги у розмірі 150%): "для платника податку, який має 3-х чи більше дітей віком до 18-ти років у розрахунку на кожну таку дитину" та д) "...ад'юнктом, військовослужбовцям строкової служби".

Доповнено до додаткової пільги у розмірі 150 % Закон України № 889-1V: – "є учасником бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на якого поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

У розмірі, що дорівнює 200 % суми пільги доповнено до Закону України № 889-IV:

  • – інваліди І і II групи із числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни – 200 % загальної пільги;
  • – особа нагороджена чотирма й більше медалями "За відвагу" – 200% загальної пільги.

Для інших пільгових категорій платників податку розміри пільг залишено на рівні Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" № 889-IV від 22.05.2003 р.

Відповідно до статті 169 пп. 169.23 ПКУ – податкова соціальна пільга не може бути застосована до доходів платника податків, інших ніж заробітна плата.

Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші порівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації, винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень (стаття 169 пп. 169.4.1 ПКУ).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >