< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Кореспонденція рахунків з обліку витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) (рах. № 23,25)

Таблиця 6.6

Кореспонденція рахунків основних господарських операцій з обліку витрат на виробництво продукції (робіт, послуг)

№ nop.

Назва господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Витрати матеріальних цінностей, списані на виробництво продукції і надання послуг (на рахунку №25 обліковуються напівфабрикати, які реалізуються на сторону як готова продукція)

 • 23 "Виробництво"
 • 25 "Напівфабрикати"
 • 91 "Загальновиробничі витрати"
 • 92 "Адміністративні витрати"

20 "Виробничі запаси"

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети”

2

Витрати допоміжних цехів, включені до собівартості продукції і послуг основного виробництва

23 "Виробництво"

23 "Допоміжне виробництво"

3

Загальновиробничі витрати, включені до собівартості продукції і послуг основного виробництва, допоміжного та ін.

23 "Виробництво"

91 "Загальновиробничі витрати”(за розподілом)

4

Адміністративні витрати, списані на фінансові результати підприємства

79 "Фінансові результати"

92 “Адміністративні витрати"

5

Акцептовані рахунки постачальників за електроенергію, за послуги виробництву

23 "Виробництво”

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками” 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

6

Нараховано знос (амортизацію) МШП, що безпосередньо використовувались у виготовленні продукції та наданні послуг (спецінструменти тощо)

23 "Виробництво”

132 "Знос (амортизація) інших необоротних матеріальних активів"

7

На собівартість продукції віднесено відповідну частку витрат майбутніх періодів

23 "Виробництво"

39 "Витрати майбутніх періодів"

8

МШП терміном експлуатації менше 1 року обліковується у складі оборотних активів (pax. №22) і списується на витрати в момент передавання їх в експлуатацію

23 "Виробництво"

22 "Малоцінні та

швидкозношувані

предмети"

θ

Нарахована основна заробітна плата виробничим працівникам, працівникам допоміжних виробництв

23 "Виробництво"

661 "Розрахунки за заробітною платою"

10

Нарахування єдиного соціального внесок

23 "Виробництво”

651 “Розрахунки за пенсійним забезпеченням"

11

Відображені витрати на виробництво на підставі Авансового звіту підзвітної особи

23 "Виробництво"

372 "Розрахунки з підзвітними особами"

12

Збитки від браку, включені до собівартості продукції (робіт, послуг) основного виробництва, допоміжних виробництв; повернення забракованої продукції

23 "Виробництво”

24 "Брак у виробництві"

13

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, призначені на потреби виробництва, відпущені в переробку

23 “Виробництво"

202 “Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби"

14

Випущені з виробництва й оприбутковані на складі готова продукція, напівфабрикати (виконані роботи і послуги)

26 “Готова продукція” 25 "Напівфабрикати”

23 "Виробництво”

15

Переоцінені у бік зниження (уцінка) суми незавершеного виробництва і сума ПДВ

946 “Втрати від знецінення запасів"

23'Виробництво" 641 “Розрахунки за податками”

16

Здійснена дооцінка напівфабрикатів власного виробництва

 • а) 25 “Напівфабрикати"
 • б) 423 “Дооцінка активів"
 • в) 746 “Інші доходи від звичайної діяльності"
 • 423 “Дооцінка активів”
 • 746 “Інші доходи від звичайної діяльності”
 • 641 “Розрахунки за податками"

17

Відображена виявлена нестача матеріальних цінностей

947 “Нестачі і втрати від псування цінностей”

20 “Виробничі запаси”

18

Нарахована амортизація основних засобів і списана на виробництво продукції

23 “Виробництво*

 • 131"Знос
 • (амортизація) основних засобів”

19

Собівартість реалізованих робіт і послуг

903 “Собівартість реалізованих робіт і послуг"

23 "Виробництво”

20

Списані витрати 30% сировини

23 "Виробництво"

201 “Сировина і матеріали"

21

Оприбуткована собівартість готової продукції, виробленої із 30% сировини

26 “Готова продукція*

23 “Виробництво”

22

Списані витрати на переробку 70% сировини

90 "Собівартість реалізації”

23 “Виробництво”

23

Вартість послуг з переробки 70% сировини (собівартість плюс прибуток, плюс ПДВ)

361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями”

703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”

24

Сума ПДВ з переробки 70% сировини

703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”

641 “Розрахунки за податками”

25

Списані витрати на зменшення фінансових результатів

793 “Результат іншої звичайної діяльності"

 • 903 "Собівартість реалізованих робіт, послуг"
 • 946 “Втрати від знецінення запасів"
 • 947 “Нестачі і втрати від псування цінностей”

I 26

Списані доходи (кредитове сальдо на рах. №703) на фінансові результати

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

793 “Результат іншої звичайної діяльності”

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >