< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Розрахунково-платіжна відомість

Розрахунково-платіжну відомість або Розрахункову і Платіжну відомості з оплати праці (нарахувань та утримань) формують у бухгалтерії. Схему документообігу з обліку розрахунків з оплати праці наведено на рисунку 5.6, оперограму – на рисунку 5.7; табель обліку робочого часу – у таблиці 5.14.

Схема документообігу з обліку розрахунків з оплати праці

Рис. 5.6. Схема документообігу з обліку розрахунків з оплати праці

Оперограма з обліку заробітної плати

Рис. 5.7. Оперограма з обліку заробітної плати

Таблиця 5.14

ТАБЕЛЬ

обліку використання робочого часу за червень 2010 р.

№ п/п

Таб. №

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Відпрацьовано днів

1

1

Ромоданов Андрій Єлісесвич

Директор

21

2

2

Шираєвська Марія Январівна

Гол. бухгалтер

21

3

7

Мохуренко Марк Феофанович

Гол. інженер

21

4

5

Ромоданова Секлета Андріївна

Зам. гол. бухгалтера

21

5

4

Ткаченко Олександр Іванович

Економіст

21

б

8

Сімаченко Феона Панасівна

Бухгалтер

21

7

11

Бовтюшко Іван Михайлович

Експедитор

21

8

13

Мохуренко Ольга Марківна

Товарознавець

21

9

10

Мірошниченко Іван Максимович

Технолог

21

10

5

Мохуренко Віра Марківна

Менеджер

21

11

9

Овчаренко Микола Феодосієвич

Нач. цеха

21

12

3

Сватко Людмила Гнатівна

Майстер цеха

21

13

12

Галабудська Галина Михайлівна

Оператор

21

Усього 273

Усього відпрацьовано годин – (при восьмигодинному робочому дні)

2184

Розрахунки з працівниками підприємства при ручному способі обробки документів здійснюють у Розрахунковій відомості ТФ №П-50 (табл. 5.15); у Платіжній відомості ТФ №11-53 (табл. 5.16) та Розрахунково-платіжній відомості ТФ №11-51, реєстр депонованої зарплати (табл. 5.17).

Розрахункові відомості складаються з вкладних листків, які брошурують у книгу, що використовується протягом року (або окремо за кожний місяць). Такі відомості із заробітної плати робітників і службовців складаються з трьох розділів (табл. 5.13):

  • 1) нараховано;
  • 2) відраховано( утримано);
  • 3) належна на 1-ше число наступного за звітним місяця сума до видачі на руки.

Складаються Розрахункові (Розрахунково-платіжні) відомості на заробітну плату щомісячно по кожному працюючому на підставі існуючих методик і відповідної первинної документації, а також здійснюються необхідні відрахування з заробітної плати (аванс, одержаний за першу половину звітного місяця, податок з доходів фізичних осіб, до соціальних фондів, пенсійні внески та ін.).

Дані з третього розділу Розрахункової відомості “Належать до виплати” переносять до Платіжної відомості, яка є основою для виплати заробітної плати за другу половину звітного місяця.

Розрахункові та платіжні відомості підписують керівник підприємства та головний бухгалтер.

Таблиця 5.15

Продовження табл. 5.15

Платіжна відомість, ТФ № П-53 – це основа для виплати заробітної плати за другу половину звітного (минулого) місяця, табл. 1. Дані з третього розділу Розрахункової відомісті “Належить до виплати” переносять до Платіжної відомість

Платіжна відомість також використовується при виплаті заробітної плати за першу половину звітного місяця (аванс).

Складає Платіжні відомості бухгалтер, підписують бухгалтер, головний бухгалтер і директор.

На невиплачену (у триденний термін) заробітну плату за Платіжною відомістю складають реєстр депонованої заробітної плати за підписом касира, виконавця і головного бухгалтера, табл. 5.17.

Таблиця 5.16

Зворотний бік Платіжної відомості

Таблиця 5.17

Після трьох днів одержання готівки з Банку для видачі заробітної плати, премій, допомоги з соціального страхування та інших виплат згідно з Розрахунково-платіжними відомостями, касир у Платіжній відомості (табл. 5.14) проти прізвища працівника, який не одержав належну йому суму, на місті його розпису ставить відмітку “депоновано” та складає реєстр депонованих сум (табл. 5.15).

Суми невиданої оплати праці здаються до Банку у день закриття Платіжних відомостей. У “Об'яві” на здавання цієї суми робиться запис “депоновані суми”, щоб у подальшому Банк міг видати за Чеком ці суми підприємству.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >