< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік заробітної плати в системі рахунків

Облік заробітної плати в системі рахунків – це синтетичний облік нарахування і розподілу заробітної плати, визначення належної суми працюючим і віднесення нарахованої оплати праці на відповідні рахунки витрат за статтями і об'єктами калькулювання.

Рахунок №66 “Розрахунки з оплати праці” призначений для обліку розрахунків за всіма вилами оплати праці', заробітної плати, премій, виконання громадських обов'язків та ін.

Для обліку розрахунків з оплати праці використовують два субрахунки:

№661 “Розрахунки за заробітною платою”;

№662 “Розрахунки з депонентами”.

На кредиті субрахунку №661 “Розрахунки за заробітною платою відображається нарахована заробітна плата всьому персоналу підприємства:

  • – робітникам основного виробництва, виробництва напівфабрикатів, допоміжних виробництв;
  • – робітникам за обслуговування і ремонт обладнання цехів основного виробництва;
  • – службовцям та обслуговуючому персоналу;
  • – спеціалістам;
  • • працівникам житлово-комунального господарства;
  • • за впровадження нової техніки, технології, за виконаний ремонт основних засобів, а також:
  • – суми нарахованої допомоги з тимчасової непрацездатності;
  • – суми нарахованих премій.

На дебеті субрахунку №661 “Розрахунки за заробітною платою” відображаються виплачена заробітна плата, депонована заробітна плата, відрахований податок з доходів фізичних осіб на користь Державного бюджету, відраховані аліменти та інші відрахування згідно з виконавчими листами, відрахування з нарахованої заробітної плати (доходу кожного працюючого) до Пенсійного фонду, у розмірі 1% профспілкових внесків від нарахованої заробітної плати членів профспілкової організації, збір на випадок безробіття, до Фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності тощо.

На кредиті субрахунку №662 “Розрахунки з депонентами” відображаються суми своєчасно не виданої заробітної плати, премій, допомоги тощо працівникам підприємства.

На дебеті субрахунку №662 “Розрахунки з депонентами” відображаються видані депоновані суми.

Аналітичний облік розрахунків за заробітною платою має стільки ж рахунків, скільки працюючих на підприємстві за обліковим складом, тобто це облік розрахунків за заробітною платою по кожному працюючому окремо. Сума всіх нарахувань заробітної плати по кожному аналітичному рахунку (тобто по кожному працюючому) дорівнюватиме кредитовому обороту синтетичного рахунка №66 за звітний місяць, тобто сумі нарахованої заробітної плати по цеху, відділу, підприємству в цілому. Сума всіх відрахувань за аналітичними рахунками дорівнюватиме дебетовому обороту синтетичного рахунка №66 у графі Розрахунково-платіжної відомості “Сума, належна до виплати” аналітичних рахунків дорівнює кредитовому сальдо синтетичного рахунка №66 “Розрахунки з оплати праці”. Кредитове сальдо рахунка №66 показує заборгованість підприємства робітникам і службовцям на 1-ше число кожного за звітним місяця.

Заробітна плата є одним з елементів витрат виробництва і однією з важливих статей собівартості продукції. Щоб включити її до складу витрат, уся нарахована в Розрахункових і Розрахунково-платіжних відомостях заробітна плата групується за напрямками витрат (цехів, дільниць, інших структурних підрозділів) у спеціальній Відомості або табуляграмі розподілу.

Витрати на виплату матеріальної допомоги з 1 січня 2004 року (п.б П(С) БО 26 “Виплати працівникам”) потрібно відносити до поточних зобов'язань. Якщо проводять виплату допомоги працівникам, зайнятим виробництвом продукції, то витрати відносять на відповідні рахунки, субрахунки:

Дебет рахунку №23 “Виробництво”

Дебет рахунку №91 “Загальновиробничі витрати”

Дебет рахунку №92 “Адміністративні витрати”

Дебет рахунку №93 “Витрати на збут”

Кредит субрахунку №661 “Розрахунки за заробітною платою”.

Нараховану нецільову благодійну допомогу:

Дебет субрахунку №977 “Інші витрати звичайної діяльності”

Кредит субрахунку №377 “Розрахунки з іншими дебіторами”.

Виплата працівникові благодійної допомоги:

Дебет субрахунку №377 “Розрахунки з іншими дебіторами”

Кредит субрахунку №301 “Грошові кошти в національній валюті”. Послідовність господарських операцій із нарахування заробітної плати та утримання із заробітної плати чітко проглядається за даними комп'ютерної техніки (рис. 5.8).

Кореспонденція рахунків з обліку заробітної плати та нарахувань на фонд оплати праці наведена у таблицях 5.20 та 5.21.

Схема комп'ютерізації обліку праці та заробітної плати.

Рис. 5.8. Схема комп'ютерізації обліку праці та заробітної плати.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >